logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I1.P1
İstanbul Çevre Koruma ve Kirlilik Yönetimi Merkezi

Şehirde çevresel kirliliğe yönelik olarak birçok alana (atık yönetimi, su yönetimi, çevresel gürültü, hava kalitesi vb.) ait parametrelerde sensörler ile gerçek zamanlı olarak değerlerin ölçülmesi ve buna bağlı olarak koordine bir şekilde merkezden aksiyon alınması

  • Çevre kirliliğinin şehir genelinde şeffaf bir şekilde izlenmesi
  • Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik hızlı aksiyon alınması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P6
Hava-Cep Mobil Uygulaması

Avrupa Çevre Laboratuvarı bünyesinde hava kalitesi izleme merkezinin hava kalitesi verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik oluşturulmuş İstanbul Hava Kalitesi Mobil Uygulamasıdır

  • Hava kalitesi verilerinin anlaşılır bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması
  • Vatandaşların günlük faaliyet ve aktivitelerini hava kalitesi verilerini dikkate alarak yapmalarının sağlanması
  • Hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturulması
  • Yaşlı, hasta ve çocuklar gibi kırılgan grupların hava kalitesinin kötüleştiği durumlarda bilgilendirilmesi
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
GU.SA1.I3.P3
Video Analiz ile Seyyar Satıcı Tespiti

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcılar için belirli alanlar tahsis etmektedir. Seyyar satıcılık yapmak için belediyeden ruhsatı olmayan satıcıların konumlarını tespit etmek için İBB kameraları ile görüntü analizi yapılarak zabıtaya anlık alarm düşürülmesinin sağlanması

  • Seyyar satıcıların yalnızca İBB'nin belirlediği alanlarda bulunmalarının sağlanması
  • Satılacak ürünlerin denetlenebilmesi
  • Doğru araç ve alan kullanımının sağlanması
  • İyi bir yönetişim uygulaması olarak kurumun denetim konusunda yol almasının sağlanması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Akıllı Güvenlik