logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında ayrıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA2.I1.P1
Her Yerde Tarım

Şehrin çeşitli noktalarında kapalı alanlarda özel LED ışıkları ile dikey tarım gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin sağlanarak etkin su yönetiminin yapılması

 • Etkin su yönetimi ile verimli tarım gerçekleştirilmesi
 • Şehirdeki atıl alanların verimli olarak değerlendirilmesi
2 Açlığa Son
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA2.I1.P2
Tarımda IoT Sistemler

Sıcaklık, hava basıncı, nem, rüzgar şiddeti ve yönü, güneşlenme oranı, yağış miktarı, yaprak ıslaklığı gibi parametreleri ölçecek sensör tabanlı tarım sistemlerinin kurulması

 • Tarımsal üretim için ideal koşulların sağlanması
 • Üretimde sürekliliğin ve verimliliğin sağlanması
 • İklim değişikliği ve diğer doğa olaylarına uyumun artırılması
2 Açlığa Son
Akıllı Çevre