logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I2.P3
Çevre Konusunda Farkındalık Oluşturmak ve Çevre Bilincini Geliştirmek için Etkinlikler

Farklı yaş grupları ile yapılacak programlar ile çevre konusunda duyarlılığın kent yaşamına entegre edilmesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlaması

 • Çocuklarda ve ailelerde çevre duyarlılığının günlük yaşama uyarlanması
 • Mesleki eğitimlerde çevre duyarlılığının kazandırılması
 • Mahalle bazında çevre sorunlarının tespit edilmesi
 • Mahalleden kent yönetimine çevre sorunlarının yönetiminin sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.1
Geleceğin Cesur Çevreci Çocukları

Belediye Başkanlığımızın "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında faaliyet Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören çocuklara 2022-2023 eğitim takviminde, çevre konusunda farkındalık oluşturulması ve çevre bilincini aşılamak için etkinlikler planlanması

 • Çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutumun okul öncesi dönemde şekillenmeye başlaması, okul öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri olduğu gerçeği ile çevreci nesiller yetişmesi
 • Okul öncesi çocuklar ve ailelerinde, çevrenin korunmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P3.2
Hafriyat Taşımacılarına Yönelik Bilgilendirme Eğitimi

Hafriyat taşımacıları kayıt altına alınarak çevre bilinci, yönetmelik ve idari yaptırım konusunda eğitim verilmesi

 • Her hafriyat şoförünün kayıt altına alınması ve havuz oluşturulması
 • Hafriyat şoförlerine çevre bilinci kazandırılması
 • Kayıt altına alınan şoförlerin takibi yapılacağı için kaçak dökümün engellenmesi
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve orman gibi yeşil alanlarda çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve çevre konularında toplumun bilinç düzeyinin artırılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması

 • Etkinlik alanlarının çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Sürdürülebilir bir çevre için duyarlılığının ve çevre bilincinin geliştirilmesi
 • Kent sakinlerinin açık havada spor yapması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Horizon 2020 AB Fonlu Pop Machina Projesi

Şehirlerde üretici mekânların (makerspace) yaratılması ve üretici (maker) toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelinin gösterilmesi

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışılması, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlanması
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projeler olmasından dolayı yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlanması

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EK.SA3.I1.P1
Geleceğin İş Gücü

 Geleceğin iş gücü için dijitalleşme ve yeni üretim teknolojileri göz önünde bulundurularak yaygın eğitim programları geliştirilmesi

 • Dijital dönüşüme uygun kalifiye iş gücünün artırılması
 • Gelecek nesillere akıllı şehir bilincinin yerleştirilmesi
 • Genç nüfustaki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P2
Mesleki Yetkinlik Okulu

İstanbul için öncelikli olan ve eğitim imkânlarının sınırlı olduğu sektörlerde insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bir mesleki yetkinlik okulunun kurulması

 • Eğitim imkânlarının vatandaşlar için sınırlı kaldığı sektörlerde/alanlarda insan kaynağı kazandırılması
 • Şehirdeki işsizliğin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P3
Sistem Mezuniyeti

Sosyal destek sistemi içerisinde yer alan vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilip gerekli sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte nihayetinde iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması, vatandaşlara dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına giden yolun gösterilmesi

 • Vatandaşların hakları konusuna bilinçlenerek güçlenmesi
 • Vatandaşların öz bakım ve hane yönetimi konularında bilinçlenerek güçlenmesi
 • Ekonomik güçlenme ile beraber İBB’nin diğer şube müdürlükleri ve birimleriyle koordinasyon hâlinde vatandaşlara psikososyal yönden güçlenmeleri yolunda hizmetlerin sağlanması
 • Sosyal hizmet çalışmaları yürütülerek vatandaşların nihayetinde iş ve meslek edinmelerine destek olunması
 • Vatandaşların dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik bilinçlenmesi
 • Sosyal ve ekonomik desteklere duyulan ihtiyacın azalması
 • Kent yoksulluğunun azaltılması
1 Yoksulluğa Son 4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı Ekonomi
PROJE
IN.SA1.I1.P2
Öğrenen İstanbul

Teknoloji, dijital okuryazarlık başta olmak üzere eğitim ihtiyacı olan kişiler ile eğitimi verebilecek kişileri buluşturan ve/veya ihtiyaçların profesyoneller tarafından karşılandığı platformun oluşturulması

 • Teknolojik yetkinliğin güçlendirilmesi
 • Dijital okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojileri kullanımının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 13 İklim Eylemi
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P3
Kreş, Yurt ve Kütüphanelerde Eğitimi Destekleyici İBB Wi-Fi

İBB'nin sağlamış olduğu eğitim ve eğitime destek projelerinde içeriklerin daha etkin kullanılabilmesi ve akıllı eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi amacıyla kontrollü erişim olan İBB Wi-Fi altyapısının kreş, yurt ve kütüphanelerde kurulması ve geliştirilmesi

 • Dijital okuryazarlığın desteklenmesi
 • Eğitimde akıllı cihaz kullanımının ve dijitalleşmenin desteklenmesi
 • Öğrencilerin zararlı içeriğe erişimden uzak tutulması
 • Eğitimde eşitliğin desteklenmesi
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P4
Uzaktan Eğitim

Enstitü İstanbul İSMEK tarafından verilen eğitimlere çevrim içi platformda daha fazla erişim sağlanması

 • Dijitalleşme ve eğitimde teknoloji kullanımı ile eğitim kanallarının çeşitlendirilmesi, eğitim içeriğine erişimin kolaylaşması
 • Bilgi iletişim ve teknolojileri (BİT) kullanımı ile öğrencilerin bilinç seviyesinin artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P5
Kadınlar için E-Ticaret

Üretici ve üretici adayı kadınların ürünlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmaları amacıyla dijital okuryazarlıklarının artırılması

 • Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
 • Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların dijital okuryazarlığının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P6
İBB Tech Gelecek

Teknik personel ihtiyacını karşılamak adına uygun adayların eğitimden geçirilerek, başarılı adayların İBB bünyesinde istihdam edilmesini amaçlayan eğitim ve istihdam programının uygulanması

 • Nitelikli bilişim personeli ihtiyacının karşılanması
 • Personel eksikliğinden ötürü aksayan dijital hizmetlerin azalması
 • İş sürekliliğinin devamının sağlanması
 • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P1
Atatürk Kitaplığı Dijital Koleksiyon

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonları dahilinde bulunan kültür varlıklarının ve nadir eserlerin dijitalleştirilerek, dijital ortamda üretilen yayınların ücretsiz olarak internet üzerinde kullanıcıların erişimine sunulması. Ulusal ve uluslararası araştırmalara katkıda bulunmak, halkın kültürel gelişimini ve eğitim öğretimi desteklemek amacıyla kültürel varlık ve bilgi kaynağının dijital ortamda, telif haklarına uygun bir biçimde erişime açılması

 • Bilgiye, her zaman ve her yerden erişimin sağlanması
 • Mevcut bilgi birikimin artırılarak güvenli ortamda saklanması
 • Şehirde bilgiye verilen değerin daha görünür hâle getirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Dijital paylaşım ile kağıt tüketiminin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Bilişim Teknolojileri Okulu

Bilişim teknolojileri alanında mesleki ve geliştirici eğitimler düzenlemesi

 • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
 • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
 • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
 • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan