logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I1.P3
Deniz Yüzeyi Akaryakıt Kirliliği Takibi

Petrol türevli deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla erken tespit ve izleme sisteminin kurulması

  • Boğazda deniz kirliliği denetim faaliyetleriyle operasyonel veriminin artırılması
  • Deniz kirliliği denetim faaliyetlerinde kaçak deşarj oranının minimuma indirilmesi
  • İstanbul boğazının 7/24 izlenerek İBB'nin görev yetki sorumluluğundaki faaliyetlerinin veriminin artırılması ve veri paylaşımının sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 14 Sudaki Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P4
Deniz Yüzeyi Çöp Kirliliği Takibi

Çöp kapar cihazları ile İstanbul’da kıyı şeritlerinde yüzen çöplerin, pet şişe,poşet, kağıt vb. atıkların deniz yüzeyinden toplanması ve toplanan atıkların geri dönüşümünün sağlanması (Proje devam etmekte olup Kadıköy ve Eminönü’nde yürütülmektedir.)

  • Daha düşük maliyetle belirlenen kıyı bölgelerinden çöpkaparlarla deniz çöplerinin toplanması
  • ▸ Proje ile deniz kirliliğine karşı farkındalık sağlanması

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 14 Sudaki Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P5
Kamera Sistemleri ile Deniz Yüzeyi Kirliliğinin Tespiti

İstanbul çevresindeki deniz alanlarının kamera ve drone sistemleri ile izlenmesi ve video analiz yöntemleri ile kirlilik durumlarının tespitinin yapılıp gerekli kurumların bilgilendirilmesi, erken müdahale edilebilmesi

  • İlgili kurumların İstanbul deniz sınırları ve kıyılarında kontrolünün artırılması
  • Denizlerde yüzey kirliliğinin erken tespit edilmesi
  • İstanbul deniz sınırları ve kıyılarında verilerin detaylandırılması
  • İstanbul deniz sınırları ve kıyılarında bağlama alanları ve kıyı tesislerinin kullanım şekillerinin denetlenebilmesi
14 Sudaki Yaşam
Akıllı Çevre