logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
CE.SA3.I2.P1
Temiz Toplum Etkinlikleri

İstanbul’ un çeşitli bölgelerinde 7'den 70'e herkesin katılacağı koru ve ormanlık alanlarda aylık çöp toplama etkinlikleri yapılması, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, çevre konularında toplumun bilinçlenmesinin artırılması

 • Koru ve ormanların çöplerden arındırılması
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin azaltılmasının sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
CE.SA3.I2.P2
Pop Machina

Pop Machina Projesi şehirlerde üretici mekânların [makerspace] yaratılması ve üretici [maker] toplulukların güçlendirilmesi ile iş birlikçi üretimin Avrupa’da döngüsel ekonomi için potansiyelini göstermeye odaklanır

 • AB projeleri kapsamında farklı şehirlerle ve akademik partnerlerle birlikte çalışmak, kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve süreçlerin kıyaslanmasına imkân sağlar
 • AB tarafından fonlanan projeler; odağında sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunan, kapsayıcı çıktılar oluşturan projelerdir ve yerel yönetimlerin bu hedeflere somut adımlarla yaklaşmasına katkı sağlamaktadır

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedeflemektedir.  Keşfet>

 

4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 13 İklim Eylemi
Akıllı Çevre
PROJE
EK.SA3.I1.P1
Geleceğin İş Gücü

 Geleceğin iş gücü için dijitalleşme ve yeni üretim teknolojileri göz önünde bulundurularak yaygın eğitim programları geliştirilmesi

 • Dijital dönüşüme uygun kalifiye iş gücünün artırılması
 • Gelecek nesillere akıllı şehir bilincinin yerleştirilmesi
 • Genç nüfustaki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P2
Mesleki Yetkinlik Okulu

İstanbul için öncelikli olan ve eğitim imkânlarının sınırlı olduğu sektörlerde insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bir mesleki yetkinlik okulunun kurulması

 • Eğitim imkânlarının vatandaşlar için sınırlı kaldığı sektörlerde/alanlarda insan kaynağı kazandırılması
 • Şehirdeki işsizliğin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Akıllı Ekonomi
PROJE
EK.SA3.I1.P3
Sistem Mezuniyeti

Sosyal destek sistemi içerisinde yer alan vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilip gerekli sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte nihayetinde iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması, vatandaşlara dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına giden yolun gösterilmesi

 • Vatandaşların hakları konusuna bilinçlenerek güçlenmesi
 • Vatandaşların öz bakım ve hane yönetimi konularında bilinçlenerek güçlenmesi
 • Ekonomik güçlenme ile beraber İBB’nin diğer şube müdürlükleri ve birimleriyle koordinasyon hâlinde vatandaşlara psikososyal yönden güçlenmeleri yolunda hizmetlerin sağlanması
 • Sosyal hizmet çalışmaları yürütülerek vatandaşların nihayetinde iş ve meslek edinmelerine destek olunması
 • Vatandaşların dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik bilinçlenmesi
 • Sosyal ve ekonomik desteklere duyulan ihtiyacın azalması
 • Kent yoksulluğunun azaltılması
1 Yoksulluğa Son 4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı Ekonomi
PROJE
IN.SA1.I1.P2
İstanbul Eğitim Platformu

Teknoloji, dijital okuryazarlık başta olmak üzere eğitim ihtiyacı olan kişiler ile eğitimi verebilecek kişileri buluşturan sosyal platform tasarlanması

 • Kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 13 İklim Eylemi
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P3
Kreş, Yurt ve Kütüphanelerde Eğitimi Destekleyici İBB Wi-Fi

İBB'nin sağlamış olduğu eğitim ve eğitime destek projelerinde içeriklerin daha etkin kullanılabilmesi ve akıllı eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi amacıyla kontrollü erişim olan İBB Wi-Fi altyapısının kreş, yurt ve kütüphanelerde kurulması ve geliştirilmesi

 • Dijital okuryazarlığın desteklenmesi
 • Eğitimde akıllı cihaz kullanımının ve dijitalleşmenin desteklenmesi
 • Öğrencilerin zararlı içeriğe erişimden uzak tutulması
 • Eğitimde eşitliğin desteklenmesi
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P4
Okullarda ve Enstitü İstanbul İsmek'lerde Çevrimiçi Eğitim

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin farklı eğitim kanallarında ve okullarda çevrimiçi yayınlanacak multimedya içeriklerinin hazırlanması amacıyla kullanılarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması

 • Dijitalleşme ve eğitimde teknoloji kullanımı ile eğitim kanallarının çeşitlendirilmesi, eğitim içeriğine erişimin kolaylaşması
 • Okullarda çevrimiçi eğitim ve multimedya dersleri ile her kesimden öğrenci için
 • daha eşit ve ulaşılabilir bir eğitim düzeyine erişilmesi
 • Bilgi iletişim ve teknolojileri (BİT) kullanımı ile öğrencilerin bilinç seviyesinin
 • artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P5
Kadınlar için E-Ticaret

Üretici ve üretici adayı kadınların ürünlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmaları amacıyla dijital okuryazarlıklarının artırılması

 • Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
 • Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların dijital okuryazarlığının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P6
İBB Tech Kariyer

Teknik personel ihtiyacını karşılamak adına uygun adayların eğitimden geçirilerek, başarılı adayların İBB bünyesinde istihdam edilmesini amaçlayan eğitim ve istihdam programının uygulanması

 • Nitelikli bilişim personeli ihtiyacının karşılanması
 • Personel eksikliğinden ötürü aksayan dijital hizmetlerin azalması
 • İş sürekliliğinin devamının sağlanması
 • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P1
7/24 Yaşayan Dijital Kütüphane

İlgili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da katkılarıyla "Dijital Kütüphane"lerin kurularak; ağ üzerinden dijital kaynaklara erişim sağlayan, farklı çalışma ortamları sunan fiziksel mekânın ve platformların yaratılması, şehirde bilgiye verilen değerin daha görünür kılınması

 • Bilgiye, her zaman ve her yerden erişimin sağlanması
 • Mevcut bilgi birikimin artırılarak güvenli ortamda saklanması
 • Şehirde bilgiye verilen değerin daha görünür hâle getirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Dijital paylaşım ile kağıt tüketiminin azaltılması
4 Nitelikli Eğitim 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Dijital Okuryazarlık Gönüllüleri Projesi

Gönüllük esasına dayalı olarak; teknoloji kullanımının öğretildiği BİT okuryazarlığı eğitimleriyle kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması, yeni akıllı şehir uygulamalarının deneyimleme yoluyla anlatılması

 • Dijital hizmetlerin erişim kapsamının artırılması
 • Kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması
 • Yeni akıllı şehir uygulamalarının deneyimleme yoluyla anlatılması
 • Şehir hayatına katılımın artırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I2.P4
Bilgi İletişim Teknolojileri Akademisi (BİTA)

Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni işgücü ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu eğitim/ yeni meslek edinme, BİTA bünyesinde kodlama gibi spesifik alanlarda iş birliği yapılarak farklı alanlarda eğitimlerin verilmesi ve çevrimiçi eğitim platformunun kurulması

 • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
 • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
 • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
 • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan