logo
Akıllı Yönetişim

Alan Stratejisi

Bütüncül bir yönetim anlayışı sağlayabilmek için, şehirden toplanan verilerin yönetimi ve kent ekosisteminin karar verme sürecine dâhil edilmesi ile karar verme süreçlerinin etkinliği en üst düzeye çıkarılacaktır.

  • İBB’nin Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'nü ve Akıllı Şehir Yönetişim yapısını kurması yüksek farkındalığı, bazı akıllı şehir girişimlerinin başarılı uygulamaları, Mevcut Durum analizin yapılmış olması ve mevcut e-Devlet girişimi, teknolojiye yatkın genç nüfus yapısı, yetkin üniversitelerin varlığı ve desteği, teknoloji girişim ekosisteminin bulunması ve sosyal medya kullanımında artış İstanbul’un yönetişim alanında gelişmiş olduğu noktalardır.
  • Mevzuatın akıllı şehre uyumu, vatandaşlar ve işletmeler için tek bir e-hizmet durak noktası olmaması, dijital süreç yönetiminin yetersizliği, e-Devlet - akıllı şehir entegrasyonu, açık veriye ilişkin kurum hassasiyetleri, yetkin personel azlığı, akıllı şehir kültürü değişimi yönetimi, akıllı şehir odaklı finans modellerinin henüz olgunlaşmamış olması, veri toplama ve yönetme konusunda koordinasyon ve paylaşımın düşük olması yönetişim alanında geliştirilmesi gereken noktalardır.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1. Şehir Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Destek Mekanizmalarını Artırmak
  • İnsiyatif 1- Veri Temelli Öngörü
SA2. Şehir Yönetişim Modellemesi ile Kent Yönetiminin Etkinliğini Artırmak
  • İnsiyatif 1- Akıllı Şehrin Yönetimi
  • İnsiyatif 2- Vatandaş Hizmet Kalitesini Geliştirmek
  • İnsiyatif 3- Şehir İhtiyaçlarına Katılımcı Çözümler Getirmek