logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I1.P6
İstanbul Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı

 İstanbul İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Gürültü Eylem Planının hazırlanması

 • Çevresel gürültü konusunda farkındalığın artırılması
 • Şehir planlamasının ve yapılaşmanın gürültü haritalarına göre yapılması
 • Gelecekte oluşabilecek çevresel gürültünün belirlenmesi
 • Çevresel gürültü sorununun yaşandığı yerlerde azaltım tedbirlerinin uygulanması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3
Çevre Konusunda Farkındalık Oluşturmak ve Çevre Bilincini Geliştirmek için Etkinlikler

Farklı yaş grupları ile yapılacak programlar ile çevre konusunda duyarlılığın kent yaşamına entegre edilmesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlaması

 • Çocuklarda ve ailelerde çevre duyarlılığının günlük yaşama uyarlanması
 • Mesleki eğitimlerde çevre duyarlılığının kazandırılması
 • Mahalle bazında çevre sorunlarının tespit edilmesi
 • Mahalleden kent yönetimine çevre sorunlarının yönetiminin sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.1
Geleceğin Cesur Çevreci Çocukları

Belediye Başkanlığımızın "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında faaliyet Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören çocuklara 2022-2023 eğitim takviminde, çevre konusunda farkındalık oluşturulması ve çevre bilincini aşılamak için etkinlikler planlanması

 • Çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutumun okul öncesi dönemde şekillenmeye başlaması, okul öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri olduğu gerçeği ile çevreci nesiller yetişmesi
 • Okul öncesi çocuklar ve ailelerinde, çevrenin korunmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.2
Hafriyat Taşımacılarına Yönelik Bilgilendirme Eğitimi

Hafriyat taşımacıları kayıt altına alınarak çevre bilinci, yönetmelik ve idari yaptırım konusunda eğitim verilmesi

 • Her hafriyat şoförünün kayıt altına alınması ve havuz oluşturulması
 • Hafriyat şoförlerine çevre bilinci kazandırılması
 • Kayıt altına alınan şoförlerin takibi yapılacağı için kaçak dökümün engellenmesi
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P6
“Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model (Build4GreenIST) “ -Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi - İstanbul Modeli

İstanbul sera gazı emisyon envanterimizde en büyük yüzdeye sahip (%63) kaynağın sabit enerji olmasından yola çıkarak, şehirde bina enerji konusunda alınacak aksiyonları desteklemek amacıyla;  kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yeşil ve karbon nötr olması adına bir kılavuz rehber oluşturulacak ve ayrıca sensörler vasıtasıyla seçilecek pilot bölgedeki konutlarda enerji tüketiminin izlenerek, enerjinin verimli kullanılması adına davranış değişikliğine yönlendirme yapılması

 • İstanbul’un Yeşil ve Karbon Nötr Binaya Geçiş Rehberi’ne sahip olması ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kılavuz olarak kullanılabilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
MO.SA2.I1.P1
Bicification

Sürdürülebilir kentsel mobiliteyi desteklenmesi, oyunlaştırma ve ödüllendirme yöntemi ile vatandaşların daha aktif ulaşım yöntemlerinden biri olan bisiklet kullanımına teşvik edilmesi

 • Bisiklet gibi sürüdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımının desteklenmesi
 • Bisiklet ile ilgili planlama, projelendirme ve yatırım çalışmalarına altlık oluşturmak adına kullanıcılardan veri temin edilmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I1.P2
Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi

Elektrikli bisiklet kiralama altyapısı ve akıllı kiralama istasyonlarının kurulması, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması

 • Ekonomik bir ulaşım türü sunulması
 • Trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması
 • Araçların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması
 • Toplu taşıma yoğunluğunun azaltılması
 • Türel değişimin desteklenmesi
 • Vatandaşların daha sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P2
34 Dakika İstanbul

Yürünebilir, ulaşılabilir ve erişilebilir kentsel hizmet kalitesi için kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının hangilerine evlerinden yürüyüş, bisiklet ve mikromobilite seçenekleriyle erişip karşılayabileceği yaşam alanlarını gösteren bir platform yaratılması

 • Bölgelerin kentsel hizmet alanlarındaki eksikliklerinin tespit edilmesi
 • Kentsel hizmet alanlarının iyileştirilmesi
 • Vatandaş katılımının sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
CE.SA1.I1.P4
Akıllı Su Sayaçları Faz-1

Binalarda yer alan standart su sayaçlarının akıllı sayaçlar ile değiştirilerek platform üzerinden uzaktan kontrol ve anlık tüketim verilerinin takip edilmesi

 • Şebeke hattı operasyonlarının geliştirilmesi
 • Sayaç okuma masraflarının ortadan kalkması
 • Çevre bilincinin artırılması
 • Tüketiciye özel tarifeler ile son kullanıcının su tüketim miktarlarının dengelenmesine katkı sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P5
İBB Çatılarında Yağmur Suyu Toplama

