logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA1.I1.P1.1
Su Kalite İzleme Portalı

 Akıllı sensörler yardımı ile şebeke hattı boyunca suyun kalitesinin uzaktan takip edilmesi

 • Su verimliliğinin artırılması
 • Su kalitesi sürdürülebilirliğinin sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P1.2
Akıllı Sensörler ile Kayıp-Kaçak Yönetimi

Akıllı sensörler yardımı ile şebekedeki kayıp-kaçakların ve diğer sorunların konum bilgisi ile tespit edilmesi

 • Suya kesintisiz erişimin sağlanması
 • Şebeke kaçaklarının anlık tespit edilebilmesi
 • Su verimliliğinin artırılması
 • Şebeke hattında yaşanabilecek sorunlara ilişkin önlem alınabilmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P7
İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı

 Yeşil Kentler Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanması

 • Kenti iklim değişikliğine dirençli ve yeşil şehir tanımına uygun hale getirmek için karar alma süreçlerinin uzun vadeli fayda-maliyet analizinin yapılması ve önceliklendirmesi

 

6 Temiz Su ve Sanitasyon 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P1
Akıllı Su Şebeke Sistemi

Akıllı sensörler yardımı ile şebeke hattı boyunca suyun kalite ve sıcaklık gibi parametrelerinin uzaktan takibi ve şebekedeki kaçakların ve diğer sorunların kesin konum bilgisi ile tespit edilmesi

 • Suya kesintisiz erişimin sağlanması
 • Şebeke kaçaklarının anlık tespit edilebilmesi
 • Su verimliliğinin artırılması
 • Şebeke hattında yaşanabilecek sorunlara ilişkin önlem alınabilmesi
 • Su kalitesi sürdürülebilirliğinin sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P2
Yağmur Suyunun Etkin Kullanılması

Şehrin farklı noktalarına doğa dostu ekolojik yağmur suyu yönetim araçlarının (yağmur bahçesi, yağmur hendekleri, geçirimli döşemeler, yağmur varilleri gibi) park ve bahçe alanlarında yaygınlaştırılması

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Yoğun yağışlarda su taşkınlarının önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P3
Su Geçirgen Otoparklar ve Sert Zemin Alanları

Açık otoparklarda ve kaldırımlarda su geçirgenliği yüksek asfalt ve beton kullanımı ile yağmur suyundan etkin yararlanmak ve sel, taşkın gibi suyun çevreye yaratabileceği tahribatın engellenmesi

 • Yağmur suyunun yeraltı suyuna karışmasının sağlanması
 • Sel ve taşkın felaketlerinin önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P4
Akıllı Su Sayaçları Faz-1

Binalarda yer alan standart su sayaçlarının akıllı sayaçlar ile değiştirilerek platform üzerinden uzaktan kontrol ve anlık tüketim verilerinin takip edilmesi

 • Şebeke hattı operasyonlarının geliştirilmesi
 • Sayaç okuma masraflarının ortadan kalkması
 • Çevre bilincinin artırılması
 • Tüketiciye özel tarifeler ile son kullanıcının su tüketim miktarlarının dengelenmesine katkı sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P5
İBB Çatılarında Yağmur Suyu Toplama

Bina çatılarında kurulacak yağmur suyu toplama sistemleri ile suyun depolanması ve geri kazanılması

 • Sel ve taşkınların önüne geçilmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Yangın, su kesintisi vb. durumlara yönelik su stoklarının oluşturulması
 • Binaların zemin suyundan korunması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P6
Akıllı Sulama Sistemleri

 Yeşil alanlarda toprak üzerinde ölçülen veriler ile meteorolojik verilerin birlikte değerlendirilerek otomatik sulama gerçekleştiren sistemlerin kurulması

 • Sulamada tasarruf sağlanması
 • Sulama hatlarında suyun verimli dağıtımının sağlanması
 • Yeşil alan kalitesinin korunmasına katkıda bulunulması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P7
Akıllı Su Pınarı

Temel bir ihtiyaç olan içme suyunun belirli kamusal alanlarda Akıllı Şehir vizyonu ışığında; daha çevreci ve ücretsiz bir şekilde 16 milyon İstanbullu’nun ve turistlerin hizmetine sunulması

 • Kamusal alanlarda ücretsiz içilebilir su imkânı sağlanması
 • Plastik kullanımının azaltılması
 • El değmeden suya erişim sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P1
Akıllı Kanalizasyon Sistemleri

Akıllı sensörler ile atık suyun kirlilik ve boru içi akış parametrelerinin kanalizasyon hattı boyunca uzaktan takip ve kontrol edilmesi

 • Kaçakların ve taşkınların önlenmesi / müdahalede bulunulması
 • Borulardaki yetersizliklerin tespit edilmes
 • Su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi
 • Su kaynaklı güvenlik tehditlerinin ve illegal deşarjların izlenebilmesi 
 • Verimli projelendirme ve işletme planlarının oluşturulması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P2
İBB Binalarında Gri Su Geri Kazanım Sistemleri

Gri suyun ayrı bir hat ile toplanması, arıtılması ve tekrar kullanımının sağlanması (Gri su: Evlerde üretilen, tuvalet suyunun karışmadığı atık sudur)

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P1
İstanbul Çevre Koruma ve Kirlilik Yönetimi Merkezi

Şehirde çevresel kirliliğe yönelik olarak birçok alana (atık yönetimi, su yönetimi, çevresel gürültü, hava kalitesi vb.) ait parametrelerde sensörler ile gerçek zamanlı olarak değerlerin ölçülmesi ve buna bağlı olarak koordine bir şekilde merkezden aksiyon alınması

 • Çevre kirliliğinin şehir genelinde şeffaf bir şekilde izlenmesi
 • Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik hızlı aksiyon alınması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre