logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
YO.SA2.I3.P1
e-Mahallem

Şehir yönetim fonksiyonlarını ve vatandaşları web tabanlı bir platformda ve mobil uygulama platformlarında bir araya getiren; koordinasyonlarını, vatandaşların katılımını ve geri bildirim döngüsünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
 • Mahalle seviyesinde geri bildirimler ile hızlı aksiyon alınabilmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P2
İstanbul'un Gençleri

Şehir bütçesinin belirli bir bölümünün gençlerin yönetimine ayrılması ile gençlerin yerel yönetim ile iletişimlerinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması

 • Gençlerin yerel yönetimde temsiliyetinin sağlanması
 • Şehir yönetiminde katılımcılığın sağlanması
 • Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik fikirler geliştirilmesi
 • Gençlerin gelişimine ve liderlik becerilerine katkı sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P3
Şehri Puanla

Belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi ile şehir genelinde hizmet performansının ve gelişim alanlarının belirlenmesi

 • Şehirdeki hizmet kalitesinin artırılması
 • Vatandaş iletişiminin artırılması
 • Hizmetlerde vatandaş odaklılığın artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P4
Katılımcı Bütçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçe çalışmaları sürecine paydaşı da dâhil ederek, hemşehrilerin öneri ve projelerine mali kaynak ayırmak üzere oluşturulmuş bir modeldir. Kentlilerin öncelikli ihtiyaçlarını bildirme, fikir ve proje önerme, oy verme gibi çeşitli yöntemlerle, yatırım bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara ve bütçeye alınan projelerin gerçekleşmelerini izleme sürecine katıldığı bir uygulama modelidir.

 • Vatandaşın bütçe sürecine katkı sağlaması ve sahiplenmesi
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması ▸ Doğru kaynak kullanımının sağlanması
 • İyi bir yönetişim uygulaması olarak kurumun katılımcılık konusunda yol almasının sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P5
Gönüllü Düzen

Gönüllü Düzen projesi kapsamında mahalle bazlı belirlenecek ‘Gönüllü Çözümcülerin’ tespit ettikleri ihtiyaç ve gereksinimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletmesi

 • Gönüllü katılımına dair farkındalık oluşturulması
 • Mahalleye dair eksiklikler ve beklentilerin bizzat mahalle sakinleri tarafından tespit edilmesi
 • Mahalle bazlı iletişim kanalı oluşturulması
 • BM Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluk Amacının desteklenmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YA.SA1.I3.P1
Semtpati

İstanbul’ un semtlerinde yaşayan sokak hayvanları için gönüllülerin aktif katılımlarıyla, mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarına yardım ve destek sağlamak için iş birliği üretecek ve veri temelli çözüm niteliği taşıyacak dijital bir uygulama olan Semtpati uygulaması üzerinden sağlık, koruma, takip ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik veriye dayalı karar almasını destekleyecek ihtiyaçların karşılanması

 • Hayvan haklarının korunmasına katkı sağlanması
 • Hayvanların mağduriyetinin azaltılması
 • Toplumsal dayanışmanın artırılması Keşfet>

   

5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I3.P2
Sokak Hayvanları Mama Otomatı

İstanbul’un sokaklarında yaşayan hayvanlar için mama ve su otomatının konulacağı en ideal noktalar yeşil alanlar olması sebebi ile park, bahçe ve yeşil alanlarda belirlenen özellikle su isale hatları olan pilot bölgelerin seçilerek burada uygun noktalara mama ve su otomatlarının yerleştirilerek hayvanların ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması

 • Toplumsal dayanışmanın artırılması
 • Gönüllülük çalışmalarının artırılması
 • Toplumsal fayda
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P2
İstanbul Eğitim Platformu

Teknoloji, dijital okuryazarlık başta olmak üzere eğitim ihtiyacı olan kişiler ile eğitimi verebilecek kişileri buluşturan sosyal platform tasarlanması

 • Kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 13 İklim Eylemi
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P4
Okullarda ve Enstitü İstanbul İsmek'lerde Çevrimiçi Eğitim

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin farklı eğitim kanallarında ve okullarda çevrimiçi yayınlanacak multimedya içeriklerinin hazırlanması amacıyla kullanılarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması

 • Dijitalleşme ve eğitimde teknoloji kullanımı ile eğitim kanallarının çeşitlendirilmesi, eğitim içeriğine erişimin kolaylaşması
 • Okullarda çevrimiçi eğitim ve multimedya dersleri ile her kesimden öğrenci için
 • daha eşit ve ulaşılabilir bir eğitim düzeyine erişilmesi
 • Bilgi iletişim ve teknolojileri (BİT) kullanımı ile öğrencilerin bilinç seviyesinin
 • artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P7
Kadın Emeği Ofisi

İstanbul’da yaşayan kadınların gelir getirici faaliyetlerin kadın kooperatifleri ile birlikte sürdürülebilir bir model etrafında desteklenmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kadınların ekonomik katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarına kavuşturularak psiko-sosyal yönden güçlendirilmesi

 • Ekonomik ve sosyal açılardan dezavantajlı kadınlar, bireysel seviyede sosyoekonomik açıdan güçlenmesi
 • Girişimci ve potansiyel girişimci kadınların desteklenmesi
 • Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
 • Kadın emeğinin desteklenmesi ve artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Dijital Okuryazarlık Gönüllüleri Projesi

Gönüllük esasına dayalı olarak; teknoloji kullanımının öğretildiği BİT okuryazarlığı eğitimleriyle kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması, yeni akıllı şehir uygulamalarının deneyimleme yoluyla anlatılması

 • Dijital hizmetlerin erişim kapsamının artırılması
 • Kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması
 • Yeni akıllı şehir uygulamalarının deneyimleme yoluyla anlatılması
 • Şehir hayatına katılımın artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P4
Bilgi İletişim Teknolojileri Akademisi (BİTA)

Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni işgücü ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu eğitim/ yeni meslek edinme, BİTA bünyesinde kodlama gibi spesifik alanlarda iş birliği yapılarak farklı alanlarda eğitimlerin verilmesi ve çevrimiçi eğitim platformunun kurulması

 • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
 • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
 • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
 • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan