logo
PROJE
IN.SA1.I2.P3
Bilişim Teknolojileri Okulu (Tamamlandı)

Bilişim teknolojileri alanında mesleki ve geliştirici eğitimler düzenlemesi

  • Yetişkinler arasında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması
  • Yeni ekonominin ihtiyaçlarına yönelik sertifikalı işgücü oluşturulmasına destek verilmesi
  • İşsizlik oranlarının iyileştirici etki sağlanması
  • BİT eğitimlerine erişimin kolaylaştırılması
4 Nitelikli Eğitim 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı İnsan