logo
PROJE
EN.SA2.I1.P4
Hidrojen Teknolojisinden Enerji Üretimi

Doğada ve atmosferde bulunan bağıl hâldeki (su ve atmosferdeki nem gibi) hidrojenin (H2) yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ayrıştırılıp, sıvılaştırılarak depolanması ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması

  • Sürdürülebilir enerji kaynağının çeşit kazanması
  • Taşınabilir enerji kaynağı olması
  • Oluşan fazla ısıdan çevredeki yerleşim yerleri, seralar ve sanayi tesislerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yararlanılabilecek olması
  • Yeşil hidrojenden elektrik üretimi ve karbon-nötr enerji maddesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
Akıllı Enerji