logo
Akıllı Enerji

Alan Stratejisi

Akıllı şebekelerin ve yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi ile sera gazı salınımlarının azalması ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak için çalışmalar sürdürülecektir.

Hava Kirliliği İzleme Sistemi gibi teknolojik servislerin kullanılması, TÜBİTAK ortaklığı ile Yakıt Pili, Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin projelendirilmesi ve akıllı ve yenilenebilir enerji bilincinin yüksek olması İstanbul’un enerji alanında gelişmiş olduğu noktalar olarak öne çıkmaktadır.

Stratejiler oluşturulurken yakın coğrafyalardaki uygulamaları inceleme fırsatının olması ve ülkenin coğrafi konumundan kaynaklı enerji potansiyelinin yüksek olmasından faydalanılmıştır.

Fosil yakıtlara olan bağımlılık, yetersiz yenilenebilir enerji yatırım stratejisi, enerji sektörü paydaşları arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği, elektrikli araç konusundaki teşviklerin ve altyapının zayıf olması ve elektrik üretiminde dışa aşırı bağımlılık ise İstanbul’un enerji alanında geliştirmesi gereken noktalar olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle İstanbul enerji stratejisi iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması, bölgesel politik belirsizliklerden kaynaklanan enerji arzının sekteye uğraması ve altyapı gelişim hızını zorlayan nüfus artışına dikkat edilerek oluşturulmuştur.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1. Enerjiyi Verimli Kullanmak
  • İnisiyatif 1- Binalarda Enerji Verimliliği
  • İnisiyatif 2- Aydınlatmada Enerji Verimliliği
  • İnisiyatif 3- Enerji Verimliliği Konusunda Bilinci Artırmak
SA2. Yenilenebilir Enerji Kullanmak
  • İnisiyatif 1- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Yaygınlaştırmak
SA3. Enerji Altyapısını İyileştirmek ve Geliştirmek
  • İnisiyatif 1- Elektrikli Araçlar
  • İnisiyatif 2- Enerji Yönetim Altyapısını İyileştirmek