logo

Hakkımızda

2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile bilgi çağının getirileri, veri ve teknoloji temelli çözümlerden faydalanarak tüm İstanbulluların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için Akıllı Şehir Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.

Bu çalışma, İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Plan (2021 – 2030) çalışması ile yaşanan süreci özetleyen, proje yönetim prensiplerini meydana getirirken izlenen yöntemi anlatan, proje sırasında elde edilen bulguları sunan ve İstanbul’a özel üretilmiş olan akıllı şehir stratejileri, stratejik amaçları, inisiyatifleri ve üretilen akıllı şehir projelerini bulabileceğiniz bir belge olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ülkemizin yerel yönetim seviyesinde hazırlanan ilk Akıllı Şehir Stratejik Planı olup Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumludur.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen Akıllı Şehir Stratejik Planı 31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonrasında yeni yönetimin İstanbul için tanımlamış olduğu yeni vizyon çerçevesinde, tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği ve COVID-19 kaynaklı değişimlere cevap verecek biçimde revize edilerek Aralık 2021’de tamamlanmıştır.

Mevcut Durum Analizi sırasında İstanbul’un mevcut durumu, paydaşların yetkinlikleri, teknoloji altyapısı ve devam etmekte olan projeler incelenerek akıllı şehir yolculuğuna girdiler sağlanmıştır

İstanbul'un Akıllı Şehir alanında 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak temel bir vizyon, ana stratejiler, tematik alan stratejileri, inisiyatifler ve her alanda şehri yükseltecek 180’e yakın proje planı ortaya konulmuştur. Söz konusu akıllı şehir vizyon ve stratejileri, Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında yeni yönetimin İstanbul için belirlediği “Adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu” temel vizyonu ile uyumlu olacak biçimde açık yönetişim prensipleri ile belirlenmiştir.

İBB’nin stratejisiyle örtüşecek şekilde belirlenen 180’e yakın proje planı, gerçek ihtiyaçlardan doğmuş, paydaşların uyum içinde beraberce gerçekleştirebilecekleri, gelişen küresel yönelimleri dikkate alan, sürdürülebilir bir vizyonla gelişmeye açık, diğer projelere de “akıllı” unsurlar katabilecek net ve anlaşılır niteliktedir. 

İstanbul’un Akıllı Şehir Yolculuğunu planladığımız, projenin son aşaması olan Yol Haritası ile, önceki fazlara ait tüm veriler birleştirilerek, 2023, 2025 ve 2030 yıllarını kademeli olarak hedefleyen projelerin önceliklendirmeleri, kaynak gereksinimi, yönetişim esasları, iletişim planı ve performans göstergeleri netleştirilmiştir. Sürecin tümü gözden geçirildiğinde, projenin İBB bünyesinde gerçekleştirilmesi, birbirinden farklı uzmanlıkların bir araya getirilmesini sağlamıştır.

 

2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı Tanıtımı

Senin İçin Akıllı, Seninle Daha Akıllı İstanbul

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı” tanıtım etkinliği 24 Ekim Salı günü İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonunda yapıldı.

Şehrin tüm değerlerine sahip çıkarak İstanbullulara inovatif dijital çözümler sunmayı ve akıllı şehir hizmeti vermeyi amaçlayan 2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı; “Senin için Akıllı, Seninle Daha Akıllı İstanbul” sloganıyla tanıtıldı.

İstanbul’un kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, geleceği ortak akıl ve yeni nesil iş birlikleri ile kurgulamak hedefiyle yola çıkılan ve Türkiye’de yerel yönetim seviyesinde hazırlanan ilk Akıllı Şehir Stratejik Planı olma özelliğini taşıyan “2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı” tanıtım programı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun video mesajı ile başladı.

Katılımcılara “İstanbul’a yeni bir başlangıç” sözleriyle seslenen Sn. İmamoğlu, “Bu şehrin insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni araçlar geliştirmeyi öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ettik. Bunu yaparken de bilgi çağının gerekliliklerini hep göz önünde tuttuk. Şimdi de İstanbul'a özgü yerel Akıllı Şehir Stratejik Planı ile karşınızdayız” dedi.

Sn. İmamoğlu’nun video mesajının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay programın açılış konuşmasını yaptı.  Sn. Akçabay, açılış konuşmasında; 2030 İstanbul Stratejik Planı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil, adil ve yaratıcı vizyonuna uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğine vurgu yaptı.

İBB Akıllı Şehir Şube Müdürü Ali Taşdemir’in 2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı sunumu sonrasında program panel oturumuyla devam etti.

Panelde; İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner “Yönetişim ve Güvenlik”, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler “Çevre”, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan “Ulaşım” ve İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın “Enerji” tematik alanlarında İstanbul’un 2030 yılı akıllı şehir proje ve hedeflerini aktardı.

İBB, kamu, STK, özel sektör ve akademiden kişilerin yoğun katılım gösterdiği 2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı tanıtım programı, panel oturumun ardından sona erdi.