logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
YO.SA1.I1.P5
B40 Açık Veri Portalı

B40 Balkan Şehirleri Ağı'na dahil olan şehirlerin ürettiği verilerin paylaşılmasını sağlayan internet sitesinin oluşturulması

 • B40 Balkan Şehirleri Ağı tarafından üretilen verilere erişmek için resmi prosedürlerin ortadan kalkması

 • B40 Balkan Şehirleri Ağı tarafından üretilen verilerin doğrudan talep edilebilmesi

 • Vatandaşların karar alma mekanizmalarına dahil edilebilmesi

 • Veri standardizasyonun sağlanması

 • Veri tutarlılığının oluşturulabilmesi

16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA1.I1.P1
Veri Analitiği Birimi

Meta veri altlığının oluşturulması, veri sahipliği, veri yönetimi, veri paylaşımı işlemlerinin (prensiplerinin) belirleneceği; yetki ve sorumluluk matrislerine göre veri yönetişim altyapısının kurgulanması

 • Stratejik hedeflerin gerçek veriye dayanarak belirlenmesine katkı sağlanması
 • Yönetimin şehir verisine ulaşımının kolaylaştırılması
 • Hızlı aksiyon alınabilmesi
 • Şehrin öngörü kabiliyetlerinin artırılması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA1.I1.P3
Yeni Nesil Veri Odaklı Belediyecilik

İstanbul’un belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşma yolculuğunda sosyal, ekonomik ve diğer hususlarda mevcut durumun ortaya çıkarılması ve izlenmesi, hizmet, yatırım ve karar alma politikalarında kullanmak üzere altlık oluşturulması, veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklenmesinin sağlanması

 • Güncel, sürdürülebilir ve kapsamlı veriye dayalı yönetim modellerinin oluşturulması
 • Her türlü, sosyal, ekonomik ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi
 • Hizmetlerinin kalitesinin artırılması
 • Proje önceliklendirmeye destek sağlanması
 • Ekonomik fayda sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
 • Eksikliklerin tespit edilebilmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P1
Dijital Hizmet Yönetim Sistemi (ITSM)

Verilen dijital hizmetlerin izlenmesi, bakımlarının yapılması, gelen şikayet ve isteklerin karşılanması, hizmet seviyelerinin yönetilerek personel memnuniyetinin arttırılması

 • Personel memnuniyetinin artırılması
 • Dijital şehir hizmetlerin etkin ve verimli yönetimine katkı sağlanması

   

9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P4
İBB Bilgi İşlem Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurum varlıklarının bir yazılım içerisinde toplanıp yaşam döngülerinin çeşitli entegrasyonlarla takibinin sağlanması ve bu döngülerden elde edilen verilerin analizi neticesinde yatırım planlamasının yapılabilmesi

 • Etkin ve verimli varlık yönetimi
 • Standardizasyon ve ortak dil
 • Bakım optimizasyonu
 • Ambar optimizasyonu
 • Maliyet optimizasyonu
 • Yatırım planlaması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P1
e-Mahallem

Şehir yönetim fonksiyonlarını ve vatandaşları web tabanlı bir platformda ve mobil uygulama platformlarında bir araya getiren; koordinasyonlarını, vatandaşların katılımını ve geri bildirim döngüsünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
 • Mahalle seviyesinde geri bildirimler ile hızlı aksiyon alınabilmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P2
İstanbul'un Gençleri

Şehir bütçesinin belirli bir bölümünün gençlerin taleplerine ayrılması ile gençlerin yerel yönetim ile iletişimlerinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması

 • Gençlerin yerel yönetimde temsiliyetinin sağlanması
 • Şehir yönetiminde katılımcılığın sağlanması
 • Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik fikirler geliştirilmesi
 • Gençlerin gelişimine ve liderlik becerilerine katkı sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P3
Söz Senin

Belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi ile şehir genelinde hizmet performansının ve gelişim alanlarının belirlenmesi

 • Şehirdeki hizmet kalitesinin artırılması
 • Vatandaş iletişiminin artırılması
 • Hizmetlerde vatandaş odaklılığın artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P4
Bütçe Senin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçe çalışmaları sürecine paydaşı da dâhil ederek, hemşehrilerin öneri ve projelerine mali kaynak ayırmak üzere oluşturulmuş bir modeldir. Kentlilerin öncelikli ihtiyaçlarını bildirme, fikir ve proje önerme, oy verme gibi çeşitli yöntemlerle, yatırım bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara ve bütçeye alınan projelerin gerçekleşmelerini izleme sürecine katıldığı bir uygulama modelidir.

 • Vatandaşın bütçe sürecine katkı sağlaması ve sahiplenmesi
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Doğru kaynak kullanımının sağlanması
 • İyi bir yönetişim uygulaması olarak kurumun katılımcılık konusunda yol almasının sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P5
Muhtardan Al Haberi

Proje kapsamında gönüllü muhtarların sorumluluk alanlarındaki vatandaşların ihtiyaç ve gereksinimlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletmesi

 • Gönüllü katılımına dair farkındalık oluşturulması
 • Mahalleye dair eksiklikler ve beklentilerin bizzat mahalle sakinleri tarafından tespit edilmesi
 • Mahalle bazlı iletişim kanalı oluşturulması
 • BM Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluk Amacının desteklenmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
EK.SA1.I1.P2
KÖİ ile Kentsel Alan Yönetimi Fizibilite Çalışmaları

Kentsel alanlarda kamu faaliyet ve hizmetlerinin özel sektör tarafından üstlenileceği pilot projelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi

 • Büyük altyapı projeleri dışında KÖİ modelinin denenmesi
 • Özel sektöre yeni yatırım alanlarının açılması
 • Kentsel alanların canlandırılması ve yeni fonksiyonlarla kalkındırılması
 • Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına destek verilmesi
 • İBB'nin özkaynaklarının yetersiz kaldığı durumlar için ve hizmetin bir an önce vatandaşa sağlanmasının temin edilmesi
 • İBB'nin özel sektörle ekonomik iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA2.I1.P2
İstanbul Akıllı Şehir Test Alanı

İstanbul'un uluslararası paydaşları için akıllı şehir çözümlerine ilişkin test imkânları sunan, şehrin akıllı şehir girişimlerinin çekim merkezi olarak lanse edilebileceği uluslararası iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve fiziksel olarak bu alanın girişimlere açık tutulması

 • Akıllı şehir çözümlerinin öncelikli olarak İstanbul’da uygulanmasının sağlanması
 • İstanbul akıllı şehrindeki gelişimlerin uluslararası alanda farkındalığının artırılması
 • İstanbul’un girişimciler için bir cazibe merkezi hâline getirilmesine katkıda bulunması
 • Akıllı şehir alanında üstün yetenekli çalışanların İstanbul’a çekilmesinin sağlanması
 • Şehrin uluslararası kabulünün desteklenmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA1.I3.P1
Semtpati

İstanbul’ un semtlerinde yaşayan sokak hayvanları için gönüllülerin aktif katılımlarıyla, mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarına yardım ve destek sağlamak için iş birliği üretecek ve veri temelli çözüm niteliği taşıyacak dijital bir uygulama olan Semtpati uygulaması üzerinden sağlık, koruma, takip ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik veriye dayalı karar almasını destekleyecek ihtiyaçların karşılanması

 • Hayvan haklarının korunmasına katkı sağlanması
 • Hayvanların mağduriyetinin azaltılması
 • Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi
 • Toplumsal dayanışmanın artırılması Keşfet>

   

5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P7
Kadın Emeği Dükkanı-Üretim Atölyesi

İstanbul’da yaşayan kadınların gelir getirici faaliyetlerin kadın kooperatifleri ile birlikte sürdürülebilir bir model etrafında desteklenmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kadınların ekonomik katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarına kavuşturularak psiko-sosyal yönden güçlendirilmesi

 • Ekonomik ve sosyal açılardan dezavantajlı kadınlar, bireysel seviyede sosyoekonomik açıdan güçlenmesi
 • Girişimci ve potansiyel girişimci kadınların desteklenmesi
 • Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
 • Kadın emeğinin desteklenmesi ve artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P2
İstanbul Akıllı Şehir Bilinçlendirme Eğitimlerinin Düzenlenmesi: "İstanbul Akıllı Şehri'nde Neler Oluyor?" Projesi

Akıllı şehir projelerine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla; uygulamaya alınan projelerle bağlantılı olan akıllı şehir temaları ile ilgili bilgilendirici medya içeriklerinin üretilerek çevrimiçi ve fiziksel platformlarda anlatılması

 • Akıllı şehir konusunda vatandaş bilincinin artırılması
 • Vatandaşların akıllı şehir projelerine ilgisinin artırılması
 • Akıllı şehir uygulamalarının kullanımının artırılması ve yaygınlaştırılması
 • Gelecek nesillerin akıllı şehir paydaşı olmalarına katkı sağlaması ve bilinç seviyesinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
GU.SA1.I1.P1
Ortak Kamera Platformu

 Görüntü verisi analitiğine imkân verecek şekilde şehir içindeki tüm kamera altyapısının merkezileştirilmesi

 • Risk önleyici faaliyetlerin etkinleştirilmesi
 • Asayiş ve emniyete katkı sağlanması
 • Vatandaşın güvenlik algısının artmasına katkıda bulunulması
 • Emniyet personelinin daha etkin çalışmasına destek sağlanması
 • Akıllı tespit izleme sistemleri, araç marka, model, renk ve plaka tespiti, suç analitiği ve tahmin sistemleri, toplumsal olay analitiği ve tahmin sistemleri projelerinin desteklenmesi
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I1.P2
Güvenlik İzleme Koordinasyon Merkezi (GİKM)

Güvenlik ile ilgili bilgi ve verinin zamanlıca toplanacağı, depo edileceği, işleneceği ve akıllı izleme, çıkarım ve tahmin yapılacak güvenlik çatı organizasyonunun kurulması

 • Güvenlikte koordinasyonun sağlanması
 • Kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılması
 • Paydaşlar arası bilgilendirme ve aktarım süreçlerinin hızlandırılması
 • Erken müdahale kabiliyetinin artırılması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I2.P1
Akıllı Tespit ve İzleme Sistemi

 Açık alanlarda hareketlilik, sahipsiz obje, sınır ihlali, normal dışı olay, kişi ve obje tanıma, tespit ve uyarı sisteminin kurulması

 • Risk unsuru taşıyan terk edilmiş objelerin tehlike oluşturmadan önce tespitine destek olunması
 • İBB Güvenlik birimlerine katkı sağlanması
 • İlgili şube müdürlüğü personelinin daha etkin çalışmasına destek sağlanması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I1.P3
Video Analiz Platformu

Bu proje kapsamında yürütülecek olan uygulama projelerinin görselleştirilmesi, istenilen formatlarda raporlanması ve kullanıcı kontrollerinin sağlanmasına olanak sağlayacak bir platform oluşturulması

 • İBB Video Analiz Projesi kapsamındaki uygulama projelerine ortam sağlanması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I2.P2
Ses İşleme Tabanlı Güvenlik Sistemi

Açık alanlarda ve meskun mahalde silah sesi, çığlık, uğultu, feryat gibi acil durum sesleri tespit ve uyarı sistemi kurulması

 • Hızlı müdahale kabiliyetinin iyileştirilmesi
 • Güvenlik personelinin daha etkin çalışmasına destek olunması
 • Vatandaşın kendini açık alanlarda güvende hissetmesinin sağlanması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I2.P3
Yapay Zeka Tabanlı Otopark Yönetim Sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan personel veya vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edilmiş otopark alanlarının güncel teknoloji olanakları kullanılarak güvenliğinin sağlanması, kullanım şekillerinin denetlenmesi ve alanların daha verimli kullanılmasını sağlayacak sistemlerin oluşturulması

 • İlgili kurumların otopark alanlarındaki kontrolünün artırılması
 • Otopark alanlarının güvenlik seviyesinin artırılması
 • Otopark kullanımı hakkında istatistiksel verilerin detaylandırılması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA1.I3.P1
Güvenlik Direği

Halka açık alanlarda, şehir sakinlerinin telefonlarını şarj edebileceği, Wi-Fi hizmeti alabileceği, engelli araçlarını şarj edebileceği ve ihtiyaç anında güvenlik amacıyla yardım talebinde bulunabileceği siren, mavi ışık, caydırma ve uyarı sistemi ile desteklenmiş acil durum noktalarının oluşturulması

 • Acil durum anlarında şehir sakinlerinin (çocuk, engelli ve yaşlılar da dâhil olmak üzere) yetkili kişilere hızlıca erişim sağlaması
 • Acil durum oluşturan olayların lokasyon ve vaka olarak doğru analiz edilebilmesi ve hızlı müdahale imkânının sağlanması
 • Birden fazla şehircilik hizmetlerinin tek bir noktadan sağlanması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA3.I1.P1
Siber Güvenlik Merkezi (SGM)

Siber güvenlik ile ilgili kaynakların organizasyon ve koordinasyonunu sağlayacak, erken uyarı sistemleri, sürekli izleme, veri analitiği gibi yöntemlerle siber saldırılara karşı hızlı ve etkin yanıt verilmesini sağlayacak merkezin kurulması

 • Siber güvenlikte koordinasyonun sağlanması
 • Kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılması
 • Paydaşlar arası bilgilendirme ve aktarım süreçlerinin hızlandırılması
 • Erken müdahale kabiliyetinin artırılması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA3.I1.P2
Siber Saldırı Uyarı ve Tahmin Sistemleri

Akıllı bant genişliği ve dijital trafik takip analiz sistemleri ile gerçek zamanlı risk değerlendirmelerinin yapılması, olası siber saldırıların tahmin edilerek uyarı sistemlerinin kurulması

 • Olası siber saldırıların erken tespit edilmesi
 • Zamanında önlem alınmasına katkıda bulunulması
 • Şehrin siber güvenliğine katkıda bulunulması
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Güvenlik
PROJE
BIT.SA1.I1.P3
Blokzincir ile İSKİ, İGDAŞ Sözleşmeleri ve Enstitü İstanbul İsmek Sertifikaları

İBB Blokzincir, Enstitü İstanbul İsmek sertifikaları, İSKİ ve İGDAŞ faturalarının vatandaşlarla KVKK’ya uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlayan dağıtık bir sistemler kümesidir.

Vatandaşlar için oluşturulup İBB tarafından akredite edilen ve vatandaşların kontrolünde olan elektronik cüzdanlar vasıtasıyla kurumların; oluşturulan onaylı elektronik belgelere erişebilecekleri, bu belgeleri paylaşabilecekleri, güvenilir ve yasalara uygun olarak saklayabilecekleri bir teknolojidir.

 • KVKK uyumlu olarak vatandaşların kendi belgelerine erişebilmesi
 • Blokzincir üzerinden belgelerin orijinalliklerinin doğrulanması
 • Kişisel belgelerin fiziksel olarak diğer kurumlara ibraz etme zorunluluğuna gerek kalmayacak olması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P3
Büyük Veri Platformunun Zenginleştirilmesi

Şehrin verimli yönetiminin sağlanması ve veri bazlı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla tüm verilerin entegre edildiği ve veriden içgörüler oluşturulduğu büyük veri platformunun oluşturulması.

 • Şehirde geliştirilen hizmetlerin ve ürünlerin veriye dayalı olarak gerçekleştirilmesi
 • Veri bazlı karar alma mekanizmaları ile vatandaş odaklılığın sağlanması
 • Şehirde etkin veri yönetiminin sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
FIN.SA1.I1.P1
Akıllı Fon Platformu

"Akıllı şehir projeleri piyasası" işlevi görecek bu platformda finansal ürün geliştirme çalışmaları ve bunlar için gerekli metodolojilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Platformun, kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarına olanak sağlayacak bir web arayüzü olması, bir nevi "dijital akıllı şehir bankası" gibi çalışması

 • Akıllı şehir projelerinin kamu bütçesine olan yükün azaltılması
 • Alternatif finansal ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlanması
 • Kitlesel finansman gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
 • Yatırımların gerçek ve algılanan risklerinin azaltılması
 • Yatırımların şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Finans
PROJE
FIN.SA1.I1.P3
Akıllı Şehir Proje Finansman

Akıllı şehir projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde gerekli bilgi ve kaynak ihtiyacı için kurulacak uluslararası iş birliklerinin efektif bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi

 • Uzman proje ekipleri tarafından koordinasyon sağlanması
 • Toplam proje başvuru ve kazanım performans verimliliğinin artırılması
 • Projelere başvuruda bütünsel yaklaşım ve faydanın gözetilmesi
 • Uluslararası projelerin itibara katkısı
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Finans