logo
PROJE
MO.SA3.I1.P1
Şehir İçi Depo ve Lojistik Yönetim Sistemi

 Lojistik merkezlerine bağlı kamyonların trafiğe katılımlarını düzenleyecek ve kamyon/depo paylaşımı sağlayacak sistemlerin kurulması

  • Lojistik verimliliğinin artırılması
  • Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi
  • Lojistik araçlarının trafiğe ve çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 11 sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Akıllı Mobilite