logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması.

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında
 • yarıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P1
Yeşil Alanların Doğal Bitki Türleri ile Yenilenmesi

Peyzaj çalışmalarında iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına uygun olarak karbon özümseme oranı yüksek bitki türlerinin kullanılması

 • İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması
 • Biyoçeşitliliğin korunması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
GU.SA2.I1.P3
Video Analitik ile Orman Yangınlarının Erken Tespit Edilmesi

 İstanbul çevresindeki ormanlık alanların İBB'ye ait hakim noktalarda bulunan telsiz kulelerine yerleştirilen kamera sistemleri ile izlenmesi ve video analiz yöntemleri ile yangın durumlarının erken tespitinin yapılıp gerekli kurumların bilgilendirilmesi, erken müdahale edilebilmesi

 • İlgili kurumların ormanlık alanlarındaki kontrolünün artırılması
 • Ormanlık alanlarının güvenlik seviyesinin artırılması
 • Ormanlık alanlar hakkında istatistiksel verilerin detaylandırılması
15 Karasal Yaşam
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P9
Kritik Altyapıların Belirlenmesi ve İzlenmesi

Afet durumunda yaşam kalitesinin devamlılığını sağlayacak kritik yapıların (köprü, viyadük, kamu binaları, hastaneler, havalimanları vb.) belirlenerek afet öncesinde ve sonrasında izlenmesi

 • İstanbul’un dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlanması
 • Kritik altyapı envanterinin oluşturulması
 • Afet sonrası müdahale etkinliğinin ve koordinasyonunun artırılması
1 Yoksulluğa Son 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Güvenlik