Bina çatılarında kurulacak yağmur suyu toplama sistemleri ile suyun depolanması ve geri kazanılması

 • Sel ve taşkınların önüne geçilmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Yangın, su kesintisi vb. durumlara yönelik su stoklarının oluşturulması
 • Binaların zemin suyundan korunması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P1
Akıllı Kanalizasyon Sistemleri

Akıllı sensörler ile atık suyun kirlilik ve boru içi akış parametrelerinin kanalizasyon hattı boyunca uzaktan takip ve kontrol edilmesi

 • Kaçakların ve taşkınların önlenmesi / müdahalede bulunulması
 • Borulardaki yetersizliklerin tespit edilmes
 • Su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi
 • Su kaynaklı güvenlik tehditlerinin ve illegal deşarjların izlenebilmesi 
 • Verimli projelendirme ve işletme planlarının oluşturulması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P2
İBB Binalarında Gri Su Geri Kazanım Sistemleri

Gri suyun ayrı bir hat ile toplanması, arıtılması ve tekrar kullanımının sağlanması (Gri su: Evlerde üretilen, tuvalet suyunun karışmadığı atık sudur)

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında ayrıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I4.P1
Sıfır Atık Projesi

Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve kompostlaştırmanın artırılması, ve atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmeden değerlendirilmesi

 • Birincil kaynak kullanımının azaltılması
 • Geri dönüşümün yaygınlaştırılması
 • Atık yönetiminde lojistik maliyetlerinin azaltılması
 • Yeni altyapı ihtiyaçlarının azaltılması
 • Toprak ve su kirliliğinin azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve orman gibi yeşil alanlarda çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve çevre konularında toplumun bilinç düzeyinin artırılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması

 • Etkinlik alanlarının çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Sürdürülebilir bir çevre için duyarlılığının ve çevre bilincinin geliştirilmesi
 • Kent sakinlerinin açık havada spor yapması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Horizon 2020 AB Fonlu Pop Machina Projesi

Şehirlerde üretici mekânların (makerspace) yaratılması ve üretici (maker) toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelinin gösterilmesi

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışılması, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlanması
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projeler olmasından dolayı yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlanması

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P3
İBB’ye ait Alan ve Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanılması

Kamuya ait bina ve alanlarda yenilenebilir enerji uygulamaları yapılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
 • Binaların dayanıklılığına ve devamlılığına katkı sağlanması
 • Fosil yakıt kullanımının ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
YA.SA1.I1.P1
Turizm Danışma Büroları

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla tanıtım ofislerinin oluşturulması ve turizm noktalarında erişilebilir bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P2
Visit İstanbul

Ziyaretçilerin İstanbul'da ihtiyacı olabilecek bilgi ve hizmetleri (tarihi ve turistik yerler, kültür-sanat, konaklama, yeme-içme, ulaşım) içeren, planlama ve ödeme özelliklerine sahip gezi rehberi uygulamasının geliştirilmesi

 • Turistlerin İstanbul deneyiminin iyileştirilmesi
 • Şehrin turizm gelirinin artmasına destek olunması
 • Şehirdeki farklı grupların birbirleri ile kültürel etkileşimlerinin desteklenmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P3
Turist Kart

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla, yemekli günlük bir şehir turu sağlayacabileceği, ulaşımda gün kısıtlı abonman özelliği ile ulaşım hatlarında sınırsızca gezebileceği, İBB kapsamındaki müzelerde ziyaret haklarının olacağı ve uzun/kısa boğaz turu sağlayabileceği şehir kartı projesinin oluşturulması. Proje kapsamında turistlerin kullanımına sunulacak mobil uygulama ile karta ait bilgilere ve hangi noktalarda kullanılabileceğine dair bilgilere ulaşılmasının sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
 • Turistler için bilet satış kanallarının artırılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P4
İyilik Pınarı

İstanbul'daki geçmişten gelen hayrat ve sebil kültürünün çağa uygun hale getirilerek yaşatılması ve kent meydanlarında halka ve sokak hayvanlarına temiz ve soğuk içme suyu sağlanması. İyilik Pınarı Projesi ile kent meydanlarına yerleştirilen, kent mimarisine uygun çeşmeler aracılığıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu ulaştırılması. Bu sayede İBB kent meydanlarında insanlar için temiz ve güvenilir içme suyuna kavuşulacağı gibi hayrat kültürü de yaşatılması

 • Tüm İstanbul halkının temiz suya erişebilmesi
 • Hayrat kültürünün yaşatılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P3
Dijital Semt Pazaryerinin Oluşturulması

Vatandaşların kendi el emeklerini ve kullanmadıkları eşyaları, yine kendi semtlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bedelli ya da bedelsiz sunabilecekleri dijital bir semt pazaryerinin kurulması

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam