logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA1.I1.P1
Akıllı Su Şebeke Sistemi

Akıllı sensörler yardımı ile şebeke hattı boyunca suyun kalite ve sıcaklık gibi parametrelerinin uzaktan takibi ve şebekedeki kaçakların ve diğer sorunların kesin konum bilgisi ile anlık tespit edilmesi

 • Suya kesintisiz erişimin sağlanması
 • Şebeke kaçaklarının anlık tespit edilebilmesi
 • Su verimliliğinin artırılması
 • Şebeke hattında yaşanabilecek sorunlara ilişkin önlem alınabilmesi
 • Su kalitesi sürdürülebilirliğinin sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P2
Yağmur Suyunun Etkin Kullanılması

Şehrin farklı noktalarına doğa dostu ekolojik yağmur suyu yönetim araçlarının (yağmur bahçesi, yağmur hendekleri, geçirimli döşemeler, yağmur varilleri gibi) park ve bahçe alanlarında yaygınlaştırılması

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Yoğun yağışlarda su taşkınlarının önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P3
Su Geçirgen Otoparklar ve Sert Zemin Alanları

Açık otoparklarda ve kaldırımlarda su geçirgenliği yüksek asfalt ve beton kullanımı ile yağmur suyundan etkin yararlanmak ve sel, taşkın gibi suyun çevreye yaratabileceği tahribatın engellenmesi

 • Yağmur suyunun yeraltı suyuna karışmasının sağlanması
 • Sel ve taşkın felaketlerinin önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P4
Akıllı Su Sayaçları

Binalarda yer alan standart su sayaçlarının akıllı sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan kontrol ve anlık tüketim verilerinin takip edilmesi

 • Şebeke hattı operasyonlarının geliştirilmesi
 • Sayaç okuma masraflarının ortadan kalkması
 • Su kaçak ve kayıplarının önlenmesi
 • Su tasarrufunun teşvik edilmesi
 • Çevre bilincinin artırılması
 • Tüketiciye özel tarifeler ile son kullanıcının su tüketim miktarlarının dengelenmesine katkı sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P5
Çatılarda Yağmur Suyu Toplama

Bina çatılarında kurulacak yağmur suyu toplama sistemleri ile suyun depolanması ve geri kazanılması

 • Sel ve taşkınların önüne geçilmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Yangın, su kesintisi vb. durumlara yönelik su stoklarının oluşturulması
 • Binaların zemin suyundan korunması
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P6
Akıllı Sulama Sistemleri

 Yeşil alanlarda toprak üzerinde ölçülen veriler ile meteorolojik verilerin birlikte değerlendirilerek otomatik sulama gerçekleştiren sistemlerin kurulması

 • Sulamada tasarruf sağlanması
 • Sulama hatlarında suyun verimli dağıtımının sağlanması
 • Yeşil alan kalitesinin korunmasına katkıda bulunulması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P7
Temiz Su Cihazı

İçme suyunun belirli kamusal alanlarda Akıllı Şehir vizyonu ışığında; daha çevreci, daha sağlıklı ve ücretsiz bir şekilde 16 milyon İstanbullunun ve turistlerin hizmetine sunulması.

 • Kamusal alanlarda ücretsiz içilebilir su imkânı sağlanması
 • Plastik kullanımının azaltılması
 • El değmeden suya erişim sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I1.P8
Su Yolu Haritası

Akıllı sayaç, akıllı enerji, su kalite, kayıp kaçak, arıza ve sosyal medya takip katmanlarından oluşacak dijital su yolu haritasının oluşturulması ▸ Şeffaf, doğru, hızlı ölçüm ve raporlamanın gerçekleştirilmesi.

 • Veri güvenliğinin sağlanması
 • Veri sürekliliğinin sağlanması
 • Su kalitesinde süreklilik sağlanması
 • Maliyetlerin azalması
 • İdare GIS sistemindeiy ileşme sağlanması
6 Temiz Su ve Sanitasyon
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P1
Akıllı Kanalizasyon Sistemleri

 Akıllı sensörler ile atık suyun kirlilik (tehlikeli maddeler, uyuşturucu, atık yağlar vb.), akış hızı ve boru içi basıncı parametrelerinin kanalizasyon hattı boyunca uzaktan takip ve kontrol edilmesi.

 • Kaçakların ve taşkınların önlenmesi / müdahalede bulunulması
 • Yeni altyapı yatırımlarının azaltılması
 • Su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi
 • Su kaynaklı güvenlik tehditlerinin izlenebilmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P2
Gri Su Geri Kazanım Sistemleri

 Gri suyun ayrı bir hat ile toplanması, arıtılması ve tekrar kullanımının sağlanması (Gri su: Evlerde üretilen, tuvalet suyunun karışmadığı atık sudur)

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P1
İstanbul Çevre Koruma ve Kirlilik Yönetimi Merkezi

Şehirde çevresel kirliliğe yönelik olarak birçok alana (atık yönetimi, su yönetimi, çevresel gürültü, hava kalitesi vb.) ait parametrelerde sensörler ile gerçek zamanlı olarak değerlerin ölçülmesi ve buna bağlı olarak koordine bir şekilde merkezden aksiyon alınması

 • Çevre kirliliğinin şehir genelinde şeffaf bir şekilde izlenmesi
 • Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik hızlı aksiyon alınması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre