logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
MO.SA1.I1.P1
Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Yazılımı

Yazılım ile toplu ulaşım araçlarına ait görsel raporlama, 7/24 konum ve hız bilgisi, kaza ve acil durum bilgisi ve güzergâh kontrolü yapılması

 • Kurumun sektördeki düzenleyici rolüne ilişkin mesajının netleşmesi
 • Esnaf ve şoförlere tamamen kendi seçtiği uygulama ile çalışabilme serbestliği
 • Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı ile tüm uygulamaları kontrol eden, veri sağlayan, anonimleştirilmiş veri alan kurum rolü
 • Taksimetre Entegrasyonu ile tüm taksi yolcularına ilişkin güvenirlilik denetimi imkanı
 • Sistem tableti ile sürücüye anlık navigasyon desteği
 • Elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme
 • Taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I1.P2
İstanbul Ulaşım Yönetim Kontrol Merkezi (İUYKM)

Ulaşım uygulama ve sistemlerini tek bir çatı altında buluşturacak, ilgili tüm girdilerin analiz edileceği ve sonuçların ilgili taraflara iletileceği izleme, planlama, koordinasyon, entegrasyon ve yönetim merkezinin kurulması

 • Toplu taşımada koordinasyon ve entegrasyonun artırılması
 • Trafik yönetiminin etkinleştirilmesi
 • Ulaşım kaynaklarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması
 • Ulaşımda devamlı iyileştirmenin sağlanması
 • Ulaşım denetimlerinin kolaylaştırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P1
Toplu Taşımada Dinamik Yolcu Yönlendirme

Metro, metrobüs ve otobüslerin yoğunluklarını ölçüp merkeze bildirecek ve merkez tarafından yolcuları vagonlar/araçlar arası ekran ve mobil uygulama ile yönlendirecek akıllı sistemlerin kurulması

 • Vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Toplu taşıma araçlarında kapasite kullanımının artırılması
 • Hat, sefer ve güzergâh optimizasyonu ile verimliliğin artırılması
 • Toplu taşımada konforun artırılması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P2
Toplu Taşımada Gerçek Zamanlı Sürücü Analizleri

Toplu taşıma araç sürücülerinin kural dışı sürüşlerini (hız, ivme, stabil olmayan kullanış davranışları vb.) ve diğer benzer davranışlarını (uykulu olma, cep telefonu kullanma, anomali durum vb.) gerçek zamanlı analiz ederek aksiyon alınmasını sağlayacak sistemlerin hayata geçirilmesi

 • Tehlikeli sürücü davranışlarının gerçek zamanlı tespit edilmesi
 • Olası kaza ve sair durumların azaltılmasına katkı sağlanması
 • Daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 • Trafik düzenine olumlu katkı sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P3
Toplu Taşımada Dinamik Varlık Planlama

Araç konumu ve araçtaki yolcu yoğunluğunu gerçek zamanlı izleyecek, az yoğunluktaki bölge veya hatlardan yoğun hatlara araç yönlendirecek sistemlerin geliştirilmesi ve yolculara araç yoğunluk bilgisinin sağlanması

 • Yolcu konforunun artırılması
 • Yolcu bilgilendirilmesinin artması
 • Toplu taşımada bekleme sürelerinin kısaltılması
 • Toplu taşıma araçlarının daha verimli kullanımının sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P4
Herkes için Toplu Taşıma

Toplu taşıma araçlarının hareketi kısıtlı, görme engelli ve işitme engelli yolcuların erişilebilirliğine uygun hâle getirilmesi

 • Ulaşımda sosyal kapsayıcılığın sağlanması
 • Ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması
 • Vatandaş hizmet kalitesinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P5
Akıllı Ulaşım Mobil Uygulaması (Ulaşım Asistanı)

Özel araç veya toplu taşıma seyahat planlaması yapılabilen, çift yönlü bilgi akışı olan entegre ulaşım mobil uygulamasının geliştirilmesi

 • Çift yönlü iletişim ile veri toplanması
 • Ulaşımdaki vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Vatandaşların daha doğru planlama yapabilmelerinin sağlanması
 • Toplu taşıma kullanımının desteklenmesi
 • Seyahat sürelerinin kısaltılması
 • Geri bildirim ile etkin yönlendirme yapılabilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P6
Toplu Taşımada Sürekli Hava Kalitesi ve Sıcaklık İzleme

Metrobüs, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarında sürekli hava kalitesi, sıcaklık ve duman ölçümü yapan izleme sisteminin kurulması

 • Toplu taşıma konforunun artırılması
 • Toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması
 • Yolcu sağlığına olumsuz etkilerin azaltılması
 • Acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P7
Minibüslerde İstanbulkart'ın Kullanımı

Toplu taşımada kesintisiz ulaşımın, tam entegrasyonun sağlandığı gelişmiş kentsel ulaşım sistemlerinin kurulması kapsamında hâlihazırda kullanılan İstanbulkart’ın minibüsleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

 • Aktarma fırsatı sağlanması ile minibüs yolculuk sayılarının artırılması
 • Hat planlaması yapılırken gerçek yolculuk sayımlarından faydalanılarak, hat, güzergâh, sefer bazlı yolcu yoğunluklarının temini ile doğru planlamanın yapılması

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P8
E-TUHİM Mobil Uygulaması

Hâlihazırda var olan E-TUHİM WEB uygulamasının, mobil versiyonunun oluşturulması ile taşımacılar ve şoförlere yönelik kullanıcı dostu arayüzün oluşturulması

 • Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanımın sağlanması
 • İzin belgesi başvuru sürelerinin kısaltılması ve kolaylaşması
 • Mobil uygulama üzerinden anlık bilgilendirme yapılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P9
Toplu Ulaşım Araçlarında Dinamik Ruhsatlandırma Sistemi

İstanbul genelinde çalışan minibüs hatlarında dinamik ruhsatlandırma sistemi kapsamında oluşturulacak ara yüz ile ilgili hatta yer alan güzergâhlarda çalışan, dinlenen araçların ve değişim periyotlarının belirlenmesi sağlanacak olup denetim birimleri araçların anlık olarak hattın hangi güzergâhında çalıştıklarını belirleyerek etkin denetim yapabilme imkânına sahip olacaktır.

 • Minibüslerin anlık olarak çalıştıkları güzergâhların belirlenmesi
 • Aynı hattın farklı güzergâhlarında çalışan minibüslerin dinamik ruhsatlandırma sistemi ile güzergâhlar arası dönerli çalıştırılması ile gelir eşitliğinin sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA1.I2.P10
Deniz Taksi

Denizde toplu taşımacılık yapılması kapsamında 50 adet deniz taksinin temin edilerek deniz taksi taşımacılığı hizmeti sunulması

 • Etkin, verimli ve optimize edilmiş bir taşımacılık hizmeti sağlanması
 • Toplu taşıma modları arasında entegrasyon sağlanması
 • Toplu taşımacılık hizmetinde deniz payının artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I1.P1
Adım/Pedal Sayar

 Adım sayar ya da bisiklet kullanıcıları için pedal sayar uygulaması ile vatandaşlara İstanbulkart kullanımında indirim sağlanması

 • Kısa mesafelerde araç kullanımının azaltılması
 • Aktarmalarda mikromobilite ulaşım türlerinin kullanımının desteklenmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I1.P2
Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi

Elektrikli bisiklet kiralama altyapısı ve akıllı kiralama istasyonlarının kurulması

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması

 • Ekonomik bir ulaşım türü sunulması
 • Trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması
 • Araçların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması
 • Toplu taşıma yoğunluğunun azaltılması
 • Türel değişimin desteklenmesi
 • Vatandaşların daha sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesi

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I2.P1
Akıllı Yaya Geçiş Sistemi

 Sinyalize kavşaklarda bekleyen yolcuları sayarak sinyal sürelerini araç ve yaya sayısına göre optimize edecek yaya geçiş sisteminin kurulması

 • Trafik akışının düzenlenmesi
 • Yaya güvenliğinin artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P1
Hareketlilik Haritası

Vatandaşların gün içerisinde hareketlerindeki değişimleri tespit ederek hareketlilik alışkanlıklarının çıkartılmasının ve zaman/mekân ilişkisine göre karar verici merkezlere girdi sağlayacak hareketlilik indeksinin üretilmesinin sağlanması

 • Bölge ölçeğinde hareketlilik endeksinin oluşturulması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA2.I3.P2
34 Dakika İstanbul

Yürünebilir, ulaşılabilir ve erişilebilir kentsel hizmet kalitesi için kullanıcıların günlük ihtiyaçlarının hangilerine evlerinden yürüyüş, bisiklet ve mikromobilite seçenekleriyle erişip karşılayabileceği yaşam alanlarını gösteren bir platform yaratılması

 • Bölgelerin kentsel hizmet alanlarındaki eksikliklerinin tespit edilmesi
 • Kentsel hizmet alanlarının iyileştirilmesi
 • Vatandaş katılımının sağlanması
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I1.P1
Şehir İçi Depo ve Lojistik Yönetim Sistemi

 Lojistik merkezlerine bağlı kamyonların trafiğe katılımlarını düzenleyecek ve kamyon/depo paylaşımı sağlayacak sistemlerin kurulması

 • Lojistik verimliliğinin artırılması
 • Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi
 • Lojistik araçlarının trafiğe ve çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I1.P2
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri

İstanbul'daki inşaat tedarik zinciri ve malzeme nakliye lojistiği için çevreci ve verimli çözümler sunmak üzere İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM) kurulması

 • Kentlilerin yaşam kalitesinin artırılması
 • Verimli, ekonomik, güvenli ve çevreci bir kentsel lojistik sisteminin hayata geçmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I1.P3
Decarbomile

Yeşil ulaşım araçları ve geliştirilecek yeni çözüm ve teslimat yöntemleri ile kentsel lojistiği karbondan arındırma yolculuğunda 10 farklı ülkeden 31 ortakla son kilometre lojistikte ICT ve IoT araçlarını içerecek bir iş birlikçi kentsel konsolidasyon çerçevesinin oluşturulması

 • Kentsel lojistikte yeşil ulaşım araçlarının kullanılması
 • Son kilometre lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P1
Trafik Etki Analiz Modeli

Kent içi trafiğe etkisi olacak ve trafik çekmesi muhtemel büyük projeler ile planlama aşamasındaki işlerin mevcut trafiğe etkilerini ve gelecek yıllarda oluşturabilecekleri ek trafik yükünü tespit edebilecek ve ölçümleyebilecek dinamik bir sistemin tasarlanması

 • Bölge ölçeğinde trafik etki analizlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi
 • Karar vericiler için altlık oluşturulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I2.P2
Kaza Tahmin ve Önleme Sistemleri

Otoyol ve şehir içi ana arterlerde kaza gerçekleşme ihtimalini tahminleyecek ve tedbir alınmasına zemin sağlayacak sistemin kurulması

 • Trafik kazalarının azaltılması
 • Can ve mal kaybının azaltılması
 • Acil müdahale kabiliyetlerinin artırılması
 • Trafik sıkışıklığının azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I3.P3
Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması

Kurumsal hareketlilik planlarının oluşturulmasının desteklenmesi/teşvik edilmesi

 • Motorlu özel taşımacılığın payının azalması
 • Zirve saatlerde daha az yolculuk
 • Hava kalitesinin artması
 • Uygulayıcı kurumlardaki çalışan memnuniyetinin iyileştirilmesi
 • Uygulayıcı kurumların finansal kazanımları
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
MO.SA3.I5.P1
Araç Paylaşım Sistemi

Belirli alanlarda, kısa süreli araç kiralama sisteminin geliştirilmesi ve araç paylaşımı sisteminin kurulması

 • Trafiğe katılan araç sayısının düşürülmesi ile trafik sıkışıklığının azaltılması
 • Araçların olumsuz çevre etkilerinin azaltılması
 • Ortalama seyahat süresinin kısaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite
PROJE
CE.SA1.I1.P3
Su Geçirgen Otoparklar ve Sert Zemin Alanları

Açık otoparklarda ve kaldırımlarda su geçirgenliği yüksek asfalt ve beton kullanımı ile yağmur suyundan etkin yararlanmak ve sel, taşkın gibi suyun çevreye yaratabileceği tahribatın engellenmesi

 • Yağmur suyunun yeraltı suyuna karışmasının sağlanması
 • Sel ve taşkın felaketlerinin önlenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P2
Gri Su Geri Kazanım Sistemleri

 Gri suyun ayrı bir hat ile toplanması, arıtılması ve tekrar kullanımının sağlanması (Gri su: Evlerde üretilen, tuvalet suyunun karışmadığı atık sudur)

 • Su kirliliğinin önlenmesi
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi
6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I2.P3
Dijital Atık Su Haritası

Atık suyun membadan mansaba izlenmesi.

 • Şeffaf, doğru, hızlı ölçüm ve raporlamanın gerçekleştirilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlanması
 • Veri sürekliliğinin sağlanması
 • Atık su kalitesinde süreklilik sağlanması
 • Maliyetlerin azalması
 • İdare GIS sisteminde iyileşme sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I3.P1
Hal ve Pazar Yeri Atıklarından Elektrik Enerjisi ve Kompost Üretilmesi

Hallerde ve pazar yerlerinde oluşan biyo-bozunur atıkların elektrik enerjisi ile komposta dönüştürülmesi ve akabinde üretilen elektriğin şehir akımına verilmesi ve gübre olarak üreticilere yeniden kazandırılması.

 • Etkin atık yönetiminin sağlanması
 • Sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi
 • Şehirdeki tarım üretiminin ve çiftçilerin desteklenmesi
 • Ek gelir katkısı
 • Kurum ve kuruluş ve perakende kanalında oluşan organik atığın kaynağında
 • yarıştırılarak teslim edilmesi
 • Çıkan kompostun verimliliğinin ölçümlenmesi
 • Muhtarlıklar tarafından sürecin denetlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi üretilmesi
2 Açlığa Son 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA1.I4.P1
Sıfır Atık Projesi

Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve kompostlaştırmanın artırılması, ve atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmeden değerlendirilmesi.

 • Birincil kaynak kullanımının azaltılması
 • Geri dönüşümün yaygınlaştırılması
 • Atık yönetiminde lojistik maliyetlerinin azaltılması
 • Yeni altyapı ihtiyaçlarının azaltılması
 • Toprak ve su kirliliğinin azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA2.I1.P3
KIRBİS (Kırsal Bilgi Sistemi)

İstanbul’daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumunun net olarak ortaya konulması, saha ekipleri tarafından verilerin canlı tutulacağı dijital bir platform yaratılması

Elde edilen veriyle İstanbul’un tüm kırsal bölgesine yönelik projeler üretilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretim potansiyellerinin çıkarılabilmesi için kaynak oluşturulacaktır.

 • Dijital ortamda veri envanterinin oluşturulması, güncel tutulması
 • Rapor oluşturulabilmesi
 • Proje geliştirilmesine altlık oluşturulması
 • Harita üzerinden yapılan/yapılmayan çalışmaların canlı takip edilebilmesi
 • Görev emri oluşturulabilmesi, performans takibi yapılabilmesi
 • Kırsal mahalleye dair tüm bilgilere ulaşılabilmesi
 • Anlık web ortamından erişim sağlanabilmesi
 • Gereksiz evrak ve farklı veri saklama formatlarının ortadan kalkması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P1
İstanbul Çevre Koruma ve Kirlilik Yönetimi Merkezi

Şehirde çevresel kirliliğe yönelik olarak birçok alana (atık yönetimi, su yönetimi, çevresel gürültü, hava kalitesi vb.) ait parametrelerde sensörler ile gerçek zamanlı olarak değerlerin ölçülmesi ve buna bağlı olarak koordine bir şekilde merkezden aksiyon alınması

 • Çevre kirliliğinin şehir genelinde şeffaf bir şekilde izlenmesi
 • Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik hızlı aksiyon alınması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 6 Temiz Su ve Sanitasyon 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P2
Sessiz Şehir İstanbul

Şehir ana arterlerinde uygun lokasyonlara gürültü bariyerinin yerleştirilmesi.

 • Şehirdeki karayolu kaynaklı çevresel gürültü açısından sorunlu alanların belirlenmesi
 • İstanbul’da karayolu kaynaklı çevresel gürültünün azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P3
Deniz Yüzeyi Akaryakıt Kirliliği Takibi

Petrol türevli deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla erken tespit ve izleme sisteminin kurulması

 • Boğazda deniz kirliliği denetim faaliyetleriyle operasyonel veriminin artırılması
 • Deniz kirliliği denetim faaliyetlerinde kaçak deşarj oranının minimuma indirilmesi
 • İstanbul boğazının 7/24 izlenerek İBB'nin görev yetki sorumluluğundaki faaliyetlerinin veriminin artırılması ve veri paylaşımının sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 14 Sudaki Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P4
Deniz Yüzeyi Çöp Kirliliği Takibi

Çöp kapar cihazları ile İstanbul’da kıyı şeritlerinde yüzen çöplerin, pet şişe,poşet, kağıt vb. atıkların deniz yüzeyinden toplanması ve toplanan atıkların geri dönüşümünün sağlanması (Proje devam etmekte olup Kadıköy ve Eminönü’nde yürütülmektedir.)

 • Daha düşük maliyetle belirlenen kıyı bölgelerinden çöpkaparlarla deniz çöplerinin toplanması
 • ▸ Proje ile deniz kirliliğine karşı farkındalık sağlanması

 

11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 14 Sudaki Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I1.P6
Hava-Cep Mobil Uygulaması

Avrupa Çevre Laboratuvarı bünyesinde hava kalitesi izleme merkezinin hava kalitesi verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik oluşturulmuş İstanbul Hava Kalitesi Mobil Uygulamasıdır

 • Hava kalitesi verilerinin anlaşılır bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması
 • Vatandaşların günlük faaliyet ve aktivitelerini hava kalitesi verilerini dikkate alarak yapmalarının sağlanması
 • Hava kalitesi konusunda farkındalık oluşturulması
 • Yaşlı, hasta ve çocuklar gibi kırılgan grupların hava kalitesinin kötüleştiği durumlarda bilgilendirilmesi
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve ormanlık alanlarda aylık çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, çevre konularında toplumun bilinçlenmesinin artırılması

 • Koru ve ormanların çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin azaltılmasının sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P1
Yeşil Alanların Doğal Bitki Türleri ile Yenilenmesi

Peyzaj çalışmalarında iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına uygun olarak karbon özümseme oranı yüksek bitki türlerinin kullanılması

 • İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması
 • Biyoçeşitliliğin korunması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi 15 Karasal Yaşam
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P3
İstanbul'un Açık/Yeşil Alan Yaklaşımının Oluşturulması ve Yeşil Alan Yönetim Sistemi'nin (YAYSİS) Geliştirilmesi

Açık ve yeşil alanların kent bütününde sistemli ve erişilebilirlik ilkesini merkeze koyacak şekilde planlanması, mahalle, ilçe ve kent ölçeğinde yeterliliğinin sağlanması, sağlıklı ve kaliteli kentsel çevrenin oluşturularak yaşam kalitesinin artırılması

 • İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması
 • Özellikle salgın dönemlerinde artan, kentlilerin açık alan ihtiyacının karşılanması, yeşil alanlara erişimin adil ve yeterli olması
 • Yaşam kalitesinin artırılarak sağlıklı kentsel çevrenin oluşturulması
 • İBB sorumluluk alanlarının etkin ve verimli yönetilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I3.P4
Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi için Teklif Çağrısı: Türkiye'deki belediyeler ve şehirler için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planının (SECAP) geliştirilmesi

 • Sera gazı azaltımı (bölgede düşük karbona geçişin hızlandırılması), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri ile 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarının minimum %40 azaltılması
 • Adaptasyon (iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum kapasitesinin artırılması), küresel ısınmanın getireceği değişime karşı hazırlıklı olunması ve dayanıklı bir yapı oluşturulması
 • Sürdürülebilir enerji (enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji) kapsamında güvenilir ve uygun enerji dönüşümünün sağlanması
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EN.SA2.I1.P1
Yenilenebilir Enerji Kullanım Teşvikleri

Vatandaşların kendi hanelerine yenilenebilir enerji sistemleri kurması ya da entegre etmesi için konut sahipleri ile işlevsel ve çift-taraflı ekonomik modeller belirlenmesi

 • Şehirdeki yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
 • Yenilenebilir enerjiye dönüşüm için vatandaşların teşvik edilmesi
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Enerji
PROJE
EN.SA3.I1.P1
İBB’de Elektrikli Araç Kullanımının Yaygınlaştırılması

 İBB'ye ait hizmet araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesi

 • Enerji verimliliğine katkı sağlanması
 • Fosil yakıtların çevreye olumsuz etkilerinin ve karbon ayak izinin azaltılması
 • Elektrikli araç istasyonlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
 • Cari açığının düşürülmesi ve enerji bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanması
 • İşletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanması
 • Trafikte gürültü kirliliğinin azaltılması
 • Diğer belediyelere bu alanda öncülük edilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Enerji
PROJE
YO.SA1.I1.P4
İstanbul'un Dijital Uçurum Haritasının Çıkarılması

Vatandaşların dijital erişilebilirlik seviyesine ait bilgilerin toplanması ve bu sayede, İstanbul'un farklı mahallelerindeki nüfus arasında bilgi teknolojilerine erişimin, bu teknolojilerin kullanımın ve bilgi birikimine ilişkin mevcut eşitsizliklerin veriye dayalı mekânsal bilgilerinin elde edilmesi

Böylece kurumlar ve kamu idareleri, İstanbul'da toplumun tüm kesimlerinin tam dijital olarak dâhil edilmesini amaçlayan eylem planları ve kamu politikaları geliştirmek için bir başlangıç noktasına sahip olacaktır.

 • Mekânsal olarak İstanbul’daki dijital uçurum verisinin sağlanması
 • Mahalle ölçeği bazında dijital eşitsizliklerin giderilmesi için strateji geliştirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Başka şehirler için örnek bir çalışma olması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I1.P1
Dijital Hizmet Yönetim Sistemi

 Verilen dijital hizmetlerin izlenmesi, bakımlarının yapılması, gelen şikâyet ve isteklerin karşılanması, hizmet seviyelerinin yönetilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması

 • Vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Dijital şehir hizmetlerin etkin ve verimli yönetimine katkı sağlanması
 • Vatandaşların ve tüzel kişiliklerin şehir hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
 • Hizmetlerin şehir ihtiyaçlarına daha uygun biçimde şekillendirilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I2.P1
Hızlı Çözüm Hattı

Vatandaşların şehirdeki sorunları mobil uygulama aracılığıyla fotoğraflarını çekerek ve sorunun kategorisini belirterek gerçek zamanlı olarak belediyenin ilgili departmanına bildirebildikleri bir platform kurulması

 • Vatandaş ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi
 • Şehirdeki sorunlar karşısında hızlı aksiyon alınabilmesi
 • Halkla İlişkiler biriminin üzerindeki iş yükünün azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P1
e-Mahallem

Şehir yönetim fonksiyonlarını ve vatandaşları web tabanlı bir platformda ve mobil uygulama platformlarında bir araya getiren; koordinasyonlarını, vatandaşların katılımını ve geri bildirim döngüsünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
 • Mahalle seviyesinde geri bildirimler ile hızlı aksiyon alınabilmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P3
Şehri Puanla

Belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi ile şehir genelinde hizmet performansının ve gelişim alanlarının belirlenmesi

 • Şehirdeki hizmet kalitesinin artırılması
 • Vatandaş iletişiminin artırılması
 • Hizmetlerde vatandaş odaklılığın artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P4
Katılımcı Bütçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçe çalışmaları sürecine paydaşı da dâhil ederek, hemşehrilerin öneri ve projelerine mali kaynak ayırmak üzere oluşturulmuş bir modeldir. Kentlilerin öncelikli ihtiyaçlarını bildirme, fikir ve proje önerme, oy verme gibi çeşitli yöntemlerle, yatırım bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara ve bütçeye alınan projelerin gerçekleşmelerini izleme sürecine katıldığı bir uygulama modelidir.

 • Vatandaşın bütçe sürecine katkı sağlaması ve sahiplenmesi
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması ▸ Doğru kaynak kullanımının sağlanması
 • İyi bir yönetişim uygulaması olarak kurumun katılımcılık konusunda yol almasının sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P5
Gönüllü Düzen

Gönüllü Düzen projesi kapsamında mahalle bazlı belirlenecek ‘Gönüllü Çözümcülerin’ tespit ettikleri ihtiyaç ve gereksinimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletmesi

 • Gönüllü katılımına dair farkındalık oluşturulması
 • Mahalleye dair eksiklikler ve beklentilerin bizzat mahalle sakinleri tarafından tespit edilmesi
 • Mahalle bazlı iletişim kanalı oluşturulması
 • BM Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluk Amacının desteklenmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YA.SA1.I2.P1
İstanbul Senin

Şehir hizmetlerine (eğitim, sosyal etkinlikler, sağlık, güvenlik, belediye hizmetleri vb.) tek merkezden erişimi sağlayacak, kişiye özel hazırlanacak arayüzlere sahip ve etkileşimli vatandaş platformunun kurulması

 • Belediyenin elektronik hizmetlerine tek kimlik ile kolay erişim sağlanması
 • Oyunlaştırma ile vatandaş katılımcılığına ve etkileşimine destek olunması
 • Vatandaşlara zamanında ve yeterli düzeyde bilgilendirme yapılması
 • Hızlı geri bildirim toplanabilmesi ve vatandaş davranışlarının analizi ile hizmetlerin verimliliğinin artırılması
 • E-belediye hizmetlerinde operasyonel verimlilik kazanılması
 • Dijitalleşme ile eğitim içeriğine ulaşımın kolaylaştırılması
 • İstanbul'da sosyal hayatın gelişmesi ve şehrin yaşanabilirliğinin artırılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I2.P2
Yetersiz Bakiye

İstanbulkartlarda yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara bir defaya mahsus eksi bakiyeye düşme hakkının tanınması öngörülmektedir. Vatandaşların kartında para bulunmadığı durumlarda bu hakkın devreye girmesi ve yüklenen bir sonraki bakiyede kullanılan geçiş ücretinin düşülmesi planlanmaktadır. Bu sayede ulaşım aksamadan devam edebilecektir. İstanbulkartlara tekrar yükleme yapılmaması durumunda vatandaşın tüm ulaşım kartları geçici olarak iptal edilecektir

 • Toplu ulaşım kullanımının artması
 • Sürdürülebilir toplu ulaşım anlayışının sağlanması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA1.I4.P1
Yaş Alanlar Butonu

Her ilçe belediyesinde komuta kontrol merkezi kurularak, ihtiyaç sahibi yaş alanlara uygulanmak üzere uygulama gerçekleştirilecektir. Her ilçenin dijital haritası oluşturularak aboneler ile en kısa zamanda irtibata geçilmesi sağlanacaktır. Tüm İstanbul'da uygulanması ve ihtiyaç sahibi olan kimsesiz yaş alanların bu hizmetten mahrum olmaması adına gerekli bir projedir.

 • İstanbul’da yaşayan 65 + vatandaşların belediye hizmetlerine hızlı erişiminin sağlanması
 • 65 + kişiler ile İBB arasında organik bağın kurulması ve ilgili yönlendirmelerin daha hızlı yapılması
 • Yalnız yaşayan ve 65+ kişilerinin sorunlarının yakından takip edilmesinin yanı sıra hayata katılımlarını kolaylaştırılacak mekanizmaların kurulması için gerekli izleme sisteminin kurulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I2.P1
Şehir Dijital İkizi

CBS, yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, sokak panoraması görüntüleri gibi veri kaynaklarından beslenerek oluşturulacak şehrin üç boyutlu modeli üzerinden gerçek zamanlı takip sağlanması ve aksiyonların alınabilmesi

 • Güvenlik, doğal afet yönetimi, etkinlik planlaması, turistik rota ve uçuş simülasyonu, görünürlük ve profil analizi gibi konularda analizler yapılabilen ve analizlerin dokümante edilebildiği 3B veri platformu sağlanması
 • Şehir planlamasına destek olunması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA:SA2.I2.P2
İstanbul Yenileniyor (Kentsel Dönüşüm Destek Sistemi)

İstanbul ilindeki riskli durumdaki yapıların yenilenmesi için dönüşüm süreçlerinin yürütülüp takibinin ve organizasyonunun yapıldığı bir destek platformudur.

 • İlçe ve mahalle bazlı başvuru sayılarının izlenebilmesi
 • Dönüşümde öncelik verilecek alanlara karar verilmesinde destek sağlanması
 • Vatandaşlara dönüşüm süreçleri hakkında destek sağlanması
 • Riskli yapı stokunun dönüşümünün gerçekleştirilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P1
Güvenli ve Erişilebilir Okullar

Okula erişim rotaları için Beacon-GPS ile öğrenci takibi, okul otobüsü, okul çevrelerinde aydınlatma ve okul atlası uygulamalarının hayata geçirilmesi

 • Okula erişimde güvenliğin artırılmasına katkıda bulunulması
 • Okullara erişilebilirliğin artırılmasına katkıda bulunulması
 • Vatandaşların güvenlik algısının artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I1.P2
Tech İstanbul

İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasının desteklenmesi

 • Girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Belediye hizmetlerinin inovatif girişimcilik çözümleri ile desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P1
Engelsiz 1 İstanbul

Engelli envanteri temel alınarak; mahalle, ilçe, şehir kademelenmesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde engelli vatandaşların her bir alanda ihtiyaçlarına cevap verebilecek en az bir mekânın erişilebilirliğinin güvence altına alınması

 • Engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılmasına ve hayat standartlarının artırılmasına katkı sağlanması
 • Engelli vatandaşların şehir hayatına katılımlarının desteklenmesi
 • Engelli vatandaşların sağlık gibi kritik durumlarda erişilebilirlik sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P4
Temizlen Giyin Çık Mobil Hizmet Aracı

Evsiz bireylerin kişisel bakım, temizlik ve kıyafet ihtiyaçlarını giderip, sosyal alanda danışmanlık yapılacak, mobil hizmet aracının hayata geçirilmesi

 • Evsiz bireylerin Sosyal Belediyecilik ilkeleri çerçevesinde, sosyal hayata katılımlarının kolaylaşması
 • İstanbul’da bulunan evsizlere yönelik hizmet alanının genişletilmesi
10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan
PROJE
GU.SA1.I3.P2
Doğal Afet ve Acil Durum Bilgilendirme Sistemi

 Doğal afet, aşırı hava kirliliği, aşırı hava durumu, aşırı yağış, su baskını, radyasyon yayılması, kimyasal tehlike gibi muhtemel tehlikeli durumların bölgedeki insanlara mobil cihazlar, TV ve radyolar aracılığıyla bildirilmesi

 • Aciliyet gerektiren durumlarda vatandaşlara hızlı bilgilendirme yapılabilmesi
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA2.I1.P1
Akıllı Yangın Alarm Sistemi

 İBB kapalı alanlarında yangın, duman, karbonmonoksit dedektörleri kurulması ve akıllı yangın değerlendirme ve tahmin sistemi kurulması 

 • Yangınlara erken ve hızlı müdahale kabiliyetlerinin artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA2.I1.P2
Acil Müdahale Planlama ve Yönlendirme Sistemi

 Olay yeri özelliklerinin (büyüklük, açık/kapalı alan vb.) ve olay türünün otomatik değerlendirilmesi ve tahmine dayalı olarak uygun ekip ve ekipmanı planlayacak ve yönlendirecek sistemin kurulması

 • Acil müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Ekip-ekipman-vaka optimizasyonunun artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P1
İstanbul Afet Yönetim Merkezi (İAYM)

 Yaşanacak olası doğal afetler sonrası operasyonların yürütülmesini koordinasyonunu sağlayacak merkezin kurulması

 • Afet yönetiminde koordinasyonun sağlanması
 • Paydaşlar arası bilgilendirme ve aktarım süreçlerinin hızlandırılması
 • Hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P2
Tsunami Eylem Planı Uygulama Projesi

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü-ODTÜ iş birliğinde tamamlanan Tsunami Tehlike ve Risk Analizi (2018) ve Tsunami Eylem Planları (2019) çalışmaları sonrası geliştirilen eylem planlarının uygulama projelerinin hayata geçirilmesi ve olası tsunami zararlarının azaltılması adına, tahliye yollarının hukuki kimliğe kavuşturulması (UKOME) ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ile ilk olarak Büyükçekmece ilçesi pilot ilçe olarak seçilmiş, yönlendirici tahliye tabelaları ve farkındalık artırmaya yönelik bilgi panolarının yerleştirilmesine çalışmalar tamamlanmış, ayrıca Marmara Denizi’ne kıyısı olan diğer 16 ilçe için de UKOME süreci tamamlanmış olup sahada yapılacak uygulamalara yönelik süreç devam etmektedir

 • Halkın tsunami tehlikesine dair farkındalığının artırılması
 • Afet durumunda tahliye kapasitesinin artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P3
Deprem Erken Uyarı/Acil Müdahale Entegrasyonu

İstanbul’da gerçekleşebilecek olası bir depreme dair, deprem öncesi, anı ve sonrası (yakın gerçek zamanlı) PGA ve Deprem Hasar Tahmini analizlerinin tek elden eş güdüm içinde yürütülmesi ve böylece bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi

Buna ek olarak deprem hasar tahmin çalışmalarının tarihi/kültürel yapılar ve sanayi tesisleri için özel olarak geliştirilmesi ve 2023 yılında da güncel envanter ve bilimsel bulgular ışığında tüm il geneli için deprem kayıp tahminleri revize edilecek olup KRDAE ile Aralık 2020 tarihinde protokol imzalanmış, proje çalışmaları başlatılmıştır

 • Deprem nedeniyle oluşabilecek potansiyel kayıpların önlenmesi/azaltılması
 • Afet yönetiminde bilgi akışının merkezi bir şekilde sağlanması
 • Şehirdeki güncel bina/yapı envanterinin takibinin sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P4
Afet ve Deprem Üssü - Deprem Merkezleri

İstanbul’u etkileyecek olası bir afetin önlenmesi amacı ile afet risk yönetimi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan; toplumun afetler konusunda farkındalığını artırmak adına Deprem Seferberlik Planı kapsamında İstanbul’un her iki yakasında Afet ve Deprem Üsleri’nin ve 37 ilçede Deprem İletişim Merkezlerinin hizmete alınması

 • Toplumun doğal tehlikeler, riskler ve afetler üzerine farkındalığının artırılması ve davranış becerisi kazandırılması
 • Deprem ve alakalı konularda halka yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi ve daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlanması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P5
Su Taşkın Tespit ve Erken Uyarı Sistemi

Çok katmanlı yapay sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri ile su taşkını olabilecek tünel, mazgal, kanal alanlarının kameralardan alınacak görüntülerle otomatik tespiti ve uyarılması

 • Olası taşkın ve sel felaketlerinin önüne geçilmesi
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P6
Hızlı Tarama Yöntemleri ile Binaların Deprem Risk Tespitinin Yapılması

 2000 yılı öncesi konut tipi binaların hızlı tarama teknikleri ile deprem analizlerinin yapılması

 • İstanbul genelinde riskli yapıların tespiti ile vatandaşların depreme karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P7
İBB Mülkiyetindeki Binaların İncelenmesi

 İBB mülkiyetinde veya kullanımında olan binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmesi

 • Olası bir deprem sonrası kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması
 • Deprem sonrası oluşabilecek maddi ve manevi hasarların minimum düzeye indirilmesi
 • Olası deprem riskine karşı kamu çalışanlarımızın ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına önlem faaliyetlerinin geliştirilmesi
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
GU.SA4.I1.P8
Yapı Sağlığı Sistemleri ile Bina İncelemesi

 Deprem durumunda kamu hizmetlerinin aksamaması için hizmet binalarının sismik davranışlarının incelenmesi

 • Büyük bir deprem sonrasında şiddet dağılımı, bölgesel hasar tahminleri ve takiplerinin sağlanması
 • Büyük bir deprem sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması
1 Yoksulluğa Son 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 13 İklim Eylemi
Akıllı Güvenlik
PROJE
BIT.SA1.I1.P2
Artırılmış Gerçeklik ile İstanbul Turu (Anlat İstanbul)

İstanbul’un tarihi ve kültürel yapılarına yönelik tarihi ve güncel bilgilerin web tabanlı artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kullanıcılarla paylaşılması.

 • Tarihi ve kültürel yapılarla ilgili bilgilere erişimin kolaylaştırılması
 • Ziyaretçilerin daha iyi bir İstanbul deneyimi yaşamalarının sağlanması
 • İstanbul’un tarihi ve kültürel geçmişinin bilinirliğinin artırılması
 • İstanbul’un uluslararası tanıtımına katkı sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P2
Şehir IoT Kiti Geliştirilmesi ve Şehir Isı Haritalarının Oluşturulması

Şehrin muhtelif bölgelerinde çok farklı amaçlarla kullanılan direklere (trafik kamerası direği, aydınlatma direği vb.) ve şehir içerisinde yaygınlaştırılacak şehir mobilyalarına (bilgi ekranları, banklar, internet noktaları vb.) entegre edilecek sensörlerin geliştirilmesi.

 • Şehir hayatını etkileyen parametrelerin gerçek zamanlı takip edilebilmesi
 • Şehirle ilgili daha sık ve detaylı veri toplanabilmesi
 • Şehir hizmetlerinin vatandaş ihtiyaçlarına uygun hâle gelmesi
 • Vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
PROJE
BIT.SA2.I1.P3
Büyük Veri Platformunun Zenginleştirilmesi

Şehrin verimli yönetiminin sağlanması ve veri bazlı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla tüm verilerin entegre edildiği ve veriden içgörüler oluşturulduğu büyük veri platformunun oluşturulması.

 • Şehirde geliştirilen hizmetlerin ve ürünlerin veriye dayalı olarak gerçekleştirilmesi
 • Veri bazlı karar alma mekanizmaları ile vatandaş odaklılığın sağlanması
 • Şehirde etkin veri yönetiminin sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri