logo
PROJE
CE.SA3.I1.P6
İstanbul Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı

 İstanbul İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Gürültü Eylem Planının hazırlanması

  • Çevresel gürültü konusunda farkındalığın artırılması
  • Şehir planlamasının ve yapılaşmanın gürültü haritalarına göre yapılması
  • Gelecekte oluşabilecek çevresel gürültünün belirlenmesi
  • Çevresel gürültü sorununun yaşandığı yerlerde azaltım tedbirlerinin uygulanması
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre