logo
Filtrele
1 Yoksulluğa Son
2 Açlığa Son
3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam
4 Nitelikli Eğitim
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6 Temiz Su ve Sanitasyon
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
14 Sudaki Yaşam
15 Karasal Yaşam
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17 Amaçlar için Ortaklıklar
PROJE
YO.SA1.I1.P4
İstanbul'un Dijital Uçurum Haritasının Çıkarılması

Vatandaşların dijital erişilebilirlik seviyesine ait bilgilerin toplanması ve bu sayede, İstanbul'un farklı mahallelerindeki nüfus arasında bilgi teknolojilerine erişimin, bu teknolojilerin kullanımın ve bilgi birikimine ilişkin mevcut eşitsizliklerin veriye dayalı mekânsal bilgilerinin elde edilmesi

Böylece kurumlar ve kamu idareleri, İstanbul'da toplumun tüm kesimlerinin tam dijital olarak dâhil edilmesini amaçlayan eylem planları ve kamu politikaları geliştirmek için bir başlangıç noktasına sahip olacaktır.

 • Mekânsal olarak İstanbul’daki dijital uçurum verisinin sağlanması
 • Mahalle ölçeği bazında dijital eşitsizliklerin giderilmesi için strateji geliştirilmesi
 • Şehir imajına olumlu katkı sağlaması
 • Başka şehirler için örnek bir çalışma olması
 • İstanbul'da toplumun tüm kesimlerinin BİT'lere erişimini eşit bir şekilde sağlanması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P1
e-Mahallem

Şehir yönetim fonksiyonlarını ve vatandaşları web tabanlı bir platformda ve mobil uygulama platformlarında bir araya getiren; koordinasyonlarını, vatandaşların katılımını ve geri bildirim döngüsünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
 • Mahalle seviyesinde geri bildirimler ile hızlı aksiyon alınabilmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P2
İstanbul'un Gençleri

Şehir bütçesinin belirli bir bölümünün gençlerin taleplerine ayrılması ile gençlerin yerel yönetim ile iletişimlerinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması

 • Gençlerin yerel yönetimde temsiliyetinin sağlanması
 • Şehir yönetiminde katılımcılığın sağlanması
 • Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik fikirler geliştirilmesi
 • Gençlerin gelişimine ve liderlik becerilerine katkı sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 17 Amaçlar için Ortaklıklar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P3
Söz Senin

Belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi ile şehir genelinde hizmet performansının ve gelişim alanlarının belirlenmesi

 • Şehirdeki hizmet kalitesinin artırılması
 • Vatandaş iletişiminin artırılması
 • Hizmetlerde vatandaş odaklılığın artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P4
Bütçe Senin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçe çalışmaları sürecine paydaşı da dâhil ederek, hemşehrilerin öneri ve projelerine mali kaynak ayırmak üzere oluşturulmuş bir modeldir. Kentlilerin öncelikli ihtiyaçlarını bildirme, fikir ve proje önerme, oy verme gibi çeşitli yöntemlerle, yatırım bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara ve bütçeye alınan projelerin gerçekleşmelerini izleme sürecine katıldığı bir uygulama modelidir.

 • Vatandaşın bütçe sürecine katkı sağlaması ve sahiplenmesi
 • Katılımcılık ruhunun ortaya çıkması
 • Doğru kaynak kullanımının sağlanması
 • İyi bir yönetişim uygulaması olarak kurumun katılımcılık konusunda yol almasının sağlanması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
YO.SA2.I3.P5
Muhtardan Al Haberi

Proje kapsamında gönüllü muhtarların sorumluluk alanlarındaki vatandaşların ihtiyaç ve gereksinimlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletmesi

 • Gönüllü katılımına dair farkındalık oluşturulması
 • Mahalleye dair eksiklikler ve beklentilerin bizzat mahalle sakinleri tarafından tespit edilmesi
 • Mahalle bazlı iletişim kanalı oluşturulması
 • BM Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluk Amacının desteklenmesi
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı Yönetişim
PROJE
EK.SA3.I1.P3
Sistem Mezuniyeti

Sosyal destek sistemi içerisinde yer alan vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilip gerekli sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte nihayetinde iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması, vatandaşlara dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına giden yolun gösterilmesi

 • Vatandaşların hakları konusuna bilinçlenerek güçlenmesi
 • Vatandaşların öz bakım ve hane yönetimi konularında bilinçlenerek güçlenmesi
 • Ekonomik güçlenme ile beraber İBB’nin diğer şube müdürlükleri ve birimleriyle koordinasyon hâlinde vatandaşlara psikososyal yönden güçlenmeleri yolunda hizmetlerin sağlanması
 • Sosyal hizmet çalışmaları yürütülerek vatandaşların nihayetinde iş ve meslek edinmelerine destek olunması
 • Vatandaşların dirençli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik bilinçlenmesi
 • Sosyal ve ekonomik desteklere duyulan ihtiyacın azalması
 • Kent yoksulluğunun azaltılması
1 Yoksulluğa Son 4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı Ekonomi
PROJE
YA.SA1.I4.P1
Yaş Alanlar Butonu

İstanbul’un tüm ilçelerinde yaşayan yaş almış ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşam kalitelerini artırarak sağlıklı yaşama daha kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla uzaktan sağlık hizmetini de içeren teknolojik destekli sağlık hizmeti verebilmek için şehir dijital haritası çıkarılarak evde sağlık hizmeti bünyesinde hizmetlerin gerçekleştirilmesi

 • İstanbul’da yaşayan 65 + vatandaşların belediye hizmetlerine hızlı erişiminin sağlanması
 • 65 + kişiler ile İBB arasında organik bağın kurulması ve ilgili yönlendirmelerin daha hızlı yapılması
 • Yalnız yaşayan ve 65+ kişilerinin sorunlarının yakından takip edilmesinin yanı sıra hayata katılımlarını kolaylaştırılacak mekanizmaların kurulması için gerekli izleme sisteminin kurulması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Yaşam
PROJE
YA.SA2.I1.P3
Dijital Semt Pazaryerinin Oluşturulması

Vatandaşların kendi el emeklerini ve kullanmadıkları eşyaları, yine kendi semtlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bedelli ya da bedelsiz sunabilecekleri dijital bir semt pazaryerinin kurulması

 • Vatandaşlar arasında haberleşme ve iletişimin artırılması
 • Mahalle kültürünün dijital platformda da sürdürülebilmesi
 • Toplumsal etkileşimin ve yardımlaşmanın desteklenmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
Akıllı Yaşam
PROJE
IN.SA1.I1.P5
Kadınlar için E-Ticaret

Üretici ve üretici adayı kadınların ürünlerini potansiyel müşteriler ile buluşturmaları amacıyla dijital okuryazarlıklarının artırılması

 • Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
 • Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların dijital okuryazarlığının artırılması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P6
İBB Tech Gelecek

Teknik personel ihtiyacını karşılamak adına uygun adayların eğitimden geçirilerek, başarılı adayların İBB bünyesinde istihdam edilmesini amaçlayan eğitim ve istihdam programının uygulanması

 • Nitelikli bilişim personeli ihtiyacının karşılanması
 • Personel eksikliğinden ötürü aksayan dijital hizmetlerin azalması
 • İş sürekliliğinin devamının sağlanması
 • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlanması
4 Nitelikli Eğitim 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA1.I1.P7
Kadın Emeği Dükkanı-Üretim Atölyesi

İstanbul’da yaşayan kadınların gelir getirici faaliyetlerin kadın kooperatifleri ile birlikte sürdürülebilir bir model etrafında desteklenmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kadınların ekonomik katılımlarının artırılması ve istihdam olanaklarına kavuşturularak psiko-sosyal yönden güçlendirilmesi

 • Ekonomik ve sosyal açılardan dezavantajlı kadınlar, bireysel seviyede sosyoekonomik açıdan güçlenmesi
 • Girişimci ve potansiyel girişimci kadınların desteklenmesi
 • Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
 • Kadın emeğinin desteklenmesi ve artırılması
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P2
Yaş Alanlar Dostu Merkezler

Merkezler kurularak ileri yaştaki vatandaşların zamanlarını aktif ve verimli geçirmelerini destekleyici etkinlikler düzenlenmesi ve profesyonel eğitimciler eşliğinde atölyeler düzenlenmesi

 • İleri yaştaki bireylerin sosyal yaşam temelinde katılımlarının ve etkinliklerinin artırılması
10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P3
Engel-siz Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşların sosyal hayata ve iş hayatlarına katılımlarını artırmayı amaçlayan, engel oranına ve tipine göre sosyal yetilerini güçlendirecek, şehirde daha erişilebilir olanaklara sahip olacak, mesleki yetkinliklerini artıracak olanakların kapsayıcı hâle getirilmesi, bunun için teknolojik donatılardan (Örneğin, akıllı baston) yararlanılması ve bunun ücretsiz olarak hizmete sunulması

 • Şehrin engelli vatandaşlar için daha güvenli ve verimli hâle getirilmesi
 • Engelli vatandaşların şehirdeki yaşam kalitelerinin artırılması
 • Engelli vatandaşların yardıma ihtiyaç duymadan sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi
 • Engellilerin sosyal yetilerinin güçlendirilmesi ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri hakkında toplumsal bilince katkıda bulunulması
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 10 Eşitsizliklerin Azaltılması
Akıllı İnsan
PROJE
IN.SA2.I2.P4
Temizlen Giyin Çık Mobil Hizmet Aracı

Bu projenin ismi uygulama aşamasında "İstanbul Mobil Banyo" olarak güncellenmiştir.

Evsiz bireylerin kişisel bakım, temizlik ve kıyafet ihtiyaçlarını giderip, sosyal alanda danışmanlık yapılacak, mobil hizmet aracının hayata geçirilmesi

 • Evsiz bireylerin Sosyal Belediyecilik ilkeleri çerçevesinde, sosyal hayata katılımlarının kolaylaşması
 • İstanbul’da bulunan evsizlere yönelik hizmet alanının genişletilmesi
10 Eşitsizliklerin Azaltılması 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı İnsan