logo
PROJE
EN.SA2.I1.P2
İstanbul Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Ar-Ge’sine yönelik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayacak bir merkezin kurulması

  • Yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi
  • Yenilenebilir enerji alanında alınan patent sayısının artırılması
  • İstanbul’da yeni enerji teknolojilerinin uygulanmasını kolaylaştırması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji