logo

Hakkımızda

2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile bilgi çağının getirileri, veri ve teknoloji temelli çözümlerden faydalanarak tüm İstanbulluların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için Akıllı Şehir Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.

Bu çalışma, İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Plan (2021 – 2030) çalışması ile yaşanan süreci özetleyen, proje yönetim prensiplerini meydana getirirken izlenen yöntemi anlatan, proje sırasında elde edilen bulguları sunan ve İstanbul’a özel üretilmiş olan akıllı şehir stratejileri, stratejik amaçları, inisiyatifleri ve üretilen akıllı şehir projelerini bulabileceğiniz bir belge olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ülkemizin yerel yönetim seviyesinde hazırlanan ilk Akıllı Şehir Stratejik Planı olup Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumludur.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen Akıllı Şehir Stratejik Planı 31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonrasında yeni yönetimin İstanbul için tanımlamış olduğu yeni vizyon çerçevesinde, tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği ve COVID-19 kaynaklı değişimlere cevap verecek biçimde revize edilerek Aralık 2021’de tamamlanmıştır.

Mevcut Durum Analizi sırasında İstanbul’un mevcut durumu, paydaşların yetkinlikleri, teknoloji altyapısı ve devam etmekte olan projeler incelenerek akıllı şehir yolculuğuna girdiler sağlanmıştır

İstanbul'un Akıllı Şehir alanında 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak temel bir vizyon, ana stratejiler, tematik alan stratejileri, inisiyatifler ve her alanda şehri yükseltecek 180’e yakın proje planı ortaya konulmuştur. Söz konusu akıllı şehir vizyon ve stratejileri, Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında yeni yönetimin İstanbul için belirlediği Adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu temel vizyonu ile uyumlu olacak biçimde açık yönetişim prensipleri ile belirlenmiştir.

İBB’nin stratejisiyle örtüşecek şekilde belirlenen 180’e yakın proje planı, gerçek ihtiyaçlardan doğmuş, paydaşların uyum içinde beraberce gerçekleştirebilecekleri, gelişen küresel yönelimleri dikkate alan, sürdürülebilir bir vizyonla gelişmeye açık, diğer projelere de akıllı unsurlar katabilecek net ve anlaşılır niteliktedir. 

İstanbul’un Akıllı Şehir Yolculuğunu planladığımız, projenin son aşaması olan Yol Haritası ile, önceki fazlara ait tüm veriler birleştirilerek, 2023, 2025 ve 2030 yıllarını kademeli olarak hedefleyen projelerin önceliklendirmeleri, kaynak gereksinimi, yönetişim esasları, iletişim planı ve performans göstergeleri netleştirilmiştir. Sürecin tümü gözden geçirildiğinde, projenin İBB bünyesinde gerçekleştirilmesi, birbirinden farklı uzmanlıkların bir araya getirilmesini sağlamıştır.