logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
MO.SA1.I1.P1
Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Yazılımı

Yazılım ile toplu ulaşım araçlarına ait görsel raporlama, 7/24 konum ve hız bilgisi, kaza ve acil durum bilgisi ve güzergâh kontrolü yapılması

 • Kurumun sektördeki düzenleyici rolüne ilişkin mesajının netleşmesi
 • Esnaf ve şoförlere tamamen kendi seçtiği uygulama ile çalışabilme serbestliği
 • Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı ile tüm uygulamaları kontrol eden, veri sağlayan, anonimleştirilmiş veri alan kurum rolü
 • Taksimetre Entegrasyonu ile tüm taksi yolcularına ilişkin güvenirlilik denetimi imkanı
 • Sistem tableti ile sürücüye anlık navigasyon desteği
 • Elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme
 • Taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
EK.SA2.I2.P5
İBB Halk Market Projesi (E-Ticaret Satış Projesi)

Bu proje kapsamında çiftçilerimize ortağı oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürünlerinin pazarlanması konusunda destek olunması, kooperatiflerimize etkili bir satış platformu sağlanması, kapasitelerini geliştirilmeleri için destek olunması ve kooperatif örgütlenmesini henüz gerçekleştirmemiş çiftçilerimizin örgütlenmelerinin teşvik edilmesi ile birlikte tüm Türkiye’ye bu kooperatif ürünlerinin sunulması

 • Vatandaşlarımızın , kooperatif ortağı olan çiftçilerimizin ürünlerine aracısız, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşmasının sağlanması
 • Kooperatiflerimizin ürünlerini satışa sunmaları için onlara etkili ve güvenilir bir satış platformu oluşturulması ve ürünlerini doğrudan pazarlama fırsatı verilmesi
 • Çiftçilerimizin örgütlenmesinin teşvik edilerek kooperatif örgütlenmesi sürecine destek olunması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA2.I1.P1.1
İstanbul Geneli Seyyar Satış Ünitelerinin Projelendirilmesi

İstanbul’daki Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamındaki alanlar, sit alanları, tescilli taşınmazlar ve bunların etkileşiminde kalan alanlarda meydan ve caddelerde yer alan simitçi, mısırcı, ayakkabı boyacısı, kestaneci, seyyar satış tezgahı, macuncu, bozacı, turşucu, geçici stant, sahlepçi, bozacı vb. seyyar satış ünitelerinin İstanbul’a özgü, kent dokusuna, kültürüne ve estetiğine uygun şekilde projelendirilmesi

 • Kent estetiğine katkıda bulunması
 • Sürdürülebilir malzeme ve enerji kullanımı ile seyyar satış ünitelerine ekolojik bir yaklaşım kazandırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Yaşam
PROJE
CE.SA3.I3.P5
Yapay Zeka Tabanlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Kullanım Analizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlarının Yapay Zeka Tabanlı Analiz Yöntemleri kullanılarak kullanıcı sayı ve profillerinin tespit edilmesi, alan yoğunluk durumlarının tespit edilmesi, park alanları bulunan lokasyonlardan araç giriş çıkışlarının takip edilmesi

 • Sistemlerin kurulacağı alanlar hakkında istatistiksel verilerin oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P6
“Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) “ -Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi - İstanbul Modeli

İstanbul sera gazı emisyon envanterimizde en büyük yüzdeye sahip (%63) kaynağın sabit enerji olmasından yola çıkarak, şehirde bina enerji konusunda alınacak aksiyonları desteklemek amacıyla;  kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber oluşturulacak ve ayrıca sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketiminin izlenerek, enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliğine yönlendirme yapılması

 • İstanbul’un Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi’ne sahip olması ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kılavuz olarak kullanılabilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P7
İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı

 Yeşil Kentler Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanması

 • Kenti iklim değişikliğine dirençli ve yeşil şehir tanımına uygun hale getirmek için karar alma süreçlerinin uzun vadeli fayda-maliyet analizinin yapılması ve önceliklendirmesi

 

6 Temiz Su ve Sanitasyon 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
YA.SA2.I1.P4
Yapay Zeka Tabanlı Sosyal Tesisler Yoğunluk Analizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinin Yapay Zeka Tabanlı Analiz Yöntemleri kullanılarak yoğunluk durumlarının tespit edilmesi, tesis kullanıcıların bilgilendirilip tesisler arası yoğunluk paylaşımının dengelenmesi

 • Vatandaşların Sosyal Tesis doluluk oranlarına göre tesis seçimi yapması ve böylece zamandan tasarruf etmeleri
 • Sistemlerin kurulacağı alanlar hakkında istatistiksel verilerin oluşturulması

 

 

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P5
Yapay Zeka Tabanlı Kütüphane Kullanım Analizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Yapay Zeka Tabanlı Analiz Yöntemleri kullanılarak kullanıcı sayı ve profillerinin tespit edilmesi, tesis yoğunluk durumlarının tespit edilmesi, tesis kullanıcıların bilgilendirilip tesisler arası yoğunluk paylaşımının dengelenmesi

 • Vatandaşların Kütüphaneler doluluk oranlarına göre tesis seçimi yapması ve böylece zamandan tasarruf etmeleri

 • Sistemlerin kurulacağı alanlar hakkında istatistiksel verilerin oluşturulması

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Yaşam
PROJE
MO.SA1.I1.P2
İstanbul Ulaşım Yönetim Kontrol Merkezi (İUYKM)

Ulaşım uygulama ve sistemlerini tek bir çatı altında buluşturacak, ilgili tüm girdilerin analiz edileceği ve sonuçların ilgili taraflara iletileceği izleme, planlama, koordinasyon, entegrasyon ve yönetim merkezinin kurulması

 • Toplu taşımada koordinasyon ve entegrasyonun artırılması
 • Trafik yönetiminin etkinleştirilmesi
 • Ulaşım kaynaklarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması
 • Ulaşımda devamlı iyileştirmenin sağlanması
 • Ulaşım denetimlerinin kolaylaştırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P2
Toplu Taşımada Gerçek Zamanlı Sürücü Analizleri

Toplu taşıma araç sürücülerinin kural dışı sürüşlerini (hız, ivme, stabil olmayan kullanış davranışları vb.) ve diğer benzer davranışlarını (uykulu olma, cep telefonu kullanma, anomali durum vb.) gerçek zamanlı analiz ederek aksiyon alınmasını sağlayacak sistemlerin hayata geçirilmesi

 • Tehlikeli sürücü davranışlarının gerçek zamanlı tespit edilmesi
 • Olası kaza ve sair durumların azaltılmasına katkı sağlanması
 • Daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 • Trafik düzenine olumlu katkı sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P2.1
İETT Araçlarında Gerçek Zamanlı Sürücü Analizleri

İETT araç sürücülerinin kural dışı sürüşlerini (hız, ivme, stabil olmayan kullanış davranışları vb.) ve diğer benzer davranışlarını (uykulu olma, cep telefonu kullanma, anomali durum vb.) gerçek zamanlı analiz ederek aksiyon alınmasını sağlayacak sistemlerin hayata geçirilmesi

 • Tehlikeli sürücü davranışlarının gerçek zamanlı tespit edilmesi
 • Olası kaza ve sair durumların azaltılmasına katkı sağlanması
 • Daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 • Trafik düzenine olumlu katkı sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P4
Herkes için Toplu Taşıma

Metro istasyonlarının hareketi kısıtlı, görme engelli ve işitme engelli yolcuların erişilebilirliğine uygun hâle getirilmesi

 • Ulaşımda sosyal kapsayıcılığın sağlanması
 • Ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması
 • Vatandaş hizmet kalitesinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P2.2
Yapay Zeka Tabanlı Şoför Davranış Analizleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım ve Hizmet Araçları sürücülerinin davranışlarının(cep telefonu kullanımı, sigara kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, uykululuk durumu, vb.) ihtiyaca bağlı olarak gerçek zamanlı veya ihtiyaç hallerinde analiz edilip ilgili birimlere rapor edilmesi

 • Sistemlerin kurulacağı alanlar hakkında istatistiksel verilerin oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P5
Akıllı Ulaşım Mobil Uygulaması (Ulaşım Asistanı)

Özel araç veya toplu taşıma seyahat planlaması yapılabilen, çift yönlü bilgi akışı olan entegre ulaşım mobil uygulamasının geliştirilmesi

 • Çift yönlü iletişim ile veri toplanması
 • Ulaşımdaki vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Vatandaşların daha doğru planlama yapabilmelerinin sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 • Seyahat sürelerinin kısaltılması
 • Geri bildirim ile etkin yönlendirme yapılabilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P8
E-TUHİM Mobil Uygulaması

Hâlihazırda var olan E-TUHİM WEB uygulamasının, mobil versiyonunun oluşturulması ile taşımacılar ve şoförlere yönelik kullanıcı dostu arayüzün oluşturulması

 • Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanımın sağlanması
 • İzin belgesi başvuru sürelerinin kısaltılması ve kolaylaşması
 • Mobil uygulama üzerinden anlık bilgilendirme yapılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P1
Hareketlilik Haritası

Vatandaşların gün içerisinde hareketlerindeki değişimleri tespit ederek hareketlilik alışkanlıklarının çıkartılmasının ve zaman/mekân ilişkisine göre karar verici merkezlere girdi sağlayacak hareketlilik indeksinin üretilmesinin sağlanması

 • Bölge ölçeğinde hareketlilik endeksinin oluşturulması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P2
34 Dakika İstanbul

Yürünebilir, ulaşılabilir ve erişilebilir kentsel hizmet kalitesi için kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının hangilerine evlerinden yürüyüş, bisiklet ve mikromobilite seçenekleriyle erişip karşılayabileceği yaşam alanlarını gösteren bir platform yaratılması

 • Bölgelerin kentsel hizmet alanlarındaki eksikliklerinin tespit edilmesi
 • Kentsel hizmet alanlarının iyileştirilmesi
 • Vatandaş katılımının sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I1.P1
Şehir İçi Depo ve Lojistik Yönetim Sistemi

 Lojistik merkezlerine bağlı kamyonların trafiğe katılımlarını düzenleyecek ve kamyon/depo paylaşımı sağlayacak sistemlerin kurulması

 • Lojistik verimliliğinin artırılması
 • Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi
 • Lojistik araçlarının trafiğe ve çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I1.P2
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri

İstanbul'daki inşaat tedarik zinciri ve malzeme nakliye lojistiği için çevreci ve verimli çözümler sunmak üzere İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM) kurulması

 • Kentlilerin yaşam kalitesinin artırılması
 • Verimli, ekonomik, güvenli ve çevreci bir kentsel lojistik sisteminin hayata geçmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P1
Trafik Etki Analiz Modeli

Kent içi trafiğe etkisi olacak ve trafik çekmesi muhtemel büyük projeler ile planlama aşamasındaki işlerin mevcut trafiğe etkilerini ve gelecek yıllarda oluşturabilecekleri ek trafik yükünü tespit edebilecek ve ölçümleyebilecek dinamik bir sistemin tasarlanması

 • Bölge ölçeğinde trafik etki analizlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P2
Kaza Tahmin ve Önleme Sistemleri

Otoyol ve şehir içi ana arterlerde kaza gerçekleşme ihtimalini tahminleyecek ve tedbir alınmasına zemin sağlayacak sistemin kurulması

 • Trafik kazalarının azaltılması
 • Can ve mal kaybının azaltılması
 • Acil müdahale kabiliyetlerinin artırılması
 • Trafik sıkışıklığının azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P3
Trafik Mükemmeliyet Projesi

İBB için yapay zekâ, bilgisayarla öğrenme ve veri analitiği teknolojileri de dâhil olmak üzere, İBB’nin ulaşım verilerinin öngörülmesi, toplanması ve optimize edilmesi amacıyla veri bilimi tekniklerini uygulama kabiliyetini geliştirmesi

 • Seyahat süresinin kısaltılması
 • Yakıt kullanımının azaltılması
 • Ulaşım sebepli çevre kirliliğinin azaltılması
 • İstanbulluların yaşam kalitesinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I3.P1
Trafik Talep Yönetimi

Trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik dinamik ücretlendirme ve yüksek dolulukta araç önceliklendirme sistemlerinin kurulması

 • Trafik sıkışıklığının azaltılması
 • Araç paylaşımı ile trafikteki araç sayısının azaltılarak çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P4
Hasarlı Yol Tespit Sistemi

Toplu taşıma araçlarına monte edilecek kamera yardımıyla yol hasarlarının kısa sürede tespit edilerek doğabilecek olası kazaların önüne geçilmesi

 • Trafik kazalarının minimum seviyeye indirgenmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I3.P2
Trafik Sinyali Önceliklendirme Sistemleri

Sinyalize kavşaklarda toplu taşıma, itfaiye, ambulans gibi araçları önceliklendirecek sensör tabanlı sistemlerin kurulması

 • Acil durum ekiplerinin hızlı müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi
 • Toplu taşımanın teşvik edilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I4.P1
Akıllı Otopark Yönetim Sistemi

Kapalı, açık ve yol üstü otoparklarda boş yerlerin tespiti ile park yeri belirleme, rezervasyon, dinamik ücretlendirme özelliklerine sahip otopark yönetim sisteminin kurulması

 • Parklanma sorununun azaltılması
 • Park yeri aramada zaman kaybının azaltılması
 • Park yeri arayan araçların oluşturduğu trafik yükünün azaltılması
 • Parklanma alanındaki kayıt dışı ekonominin azaltılmasına katkı sağlanması
 • Ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I6.P1
HızRay

İstanbul'un doğu-batı doğrultusunda 12 aktarma merkezi ile kesişen 13 istasyonda hizmet vermesi planlanan ortalama 90-100 km/sa hıza erişebilecek hızlı metro hattının projelendirilmesi

 • Raylı sistem ağı üzerindeki ortalama hızın arttırılması
 • Özel araç bağımlılığının azaltılması
 • Entegre sistemlerin arttırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
CE.SA1.I1.P3
Su Geçirgen Otoparklar ve Sert Zemin Alanları

Açık otoparklarda ve kaldırımlarda su geçirgenliği yüksek asfalt ve beton kullanımı ile yağmur suyundan etkin yararlanmak ve sel, taşkın gibi suyun çevreye yaratabileceği tahribatın engellenmesi

 • Yağmur suyunun yeraltı suyuna karışmasının sağlanması
 • Sel ve taşkın felaketlerinin önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P5
Hava-Cep Mobil Uygulaması

İstanbul Hava Kalitesi Mobil Uygulamasının oluşturulması

 • Hava kalitesi verilerinin anlaşılır bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması
 • Vatandaşların günlük faaliyet ve aktivitelerini hava kalitesi verilerini dikkate alarak yapmalarının sağlanması
 • Hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturulması
 • Yaşlı, hasta ve çocuklar gibi kırılgan grupların hava kalitesinin kötüleştiği durumlarda bilgilendirilmesi
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P2
İstanbul Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Ar-Ge’sine yönelik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayacak bir merkezin kurulması

 • Yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi
 • Yenilenebilir enerji alanında alınan patent sayısının artırılması
 • İstanbul’da yeni enerji teknolojilerinin uygulanmasını kolaylaştırması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I1.P2
Elektrikli Araç Şarj Altyapısının Güçlendirilmesi

Elektrikli araç kullanımını desteklemek için kamusal alanlarda elektrikli araç şarj istasyon ağının kurulması

 • Elektrikli araçların yaygınlaşmasının desteklenmesi
 • Karbon salımı ve fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkı sağlanması
 • Mevcut altyapıyı zorlamadan metro istasyonları kullanarak şarj istasyon ağının genişletilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I2.P1
İstanbul Akıllı Enerji Yönetim Platformunun Kurulması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlarının toplam enerji tüketimlerinin takip edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik aksiyonların belirlenmesi

 • Kurum genelinde verimli enerji yönetimi sağlanması

 • Kurumların enerji tüketim verilerinin ve enerji uygulamalarının şeffaf bir şekilde paylaşılması

 • Mevcut tüketimlerin analiz edilmesi ile tesislere ait enerji tüketim tahminlerinin yapılabilmesi

 •  

  Yenilenebilir enerjinin tüketimi karşılama oranı belirlenmesi

 •  

  Aynı ölçekteki tesislerin kıyaslanabilmesi

 •  

  Anlık ölçümleme ile tüketim yönetiminin kontrol altında tutulması

7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I2.P2
Akıllı Doğalgaz Sayacı Altyapısının Oluşturulması

Kısıtlı ve pahalı kaynakların nihai tüketim bilgilerini toplamak amacı ile bu tüketimi ölçen sayaç altyapısının, çift yönlü iletişim sağlayan akıllı sayaç altyapısı ile modernize edilmesi

 • Anlık uzaktan izleme ve kontrol yapılması
 • Tüketicinin enerji sarfiyatı ile ilgili bilinçlendirilmesine katkı sağlanması
 • Uzaktan müdahaleye (açma-kapama, sürüm güncelleme, vb.) imkân ile enerji verimliliğinin ve sayaç kontrolünün artırılması
 • Kayıp kaçak oranında iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
 • Yerinde sayaç okuma süre ve maliyetlerinin ortadan kaldırılması
 • Tüketim verileri ile şehir genelinde dağılımın incelenebilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
YO.SA1.I1.P4
İstanbul'un Dijital Uçurum Haritasının Çıkarılması

Vatandaşların dijital erişilebilirlik seviyesine ait bilgilerin toplanması ve bu sayede, İstanbul'un farklı mahallelerindeki nüfus arasında bilgi teknolojilerine erişimin, bu teknolojilerin kullanımın ve bilgi birikimine ilişkin mevcut eşitsizliklerin veriye dayalı mekânsal bilgilerinin elde edilmesi

Böylece kurumlar ve kamu idareleri, İstanbul'da toplumun tüm kesimlerinin tam dijital olarak dâhil edilmesini amaçlayan eylem planları ve kamu politikaları geliştirmek için bir başlangıç noktasına sahip olacaktır.

 • Mekânsal olarak İstanbul’daki dijital uçurum verisinin sağlanması
 • Mahalle ölçeği bazında dijital eşitsizliklerin giderilmesi için strateji geliştirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Başka şehirler için örnek bir çalışma olması
 • İstanbul'da toplumun tüm kesimlerinin BİT'lere erişimini eşit bir şekilde sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P1
Dijital Hizmet Yönetim Sistemi (ITSM)

Verilen dijital hizmetlerin izlenmesi, bakımlarının yapılması, gelen şikayet ve isteklerin karşılanması, hizmet seviyelerinin yönetilerek personel memnuniyetinin arttırılması

 • Personel memnuniyetinin artırılması
 • Dijital şehir hizmetlerin etkin ve verimli yönetimine katkı sağlanması

   

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
EK.SA2.I2.P1
İstanbul Yenilikçi Şehir Platform Portalı

Şehirdeki sorunlara çözümler geliştirilmesi ve yeni ürün/hizmet oluşturulması sürecinde İBB ile yaratıcı sektör çalışanlarının bir araya gelerek birlikte çözümler geliştirebileceği ortak bir platform oluşturulması

 • Şehir sorunlarına daha hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler geliştirilmesi
 • Şehir hizmetlerinde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımın desteklenmesi
 • Yaratıcı sektörlerin şehir ekonomisinde desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P2
İstanbul Girişim Destek Ofisi (İST-GO)

Yeni girişimlere danışmanlık hizmeti sağlayacak, CBS tabanlı mekânsal yönlendirmeler yapacak ve raporlar sunacak girişim destek ofisinin kurulması

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • İstanbul’un girişimcilere yönelik çekiciliğinin artırılması
 • Yatırım kararlarının etkin alınmasına katkı sağlanması
 • İSTKA ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi hizmetlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
 • Girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam olanağının artırılması
 • İnovasyon ortamının teşvik edilmesi
 • Ulusal ve küresel hibe başvurularına katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P3
İBB ile Harekete Geçir

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi amacıyla girişimcilik dünyasındaki tüm paydaş ve aktörleri bir araya getirmeyi, paydaşların birebir dijital toplantılarda tanışmasını ve bilgilenmesini sağlayarak ekosistemi harekete geçirmeyi amaçlayan çevrimiçi organizasyon kurulması

 • Girişimcilik ekosistemine destek veren dünya şehirleri ve belediyelerin arasında yer edinebilmesi
 • Katma değer yaratan projelerin Türkiye’de yer alarak ekonomik açıdan fayda sağlaması
 • İBB olarak gelişen ve değişen dünyada önem verilen sektörlerden bir tanesi hâline gelen girişimcilik ekosisteminin yakından takip edilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P4
İstanbul İş Kümeleri (Yaratıcı Endüstriler Platformu)

Yüksek katma değerli sektörlere yönelim kümelerin kurulması için küme kolaylaştırıcısı olarak hareket edilmesi

 • Üretimde katma değerin artırılması
 • İstanbul ve ülke ekonomisini güçlendirecek sektörlerin, firmaların daha fazla yatırım desteği almalarının sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA1.I1.P2
Visit İstanbul

Ziyaretçilerin İstanbul'da ihtiyacı olabilecek bilgi ve hizmetleri (tarihi ve turistik yerler, kültür-sanat, konaklama, yeme-içme, ulaşım) içeren, planlama ve ödeme özelliklerine sahip gezi rehberi uygulamasının geliştirilmesi

 • Turistlerin İstanbul deneyiminin iyileştirilmesi
 • Şehrin turizm gelirinin artmasına destek olunması
 • Şehirdeki farklı grupların birbirleri ile kültürel etkileşimlerinin desteklenmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I2.P1
İstanbul Senin

Şehir hizmetlerine (eğitim, sosyal etkinlikler, sağlık, güvenlik, belediye hizmetleri vb.) tek merkezden erişimi sağlayacak, kişiye özel hazırlanacak arayüzlere sahip ve etkileşimli vatandaş platformunun kurulması

 • Belediyenin elektronik hizmetlerine tek kimlik ile kolay erişim sağlanması
 • Oyunlaştırma ile vatandaş katılımcılığına ve etkileşimine destek olunması
 • Vatandaşlara zamanında ve yeterli düzeyde bilgilendirme yapılması
 • Hızlı geri bildirim toplanabilmesi ve vatandaş davranışlarının analizi ile hizmetlerin verimliliğinin artırılması
 • E-belediye hizmetlerinde operasyonel verimlilik kazanılması
 • Dijitalleşme ile eğitim içeriğine ulaşımın kolaylaştırılması
 • İstanbul'da sosyal hayatın gelişmesi ve şehrin yaşanabilirliğinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I4.P1
Yaş Alanlar Butonu

İstanbul’un tüm ilçelerinde yaşayan yaş almış ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşam kalitelerini artırarak sağlıklı yaşama daha kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla uzaktan sağlık hizmetini de içeren teknolojik destekli sağlık hizmeti verebilmek için şehir dijital haritası çıkarılarak evde sağlık hizmeti bünyesinde hizmetlerin gerçekleştirilmesi

 • İstanbul’da yaşayan 65 + vatandaşların belediye hizmetlerine hızlı erişiminin sağlanması
 • 65 + kişiler ile İBB arasında organik bağın kurulması ve ilgili yönlendirmelerin daha hızlı yapılması
 • Yalnız yaşayan ve 65+ kişilerinin sorunlarının yakından takip edilmesinin yanı sıra hayata katılımlarını kolaylaştırılacak mekanizmaların kurulması için gerekli izleme sisteminin kurulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P1
Akıllı Şehir Mobilyalarının Tasarlanması

Şehir mobilyalarının (kiosk, bank, direk, pergola, durak, reklam panosu, çöp kutusu vb.) akıllı olmasını sağlayacak tasarım prensipleri ve fiziksel tasarımlarının gerçekleştirilmesi

 • Hizmet noktaları ile vatandaşın hayatının kolaylaştırılması
 • Şehir ile vatandaş etkileşiminin artırılması
 • Teknolojinin, İstanbul ruhuyla harmanlanarak tarihi ve kültürel kimliğin korunması
 • Kent estetiğine katkıda bulunulması

 

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P2
Akıllı Şehir Panoları (DOOH)

Şehir içinde bulunan sabit içerik yayınlayan ekranların bilgilendirme ve reklam amaçlı ekranların akıllı hâle getirilmesi ve ortamda bulunan kişilere/hava durumu vb. durumlara özgü otomatik değişken içerikler ve reklam yayınlanabilmesi için altyapının sağlanması

 • Şehir sakinlerinin bölge bazında bilgilendirilmesi
 • Reklam gelirleri
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P2
Öğrenen İstanbul

Teknoloji, dijital okuryazarlık başta olmak üzere eğitim ihtiyacı olan kişiler ile eğitimi verebilecek kişileri buluşturan ve/veya ihtiyaçların profesyoneller tarafından karşılandığı platformun oluşturulması

 • Teknolojik yetkinliğin güçlendirilmesi
 • Dijital okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojileri kullanımının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 13 İklim Eylemi
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P3
Kreş, Yurt ve Kütüphanelerde Eğitimi Destekleyici İBB Wi-Fi

İBB'nin sağlamış olduğu eğitim ve eğitime destek projelerinde içeriklerin daha etkin kullanılabilmesi ve akıllı eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi amacıyla kontrollü erişim olan İBB Wi-Fi altyapısının kreş, yurt ve kütüphanelerde kurulması ve geliştirilmesi

 • Dijital okuryazarlığın desteklenmesi
 • Eğitimde akıllı cihaz kullanımının ve dijitalleşmenin desteklenmesi
 • Öğrencilerin zararlı içeriğe erişimden uzak tutulması
 • Eğitimde eşitliğin desteklenmesi
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P4
Uzaktan Eğitim

Enstitü İstanbul İSMEK tarafından verilen eğitimlere çevrim içi platformda daha fazla erişim sağlanması

 • Dijitalleşme ve eğitimde teknoloji kullanımı ile eğitim kanallarının çeşitlendirilmesi, eğitim içeriğine erişimin kolaylaşması
 • Bilgi iletişim ve teknolojileri (BİT) kullanımı ile öğrencilerin bilinç seviyesinin artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P5
Kadınlar için E-Ticaret

Üretici ve üretici adayı kadınların ürünlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmaları amacıyla dijital okuryazarlıklarının artırılması

 • Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
 • Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların dijital okuryazarlığının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P6
İBB Tech Gelecek

Teknik personel ihtiyacını karşılamak adına uygun adayların eğitimden geçirilerek, başarılı adayların İBB bünyesinde istihdam edilmesini amaçlayan eğitim ve istihdam programının uygulanması

 • Nitelikli bilişim personeli ihtiyacının karşılanması
 • Personel eksikliğinden ötürü aksayan dijital hizmetlerin azalması
 • İş sürekliliğinin devamının sağlanması
 • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P7
Kadın Emeği Dükkanı-Üretim Atölyesi

İstanbul’da yaşayan kadınların gelir getirici faaliyetlerin kadın kooperatifleri ile birlikte sürdürülebilir bir model etrafında desteklenmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kadınların ekonomik katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarına kavuşturularak psiko-sosyal yönden güçlendirilmesi

 • Ekonomik ve sosyal açılardan dezavantajlı kadınlar, bireysel seviyede sosyoekonomik açıdan güçlenmesi
 • Girişimci ve potansiyel girişimci kadınların desteklenmesi
 • Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
 • Kadın emeğinin desteklenmesi ve artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P1
Atatürk Kitaplığı Dijital Koleksiyon

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonları dahilinde bulunan kültür varlıklarının ve nadir eserlerin dijitalleştirilerek, dijital ortamda üretilen yayınların ücretsiz olarak internet üzerinde kullanıcıların erişimine sunulması. Ulusal ve uluslararası araştırmalara katkıda bulunmak, halkın kültürel gelişimini ve eğitim öğretimi desteklemek amacıyla kültürel varlık ve bilgi kaynağının dijital ortamda, telif haklarına uygun bir biçimde erişime açılması

 • Bilgiye, her zaman ve her yerden erişimin sağlanması
 • Mevcut bilgi birikimin artırılarak güvenli ortamda saklanması
 • Şehirde bilgiye verilen değerin daha görünür hâle getirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Dijital paylaşım ile kağıt tüketiminin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P2
İstanbul Akıllı Şehir Bilinçlendirme Eğitimlerinin Düzenlenmesi: "İstanbul Akıllı Şehri'nde Neler Oluyor?" Projesi

Akıllı şehir projelerine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla; uygulamaya alınan projelerle bağlantılı olan akıllı şehir temaları ile ilgili bilgilendirici medya içeriklerinin üretilerek çevrimiçi ve fiziksel platformlarda anlatılması

 • Akıllı şehir konusunda vatandaş bilincinin artırılması
 • Vatandaşların akıllı şehir projelerine ilgisinin artırılması
 • Akıllı şehir uygulamalarının kullanımının artırılması ve yaygınlaştırılması
 • Gelecek nesillerin akıllı şehir paydaşı olmalarına katkı sağlaması ve bilinç seviyesinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Bilişim Teknolojileri Okulu

Bilişim teknolojileri alanında mesleki ve geliştirici eğitimler düzenlemesi

 • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
 • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
 • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
 • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I1.P1
Tech İstanbul

Yeni hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve kullanım alanları üzerine çalışan; araştırmacılar ve tasarımcılar dâhil olmak üzere şehir paydaşları arasında iş birliği sağlayan bir merkezin kurulması ve İstanbul’da yaygınlaştırılması

 • İhtiyaç odaklı ürün ve hizmet tasarımının desteklenmesi
 • İnovasyon süreçlerinin hızlanması
 • Girişim ekosisteminin desteklenmesi
 • Akıllı şehir aday uygulamalarını vatandaşların deneyimlemesi
 • Şehir paydaşları arasında iş birliği sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I1.P2
Tech İstanbul İnovasyon Platformu

İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasının desteklenmesi

 • Girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Belediye hizmetlerinin inovatif girişimcilik çözümleri ile desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P1
Engelsiz 1 İstanbul

Engelli envanteri temel alınarak; mahalle, ilçe, şehir kademelenmesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde engelli vatandaşların her bir alanda ihtiyaçlarına cevap verebilecek en az bir mekânın erişilebilirliğinin güvence altına alınması

 • Engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılmasına ve hayat standartlarının artırılmasına katkı sağlanması
 • Engelli vatandaşların şehir hayatına katılımlarının desteklenmesi
 • Engelli vatandaşların sağlık gibi kritik durumlarda erişilebilirlik sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan
PROJE
OIK.SA1.I2.P1
Akıllı Şehir İşveren Markası

Akıllı şehir için bir marka kimliği oluşturularak tüm şehir paydaşları tarafından benimsenmesinin ve marka konumlaması ile organizasyonun yetkin iş kaynağı tarafından tercih edilebilir hâle gelmesinin sağlanması

 • Akıllı şehir organizasyonunda çalışmanın daha tercih edilebilir hâle gelmesi ile iş kaynağının daha yetkin hâle gelmesi
 • İnsan kaynaklarında çalışan arama maliyetlerinin düşürülmesi
 • Çalışan – organizasyon bağının kuvvetlendirilmesi
 • Çalışan verimliliğinin artırılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Organizasyon ve İnsan Kaynakları
PROJE
BIT.SA1.I1.P1
RPA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan Robotik Süreç Otomasyon (RSO/RPA) teknolojisi projesi ile iş süreçlerinin hızlandırılması, insan eliyle gerçekleşen ve tekrarlanan eylemlerin robotize edilmesi, is gücü ve zaman tasarrufu yanı sıra verimliliklerin artırılması.

 • İnsan kaynağının verimli kullanılması
 • İş süreçlerinin 10 kat hızlanması
 • Zamanın efektif kullanılması
 • Tasarruf sağlanması
 • Personelin iş yükünün azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA1.I1.P2
3D Mobil Robotik Beton Yazıcı

 3D Yazıcı ile farklı projelere sahip yaşam alanlarının hayata geçirilmesi.

 • Hızlı inşa süresinin kısa olması
 • Maliyetin düşük olması
 • Üretimin çevreci olması
 • Mimari serbesitesinin yüksek olması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA1.I1.P3
Blokzincir ile İSKİ, İGDAŞ Sözleşmeleri ve Enstitü İstanbul İsmek Sertifikaları

İBB Blokzincir, Enstitü İstanbul İsmek sertifikaları, İSKİ ve İGDAŞ faturalarının vatandaşlarla KVKK’ya uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlayan dağıtık bir sistemler kümesidir.

Vatandaşlar için oluşturulup İBB tarafından akredite edilen ve vatandaşların kontrolünde olan elektronik cüzdanlar vasıtasıyla kurumların; oluşturulan onaylı elektronik belgelere erişebilecekleri, bu belgeleri paylaşabilecekleri, güvenilir ve yasalara uygun olarak saklayabilecekleri bir teknolojidir.

 • KVKK uyumlu olarak vatandaşların kendi belgelerine erişebilmesi
 • Blokzincir üzerinden belgelerin orijinalliklerinin doğrulanması
 • Kişisel belgelerin fiziksel olarak diğer kurumlara ibraz etme zorunluluğuna gerek kalmayacak olması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA1.I1.P4
Blokzincir - Dijital Kimlik Yönetimi

 Özel bir blokzincir modeli üzerinde İstanbulluların kişisel bilgilerini dijital kimlikleri üzerinden yönetebilecekleri altyapının tesis edilmesi.

 • Dijital vatandaşlık ön koşulu olan dijital kimliklerin hayata geçmesi
 • Belediye hizmetlerinden faydalanma sürelerinin hızlanması
 • Fiziksel evrak ihtiyaçlarının ortadan kalkması
 • Kişisel bilgilerin sahipleriyle hızlıca paylaşılabilmesi
 • Vatandaşların kişisel verilerini istedikleri kurumlarla hızlıca paylaşabilmeleri
 • Kurumlarda tam KVKK ve GDPR uyumluluğunun sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA1.I1.P5
Rum Yetimhanesi ve Okul yapısının Hibrit Yöntemlerle Üretilmiş Dijital İkizi

 Yapıların rölövelerinin çıkarılarak restorasyonlarına yönelik çalışmaların hazırlanması.

 • Rum Yetimhanesi Restitüsyon Projesi ile Okul Yapısı’nın Restorasyon Projelerinin hazırlanarak, yapıların Restorasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi,yapılara fonksiyon verilerek yaşatılması ve korunmalarının sağlanması.
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P1
Akıllı Şehir Platformunun Mimari Tasarımı ve Uyarlanması

Gerçekleştirilmesi beklenen hizmetlerle uyumlu ve bu hizmetleri destekleyecek akıllı şehir platformunun kavramsal, mantıksal ve fiziksel mimari tasarımının gerçekleştirilmesi ve platformun hayata geçirilmesi.

 • Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilme sürelerinin kısaltılması
 • Akıllı şehrin temellerinin doğru ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi
 • Şehir hizmet ve operasyonlarında verimliliğin artırılması
 • Silo bazlı çalışma düzeninden bütünleşik ve birlikte çalışabilir sistemler düzenine geçilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P3
Büyük Veri Platformunun Zenginleştirilmesi

Şehrin verimli yönetiminin sağlanması ve veri bazlı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla tüm verilerin entegre edildiği ve veriden içgörüler oluşturulduğu büyük veri platformunun oluşturulması.

 • Şehirde geliştirilen hizmetlerin ve ürünlerin veriye dayalı olarak gerçekleştirilmesi
 • Veri bazlı karar alma mekanizmaları ile vatandaş odaklılığın sağlanması
 • Şehirde etkin veri yönetiminin sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P4
ID İstanbul

Dijital kimliklerin hem İBB hem de 3. parti dijital servisler tarafından kullanılarak bütünleşik bir habitat üzerinden güven içerisinde web hizmetlerinden faydalanılması.

 • Tek dijital kimlik üzerinden web hizmetlerinden faydalanılabilmesi
 • Bütün İBB servislerinin ortak kimlik yönetimi için tek adreste toplanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P5
API İstanbul

Bütün İBB ve iştiraklerinin API servislerinin büyük bir API gateway'i üzerinde kümeleyerek tek yol üzerinden vatandaşların bütün hizmetlerden faydalanabilmesinin sağlanması

 • İBB’nin ve iştiraklerinin bütün API servislerinin bir çatı altında toplanması
 • API ve dijital kimlik hiyerarşisinin netleşmesi
 • Bütün web hizmetlerinde bütünlüğün ve erişilebilirliğin sağlanması
 • İBB ile çalışmak isteyen start-up'ların hızlıca habitata uyum sağlayabilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P6
Ana Veri Yönetimi (MDM)

İBB'nin tüm kaynaklarındaki ana veri olan vatandaş verisinin kaliteli ve tekilleşmiş şekilde güncellenip diğer kaynaklara beslenmesi

 • Kurum içinde tek bir noktadan vatandaş verisine erişim, zengin ve kaliteli veri sunabilme imkânı sağlanması
 • Geliştirilebilir modellenmiş bir raporlama katmanı yaratılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I2.P1
Ortak Sayaç Altyapısının Tasarlanması ve Pilot Uygulama Yapılması

Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinde tüketim değerlerinin uzaktan okunması ve açma/kapama işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi amacıyla ölçüm sayaçlarının tek ağ geçidi üzerinden kontrollerinin sağlanması ve toplanan verilerin ilgili hizmet sağlayıcıya aktarılabilmesi için ortak bir haberleşme ağı yapısının kurulması

 • Etkin ve efektif hizmet yönetiminin sağlanması
 • Hizmet kalitesinin daha etkin ve ekonomik şekilde uzaktan kontrol edilebilmesi
 • Enerji tasarrufuna katkı sağlanması
 • Tüketim maliyetlerinin azaltıcı katkı sağlaması
 • Vatandaşların enerji tüketim eğilimleri hakkında bilinçlendirilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I2.P2
İBB Wi-Fi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşlara ve yabancı misafirlere güvenli ve erişilebilir telekomünikasyon hizmetleri verilmesi kapsamında “İBB Wi-Fi” SSID’si ile verilen ücretsiz internet hizmeti sağlanması

 • Kurulan yeni lokasyonlar ve sistem geliştirmeleri ile ücretsiz internet kullanımının artırılması
 • Dijital okuryazarlığın desteklenmesi
 • Akıllı cihaz kullanımının ve dijitalleşmenin desteklenmesi
 • Vatandaşın en yoğun bulunduğu alanlarda internet erişim noktaları oluşturulması ve şehir sınırları içerisinde kablosuz haberleşme ağının genişlemesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
FIN.SA1.I1.P1
Akıllı Fon Platformu

"Akıllı şehir projeleri piyasası" işlevi görecek bu platformda finansal ürün geliştirme çalışmaları ve bunlar için gerekli metodolojilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Platformun, kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarına olanak sağlayacak bir web arayüzü olması, bir nevi "dijital akıllı şehir bankası" gibi çalışması

 • Akıllı şehir projelerinin kamu bütçesine olan yükün azaltılması
 • Alternatif finansal ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlanması
 • Kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
 • Yatırımların gerçek ve algılanan risklerinin azaltılması
 • Yatırımların şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Finans
PROJE
FIN.SA1.I1.P2
İstanbul Bizim Fonu

İstanbul'daki sorunlara çözüm getirecek ürünler ve hizmetler geliştiren vatandaşlara ve girişimcilere hibe ve geri ödemeli fon sağlanması

 • Vatandaşların ve girişimcilerin desteklenmesi
 • Şehir sorunlara çözümler geliştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Finans
PROJE
FIN.SA1.I1.P3
Akıllı Şehir Proje Finansman

Akıllı şehir projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynak ihtiyacı için kurulacak uluslararası iş birliklerinin efektif bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi

 • Uzman proje ekipleri tarafından koordinasyon sağlanması
 • Toplam proje başvuru ve kazanım performans verimliliğinin artırılması
 • Projelere başvuruda bütünsel yaklaşım ve faydanın gözetilmesi
 • Uluslararası projelerin itibara katkısı
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Finans