logo
Finans

Alan Stratejisi

İstanbul’a yapılacak akıllı şehir yatırımları için kamu finansmanı dışında yaratıcı KÖİ, özel finansman çözümleri ve AB fonlarına ağırlık verilmelidir.

Gelişmiş bankacılık sektörüne ev sahipliği yapılması, doğrudan yatırıma açık olunması, merkezi hükumetin Ar-Ge’ye ayrılan bütçeyi 4 katına çıkarma hedefinin olması, büyük altyapılı yatırımların KÖİ ile yapılıyor olması, küresel ve yerli firmaların merkez ofislerini barındırması ve e-Devlet sistemi finans alanını güçlü kılmaktadır.

Stratejiler oluşturulurken AB fonlarından, dünyadaki likidite artışından, dünyadaki paranın akıllı şehirleri destekleyen teknolojilere yönelmesinden faydalanılmıştır.

Yavaş ve esnek olmayan bürokratik süreçlerin olması, inovatif çalışmalara desteklerin yetersiz olması, kayıt dışı ekonominin varlığı, AB fon kullanımının düşük seviyede olması, girişim sermayesinin sınırlı olması gelişim alanları olarak öne çıkmaktadır.

Şehrin daha fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmesi için risk algısının değiştirilmesi, makroekonomik stabilizasyonun sağlanması, şehrin imajını sürekli yükseltecek etkinliklerin ve yenilikçi uygulamaların şehirde kendini göstermesi önemlidir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA.1 Akıllı Şehre Alternatif Proje Finansmanı Sağlamak
  • İnsiyatif 1- Akıllı Şehir Projelerinin Yatırım Yapılabilir Hâle Getirilmesi ve Yönetimi