logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması.

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında
 • yarıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P2
Yeşil/Solar Çatılar

Kamuya ait bina ve benzeri yapıların çatıları üzerinde yeşil çatı ve solar çatı ortak uygulaması gerçekleştirilmesi

 • Mikro-klima etkisi ile ısı adası etkisinin azaltılması
 • Elektrik ve gaz maliyetlerinin azaltılması
 • Karbon salınımının azaltılması
 • Kent estetiğine katkı sağlanması
 • Şehir hava kalitesinin iyileşmesi
 • Çocuk ölçeğinden başlayarak farkındalığın artırılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P4
Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi için Teklif Çağrısı: Türkiye'deki belediyeler ve şehirler için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planının (SECAP) geliştirilmesi

 • Sera gazı azaltımı (bölgede düşük karbona geçişin hızlandırılması), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri ile 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarının minimum %40 azaltılması
 • Adaptasyon (iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum kapasitesinin artırılması), küresel ısınmanın getireceği değişime karşı hazırlıklı olunması ve dayanıklı bir yapı oluşturulması
 • Sürdürülebilir enerji (enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji) kapsamında güvenilir ve uygun enerji dönüşümünün sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA1.I1.P1
İBB Binalarında Akıllı Enerji Yönetimi

İBB’ye ait binalarda elektrik, su ve gaz gibi enerji bileşenlerinin verimli kullanılması amacıyla akıllı enerji yönetimi sisteminin kurulması

 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Enerji kaçak ve kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunulması
 • Karbon ayak izinin küçültülmesine katkıda bulunulması
 • Cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması
 • Enerji maliyetlerinin azaltılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA1.I2.P1
Sosyal Alanlarda Akıllı Aydınlatma Sistemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm sosyal alan aydınlatmalarının tek bir merkezden kontrol edilebildiği, enerji tüketiminin takip edildiği ve anlık müdahale yapılabilen IoT tabanlı akıllı aydınlatma otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması

 • Vatandaşlarda güvenlik hissinin artırılması
 • Enerji verimliliğine olumlu katkı sağlanması
 • Farklı sosyal etkinliklere yönelik uygun aydınlatma seviyeleri sağlanabilmesi
 • Uzaktan kontrol, bakım ve arıza teşhis ile kesintisiz aydınlatma hizmeti ile bakım maliyetlerinin düşürülmesi
 • Çevreye duyarlı armatür kullanımı ile enerji tasarrufunun artırılması
 • Arızaların hızlı tespiti ve hızlı müdahelesi sonucu vatandaş memnuniyetinin artırılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA1.I3.P1
Bir Şehrin Enerjisi

Şehirde vatandaşların verimli enerji kullanımı, tasarruf, yenilenebilir enerji, enerjiye yönelik devlet teşvikleri vb. konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik deneyim alanlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması

 • Vatandaş bilincinin artırılması ile bilinçli toplum oluşturulması
 • Enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift-taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P2
İstanbul Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Ar-Ge’sine yönelik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayacak bir merkezin kurulması

 • Yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi
 • Yenilenebilir enerji alanında alınan patent sayısının artırılması
 • İstanbul’da yeni enerji teknolojilerinin uygulanmasını kolaylaştırması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P3
İBB’ye ait Alan ve Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanılması

İBB'ye ait bina ve alanlarda yenilenebilir enerji uygulamaları yapılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
 • Binaların dayanıklılığına ve devamlılığına katkı sağlanması
 • Fosil yakıt kullanımının ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P4
Hidrojen Teknolojisinden Enerji Üretimi

Doğada ve atmosferde bulunan bağıl hâldeki (su ve atmosferdeki nem gibi) hidrojenin (H2) yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ayrıştırılıp, sıvılaştırılarak depolanması ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması.

 • Sürdürülebilir enerji kaynağının çeşit kazanması
 • Taşınabilir enerji kaynağı olması
 • Oluşan fazla ısıdan çevredeki yerleşim yerleri, seralar ve sanayi tesislerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yararlanılabilecek olması
 • Yeşil hidrojenden elektrik üretimi ve karbon-nötr enerji maddesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA2.I1.P5
Atık Çamurdan Enerji Üretimi

 İstanbul'da toplanan atık çamurun yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesi

 • Üretilen elektrik enerjisinin İSKİ'nin iç tüketiminde kullanılması
 • Oluşan fazla ısının hem atık çamurun kurutulmasında kullanılması hem de çevredeki yerleşim yerleri, seralar, sanayi tesislerinde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I2.P1
İstanbul Akıllı Enerji Yönetim Platformunun Kurulması

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlarının toplam enerji tüketimlerinin takip edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik aksiyonların belirlenmesi

 • Kurum genelinde verimli enerji yönetimi sağlanması
 • Kurumların enerji tüketim verilerinin ve enerji
 • uygulamalarının şeffaf bir şekilde paylaşılması
 • Mevcut tüketimlerin analiz edilmesi ile tesislere ait enerji tüketim tahminlerinin yapılabilmesi
 • Yenilenebilir enerjinin tüketimi karşılama oranı belirlenmesi
 • Aynı ölçekteki tesislerin kıyaslanabilmesi
 • Anlık ölçümleme ile tüketim yönetiminin kontrol altında tutulması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I2.P3
Çevre ve Enerji Yönetim Ofislerinin Kurulması

 İBB bünyesinde Çevre ve Enerji Yönetim Ofislerinin kurulması

 • Enerjinin yönetiminin tek noktadan yapılması
 • Karbon salımı ve fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkı sağlanması
 • Yenilenebilir Enerji kullanımının yaygınlaşmasının desteklenmesi
 • Yerel yönetimlerin eylem planı hedeflerini taahhüt altına alması
 • Yerel yönetimlerde Çevre ve Enerji Yönetim Ofisinin kurulması konusunda örnek teşkil edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Enerji