logo
PROJE
EN.SA3.I1.P2
Elektrikli Araç Şarj Altyapısının Güçlendirilmesi

Elektrikli araç kullanımını desteklemek için kamusal alanlarda elektrikli araç şarj istasyon ağının kurulması

  • Elektrikli araçların yaygınlaşmasının desteklenmesi
  • Karbon salımı ve fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkı sağlanması
  • Mevcut altyapıyı zorlamadan metro istasyonları kullanarak şarj istasyon ağının genişletilmesi
9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Akıllı Enerji