logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
EK.SA2.I2.P5
İBB Halk Market Projesi (E-Ticaret Satış Projesi)

Bu proje kapsamında çiftçilerimize ortağı oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürünlerinin pazarlanması konusunda destek olunması, kooperatiflerimize etkili bir satış platformu sağlanması, kapasitelerini geliştirilmeleri için destek olunması ve kooperatif örgütlenmesini henüz gerçekleştirmemiş çiftçilerimizin örgütlenmelerinin teşvik edilmesi ile birlikte tüm Türkiye’ye bu kooperatif ürünlerinin sunulması

 • Vatandaşlarımızın , kooperatif ortağı olan çiftçilerimizin ürünlerine aracısız, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşmasının sağlanması
 • Kooperatiflerimizin ürünlerini satışa sunmaları için onlara etkili ve güvenilir bir satış platformu oluşturulması ve ürünlerini doğrudan pazarlama fırsatı verilmesi
 • Çiftçilerimizin örgütlenmesinin teşvik edilerek kooperatif örgütlenmesi sürecine destek olunması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
CE.SA1.I1.P2
Yağmur Suyunun Etkin Kullanılması

Şehrin farklı noktalarına doğa dostu ekolojik yağmur suyu yönetim araçlarının (yağmur bahçesi, yağmur hendekleri, geçirimli döşemeler, yağmur varilleri gibi) park ve bahçe alanlarında yaygınlaştırılması

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Yoğun yağışlarda su taşkınlarının önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Horizon 2020 AB Fonlu Pop Machina Projesi

Şehirlerde üretici mekânların (makerspace) yaratılması ve üretici (maker) toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelinin gösterilmesi

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışılması, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlanması
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projeler olmasından dolayı yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlanması

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
YO.SA1.I1.P2
Açık Veri Platformunun Veri Analitiği Özelliği ile Zenginleştirilmesi

2020 senesinde yayına alınan İBB Açık Veri Portalı vatandaşlar için anlamlı olabilecek verilerin paylaşılmasına ve vatandaşların bu verileri özgürce kullanmasına, yeniden kullanmasına, paylaşmasına, işlemesine, ticari/ticari olmayan bir şekilde kullanmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje mevcut İBB Açık Veri Portalı’nın veri analitiği araçları ile zenginleştirilmesini ve vatandaşların bu araçlardan faydalanarak İBB ve çevre kuruluşları tarafından paylaşılmış olan veri kümelerini analiz etmelerini, görselleştirmelerini, projeler üretmelerini kapsamaktadır

 • Vatandaşların herhangi bir yazılım ya da donanım ihtiyacı bulunmadan İBB Açık Veri Portalı aracılığı ile yayınlanmış olan veri kümelerini analiz edip görselleştirebilecekleri ve bu analizlerin çıktısı olacak projeleri üretebilecekleri bir ortamın sağlanması
 • Vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak veri analizi yapabilecekleri bir ortamın sunulması
 • Vatandaşlar tarafından üretilmiş olan projelerin yayınlanabileceği bir ortamın oluşturulması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Yönetişim
PROJE
EK.SA1.I1.P1
Kamuda Staj Programı (İstanbulSenin StajSenin)

Üniversitelere yönelik kamuyu tanıtıcı staj programının organize edilmesi

 • Kamu kültürünün geleceğin iş gücüne tanıtılması
 • Üniversiteler ile iş birliğinin geliştirilmesi
 • Kamunun ihtiyaç duyduğu yüksek yetkinliklerin sağlanmasına destek olunması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA1.I1.P3
İstanbul Akıllı Şehir Projeleri KÖİ Ağı

KÖİ'ye özel tematik iş birliği platformu kurulması ve etkin olabilecek oyuncuların katılımının teşvik edilmesi

 • Akıllı şehir için projelerin duyurulması
 • KÖİ projeleri için ortak bulmanın kolaylaştırılması
 • Yeni KÖİ projesi fikirleri için özel sektör ile etkileşim fırsatı sağlanması
 • KÖİ ile projelere ilişkin özel sektörün daha hızlı bilgilendirilebilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA1.I2.P1
KOBİ Akıllı Şehir Çözümü Ödülü

Akıllı Şehir Proje yarışmaları düzenlenerek KOBİ’lerin akıllı şehir uygulamalarına katılımının artırılması ve kazanan projelerin ödüllendirilmesi ve sürece dâhil edilerek değiştirilmesi

 • KOBİ’lerin akıllı şehir ekosistemine katılımının artırılması
 • Akıllı şehir çözümlerinde yerli ve uluslararası örneklerin değerlendirilmesi fırsatı
 • Daha iyi çözümler üretilmesinin teşvik edilmesi
 • Akıllı şehrin yerel ve uluslararası tanıtımının yapılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I1.P1
Akıllı Şehir Mükemmeliyet Ağı

Akıllı şehir çözümleri sunan KOBİ ve diğer şirketlerin belirlenmesi, yetkinlik alanlarının haritalandırılması ve seviyelerinin tespit edilmesi ve Akıllı Şehir Mükemmeliyet Ağı’nın oluşturulması

 • Akıllı şehir projelerine yönelik kamu satın alma süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması
 • KOBİ'lere rekabet imkânı verilmesi ile yerli üretimin desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P1
İstanbul Yenilikçi Şehir Platform Portalı

Şehirdeki sorunlara çözümler geliştirilmesi ve yeni ürün/hizmet oluşturulması sürecinde İBB ile yaratıcı sektör çalışanlarının bir araya gelerek birlikte çözümler geliştirebileceği ortak bir platform oluşturulması

 • Şehir sorunlarına daha hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler geliştirilmesi
 • Şehir hizmetlerinde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımın desteklenmesi
 • Yaratıcı sektörlerin şehir ekonomisinde desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P2
İstanbul Girişim Destek Ofisi (İST-GO)

Yeni girişimlere danışmanlık hizmeti sağlayacak, CBS tabanlı mekânsal yönlendirmeler yapacak ve raporlar sunacak girişim destek ofisinin kurulması

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • İstanbul’un girişimcilere yönelik çekiciliğinin artırılması
 • Yatırım kararlarının etkin alınmasına katkı sağlanması
 • İSTKA ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi hizmetlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
 • Girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam olanağının artırılması
 • İnovasyon ortamının teşvik edilmesi
 • Ulusal ve küresel hibe başvurularına katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P3
İBB ile Harekete Geçir

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi amacıyla girişimcilik dünyasındaki tüm paydaş ve aktörleri bir araya getirmeyi, paydaşların birebir dijital toplantılarda tanışmasını ve bilgilenmesini sağlayarak ekosistemi harekete geçirmeyi amaçlayan çevrimiçi organizasyon kurulması

 • Girişimcilik ekosistemine destek veren dünya şehirleri ve belediyelerin arasında yer edinebilmesi
 • Katma değer yaratan projelerin Türkiye’de yer alarak ekonomik açıdan fayda sağlaması
 • İBB olarak gelişen ve değişen dünyada önem verilen sektörlerden bir tanesi hâline gelen girişimcilik ekosisteminin yakından takip edilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I2.P4
İstanbul İş Kümeleri (Yaratıcı Endüstriler Platformu)

Yüksek katma değerli sektörlere yönelim kümelerin kurulması için küme kolaylaştırıcısı olarak hareket edilmesi

 • Üretimde katma değerin artırılması
 • İstanbul ve ülke ekonomisini güçlendirecek sektörlerin, firmaların daha fazla yatırım desteği almalarının sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P1
Geleceğin İş Gücü

 Geleceğin iş gücü için dijitalleşme ve yeni üretim teknolojileri göz önünde bulundurularak yaygın eğitim programları geliştirilmesi

 • Dijital dönüşüme uygun kalifiye iş gücünün artırılması
 • Gelecek nesillere akıllı şehir bilincinin yerleştirilmesi
 • Genç nüfustaki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P2
Mesleki Yetkinlik Okulu

İstanbul için öncelikli olan ve eğitim imkânlarının sınırlı olduğu sektörlerde insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bir mesleki yetkinlik okulunun kurulması

 • Eğitim imkânlarının vatandaşlar için sınırlı kaldığı sektörlerde/alanlarda insan kaynağı kazandırılması
 • Şehirdeki işsizliğin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P3
Sistem Mezuniyeti

Sosyal destek sistemi içerisinde yer alan vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilip gerekli sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte nihayetinde iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması, vatandaşlara dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına giden yolun gösterilmesi

 • Vatandaşların hakları konusuna bilinçlenerek güçlenmesi
 • Vatandaşların öz bakım ve hane yönetimi konularında bilinçlenerek güçlenmesi
 • Ekonomik güçlenme ile beraber İBB’nin diğer şube müdürlükleri ve birimleriyle koordinasyon hâlinde vatandaşlara psikososyal yönden güçlenmeleri yolunda hizmetlerin sağlanması
 • Sosyal hizmet çalışmaları yürütülerek vatandaşların nihayetinde iş ve meslek edinmelerine destek olunması
 • Vatandaşların dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik bilinçlenmesi
 • Sosyal ve ekonomik desteklere duyulan ihtiyacın azalması
 • Kent yoksulluğunun azaltılması
1 Yoksulluğa Son 4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA1.I1.P1
Turizm Danışma Büroları

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla tanıtım ofislerinin oluşturulması ve turizm noktalarında erişilebilir bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P3
Turist Kart

Yabancı turistlerin İstanbul tatillerini daha keyifli hâle getirmek amacıyla, yemekli günlük bir şehir turu sağlayacabileceği, ulaşımda gün kısıtlı abonman özelliği ile ulaşım hatlarında sınırsızca gezebileceği, İBB kapsamındaki müzelerde ziyaret haklarının olacağı ve uzun/kısa boğaz turu sağlayabileceği şehir kartı projesinin oluşturulması. Proje kapsamında turistlerin kullanımına sunulacak mobil uygulama ile karta ait bilgilere ve hangi noktalarda kullanılabileceğine dair bilgilere ulaşılmasının sağlanması

 • Turist memnuniyetinin artırılması
 • Ziyaret sıklığı düşük turistik bölgelerin canlanması
 • Turistler için bilet satış kanallarının artırılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I1.P4
İyilik Pınarı

İstanbul'daki geçmişten gelen hayrat ve sebil kültürünün çağa uygun hale getirilerek yaşatılması ve kent meydanlarında halka ve sokak hayvanlarına temiz ve soğuk içme suyu sağlanması. İyilik Pınarı Projesi ile kent meydanlarına yerleştirilen, kent mimarisine uygun çeşmeler aracılığıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu ulaştırılması. Bu sayede İBB kent meydanlarında insanlar için temiz ve güvenilir içme suyuna kavuşulacağı gibi hayrat kültürü de yaşatılması

 • Tüm İstanbul halkının temiz suya erişebilmesi
 • Hayrat kültürünün yaşatılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P3
Dijital Semt Pazaryerinin Oluşturulması

Vatandaşların kendi el emeklerini ve kullanmadıkları eşyaları, yine kendi semtlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bedelli ya da bedelsiz sunabilecekleri dijital bir semt pazaryerinin kurulması

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P5
Kadınlar için E-Ticaret

Üretici ve üretici adayı kadınların ürünlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmaları amacıyla dijital okuryazarlıklarının artırılması

 • Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
 • Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların dijital okuryazarlığının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P6
İBB Tech Gelecek

Teknik personel ihtiyacını karşılamak adına uygun adayların eğitimden geçirilerek, başarılı adayların İBB bünyesinde istihdam edilmesini amaçlayan eğitim ve istihdam programının uygulanması

 • Nitelikli bilişim personeli ihtiyacının karşılanması
 • Personel eksikliğinden ötürü aksayan dijital hizmetlerin azalması
 • İş sürekliliğinin devamının sağlanması
 • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P7
Kadın Emeği Dükkanı-Üretim Atölyesi

İstanbul’da yaşayan kadınların gelir getirici faaliyetlerin kadın kooperatifleri ile birlikte sürdürülebilir bir model etrafında desteklenmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kadınların ekonomik katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarına kavuşturularak psiko-sosyal yönden güçlendirilmesi

 • Ekonomik ve sosyal açılardan dezavantajlı kadınlar, bireysel seviyede sosyoekonomik açıdan güçlenmesi
 • Girişimci ve potansiyel girişimci kadınların desteklenmesi
 • Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
 • Kadın emeğinin desteklenmesi ve artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Bilişim Teknolojileri Okulu

Bilişim teknolojileri alanında mesleki ve geliştirici eğitimler düzenlemesi

 • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
 • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
 • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
 • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I1.P1
Tech İstanbul

Yeni hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve kullanım alanları üzerine çalışan; araştırmacılar ve tasarımcılar dâhil olmak üzere şehir paydaşları arasında iş birliği sağlayan bir merkezin kurulması ve İstanbul’da yaygınlaştırılması

 • İhtiyaç odaklı ürün ve hizmet tasarımının desteklenmesi
 • İnovasyon süreçlerinin hızlanması
 • Girişim ekosisteminin desteklenmesi
 • Akıllı şehir aday uygulamalarını vatandaşların deneyimlemesi
 • Şehir paydaşları arasında iş birliği sağlanması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I1.P2
Tech İstanbul İnovasyon Platformu

İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasının desteklenmesi

 • Girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Belediye hizmetlerinin inovatif girişimcilik çözümleri ile desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P3
Engel-siz Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşların sosyal hayata ve iş hayatlarına katılımlarını artırmayı amaçlayan, engel oranına ve tipine göre sosyal yetilerini güçlendirecek, şehirde daha erişilebilir olanaklara sahip olacak, mesleki yetkinliklerini artıracak olanakların kapsayıcı hâle getirilmesi, bunun için teknolojik donatılardan (Örneğin, akıllı baston) yararlanılması ve bunun ücretsiz olarak hizmete sunulması

 • Şehrin engelli vatandaşlar için daha güvenli ve verimli hâle getirilmesi
 • Engelli vatandaşların şehirdeki yaşam kalitelerinin artırılması
 • Engelli vatandaşların yardıma ihtiyaç duymadan sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi
 • Engellilerin sosyal yetilerinin güçlendirilmesi ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri hakkında toplumsal bilince katkıda bulunulması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
OIK.SA1.I2.P1
Akıllı Şehir İşveren Markası

Akıllı şehir için bir marka kimliği oluşturularak tüm şehir paydaşları tarafından benimsenmesinin ve marka konumlaması ile organizasyonun yetkin iş kaynağı tarafından tercih edilebilir hâle gelmesinin sağlanması

 • Akıllı şehir organizasyonunda çalışmanın daha tercih edilebilir hâle gelmesi ile iş kaynağının daha yetkin hâle gelmesi
 • İnsan kaynaklarında çalışan arama maliyetlerinin düşürülmesi
 • Çalışan – organizasyon bağının kuvvetlendirilmesi
 • Çalışan verimliliğinin artırılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Organizasyon ve İnsan Kaynakları
PROJE
OIK.SA1.I2.P2
Yenilikçi İstanbul için Yetkin İnsan Kaynağı

Akıllı şehir organizasyonunda organizasyonel gelişimin sağlanması; çalışanların becerilerini ölçecek, çalışanlardan istenen yetkinlikleri belirleyecek ve kişisel gelişim programları içerecek şekilde bir yetenek yönetim sisteminin geliştirilmesi ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesiyle akıllı şehir organizasyonuna katkı sağlanması

 • Akıllı şehir için çalışanların yetkinlik seviyelerinin artırılması
 • Akıllı şehir için organizasyonel işlevselliğin sağlanması
 • Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Organizasyon ve İnsan Kaynakları
PROJE
FIN.SA1.I1.P1
Akıllı Fon Platformu

"Akıllı şehir projeleri piyasası" işlevi görecek bu platformda finansal ürün geliştirme çalışmaları ve bunlar için gerekli metodolojilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Platformun, kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarına olanak sağlayacak bir web arayüzü olması, bir nevi "dijital akıllı şehir bankası" gibi çalışması

 • Akıllı şehir projelerinin kamu bütçesine olan yükün azaltılması
 • Alternatif finansal ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlanması
 • Kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
 • Yatırımların gerçek ve algılanan risklerinin azaltılması
 • Yatırımların şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Finans
PROJE
FIN.SA1.I1.P2
İstanbul Bizim Fonu

İstanbul'daki sorunlara çözüm getirecek ürünler ve hizmetler geliştiren vatandaşlara ve girişimcilere hibe ve geri ödemeli fon sağlanması

 • Vatandaşların ve girişimcilerin desteklenmesi
 • Şehir sorunlara çözümler geliştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Finans
PROJE
FIN.SA1.I1.P3
Akıllı Şehir Proje Finansman

Akıllı şehir projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynak ihtiyacı için kurulacak uluslararası iş birliklerinin efektif bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi

 • Uzman proje ekipleri tarafından koordinasyon sağlanması
 • Toplam proje başvuru ve kazanım performans verimliliğinin artırılması
 • Projelere başvuruda bütünsel yaklaşım ve faydanın gözetilmesi
 • Uluslararası projelerin itibara katkısı
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Finans