logo
PROJE
FIN.SA1.I1.P2
İstanbul Bizim Fonu

İstanbul'daki sorunlara çözüm getirecek ürünler ve hizmetler geliştiren vatandaşlara ve girişimcilere hibe ve geri ödemeli fon sağlanması

  • Vatandaşların ve girişimcilerin desteklenmesi
  • Şehir sorunlara çözümler geliştirilmesi
8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Finans