logo
PROJE
FIN.SA1.I1.P1
Akıllı Fon Platformu

"Akıllı şehir projeleri piyasası" işlevi görecek bu platformda finansal ürün geliştirme çalışmaları ve bunlar için gerekli metodolojilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Platformun, kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarına olanak sağlayacak bir web arayüzü olması, bir nevi "dijital akıllı şehir bankası" gibi çalışması

  • Akıllı şehir projelerinin kamu bütçesine olan yükün azaltılması
  • Alternatif finansal ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlanması
  • Kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
  • Yatırımların gerçek ve algılanan risklerinin azaltılması
  • Yatırımların şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Finans