logo
Akıllı Yaşam

Alan Stratejisi

Verilen hizmetlerin teknoloji desteği ile koordineli ve herkese eşit düzeyde ulaştırılması sonucu yaşam kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin yaşam odak alanları ile ilgili inisiyatif alması, şehrin sahip olduğu zengin, kültürel, tarihsel miras ve teknolojiyle entegrasyon ve koordinasyonu artıracak 2023 vizyonuna sahip olması, sağlık ve eğitimde güçlü bir teknik altyapıya sahip olunması, İstanbul’u ‘yaşam’ alanında güçlü kılmaktadır.

Stratejiler oluşturulurken geri bildirim mekanizmalarının artması ve geri bildirimlerin daha detaylı analiz edilebilme imkânının oluşması, dijital erişilebilirliğin sağladığı kolaylıklardan yararlanılabilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin aktifliği fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Organizasyon yapısı, birimler arası koordinasyon ve entegrasyon ile acil durum planlaması, veriye erişimdeki altyapı ve inovasyon teşvikleri konularına daha çok odaklanılacaktır.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Yüksek Yaşam Kalitesi Sağlamak
  • İnisiyatif 1- Şehir Deneyimini İyileştirmek
  • İnisiyatif 2- Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak
  • İnisiyatif 3- Bütünleşik Yaşam Alanları Sunmak
  • İnisiyatif 4- Sağlıklı ve Engelsiz Yaşam
SA2.  Kentsel Mekân Yönetiminde Akıllı Uygulamaları Yaygınlaştırmak
  • İnisiyatif 1- Yaşam Alanlarını Akıllı Teknolojilerle Geliştirmek
  • İnisiyatif 2- Veri Odaklı Planlamayı Yaygınlaştırmak