logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
MO.SA2.I1.P1
Adım/Pedal Sayar

 Adım sayar ya da bisiklet kullanıcıları için pedal sayar uygulaması ile vatandaşlara İstanbulkart kullanımında indirim sağlanması

 • Kısa mesafelerde araç kullanımının azaltılması
 • Aktarmalarda mikromobilite ulaşım türlerinin kullanımının desteklenmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I1.P2
Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi

Elektrikli bisiklet kiralama altyapısı ve akıllı kiralama istasyonlarının kurulması

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması

 • Ekonomik bir ulaşım türü sunulması
 • Trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması
 • Araçların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması
 • Toplu taşıma yoğunluğunun azaltılması
 • Türel değişimin desteklenmesi
 • Vatandaşların daha sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P2
34 Dakika İstanbul

Yürünebilir, ulaşılabilir ve erişilebilir kentsel hizmet kalitesi için kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının hangilerine evlerinden yürüyüş, bisiklet ve mikromobilite seçenekleriyle erişip karşılayabileceği yaşam alanlarını gösteren bir platform yaratılması

 • Bölgelerin kentsel hizmet alanlarındaki eksikliklerinin tespit edilmesi
 • Kentsel hizmet alanlarının iyileştirilmesi
 • Vatandaş katılımının sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
CE.SA1.I1.P4
Akıllı Su Sayaçları

Binalarda yer alan standart su sayaçlarının akıllı sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan kontrol ve anlık tüketim verilerinin takip edilmesi

 • Şebeke hattı operasyonlarının geliştirilmesi
 • Sayaç okuma masraflarının ortadan kalkması
 • Su kaçak ve kayıplarının önlenmesi
 • Su tasarrufunun teşvik edilmesi
 • Çevre bilincinin artırılması
 • Tüketiciye özel tarifeler ile son kullanıcının su tüketim miktarlarının dengelenmesine katkı sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P5
Çatılarda Yağmur Suyu Toplama

Bina çatılarında kurulacak yağmur suyu toplama sistemleri ile suyun depolanması ve geri kazanılması

 • Sel ve taşkınların önüne geçilmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Yangın, su kesintisi vb. durumlara yönelik su stoklarının oluşturulması
 • Binaların zemin suyundan korunması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P1
Akıllı Kanalizasyon Sistemleri

 Akıllı sensörler ile atık suyun kirlilik (tehlikeli maddeler, uyuşturucu, atık yağlar vb.), akış hızı ve boru içi basıncı parametrelerinin kanalizasyon hattı boyunca uzaktan takip ve kontrol edilmesi.

 • Kaçakların ve taşkınların önlenmesi / müdahalede bulunulması
 • Yeni altyapı yatırımlarının azaltılması
 • Su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi
 • Su kaynaklı güvenlik tehditlerinin izlenebilmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P2
Gri Su Geri Kazanım Sistemleri

 Gri suyun ayrı bir hat ile toplanması, arıtılması ve tekrar kullanımının sağlanması (Gri su: Evlerde üretilen, tuvalet suyunun karışmadığı atık sudur)

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması.

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında
 • yarıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I4.P1
Sıfır Atık Projesi

Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve kompostlaştırmanın artırılması, ve atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmeden değerlendirilmesi.

 • Birincil kaynak kullanımının azaltılması
 • Geri dönüşümün yaygınlaştırılması
 • Atık yönetiminde lojistik maliyetlerinin azaltılması
 • Yeni altyapı ihtiyaçlarının azaltılması
 • Toprak ve su kirliliğinin azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve ormanlık alanlarda aylık çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, çevre konularında toplumun bilinçlenmesinin artırılması

 • Koru ve ormanların çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin azaltılmasının sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Pop Machina

Pop Machina Projesi şehirlerde üretici mekânların [makerspace] yaratılması ve üretici [maker] toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelini göstermeye odaklanır

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışmak, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlar
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projelerdir ve yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlamaktadır

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift-taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P3
İBB’ye ait Alan ve Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanılması

İBB'ye ait bina ve alanlarda yenilenebilir enerji uygulamaları yapılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
 • Binaların dayanıklılığına ve devamlılığına katkı sağlanması
 • Fosil yakıt kullanımının ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
YA.SA1.I1.P1
Turizm Danışma Büroları

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla tanıtım ofislerinin oluşturulması ve turizm noktalarında erişilebilir bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P2
Visit İstanbul

Ziyaretçilerin İstanbul'da ihtiyacı olabilecek bilgi ve hizmetleri (tarihi ve turistik yerler, kültür-sanat, konaklama, yeme-içme, ulaşım) içeren, planlama ve ödeme özelliklerine sahip gezi rehberi uygulamasının geliştirilmesi

 • Turistlerin İstanbul deneyiminin iyileştirilmesi
 • Şehrin turizm gelirinin artmasına destek olunması
 • Şehirdeki farklı grupların birbirleri ile kültürel etkileşimlerinin desteklenmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P3
Turist Kart

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla, ulaşımda kısıtlı abonman özelliği ile, müze ziyaretlerinde ve anlaşmalı üye iş yerlerinde indirimli alışveriş imkânı sağlayan şehir kartı projesinin oluşturulması, proje kapsamında turistlerin kullanımına sunulacak mobil uygulama ile karta ait bilgilere ve hangi noktalarda kullanabileceğine dair bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P4
Sosyal İstanbul

İstanbulkarta yeni bir bakiye bölümü (sosyal bakiye) eklenmesiyle İBB'ye bağlı kültür-sanat ve sosyal etkinliklerin tümünde kullanılması sağlanacaktır. İstanbulkarttaki bu "sosyal bakiye", İstanbul'u daha yaşanabilir hâle getirmek için vatandaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle artacaktır. Örneğin trafik yoğunluğunu azaltacak toplu taşıma araçlarını kullananların ek puan kazanması sağlanacaktır. Bu ve bunun gibi İstanbul'u her anlamda daha yaşanabilir kılmak adına, vatandaşı olabildiğince işin içinde tutabilecek birçok konu geliştirilebilir. Bu proje sayesinde, daha yaşanabilir bir İstanbul inşa edilirken, İstanbullular da kültür- sanat ve sosyal yaşama daha fazla katılabilecektir.

 • Vatandaş memnuniyetinin sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P3
Dijital Semt Pazaryerinin Oluşturulması

Vatandaşların kendi el emeklerini ve kullanmadıkları eşyaları, yine kendi semtlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bedelli ya da bedelsiz sunabilecekleri dijital bir semt pazaryerinin kurulması

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam