logo
Akıllı Mobilite

Alan Stratejisi

Mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmaya olanak sağlayacak dinamik ve akıllı sistemler ile yolcuların ihtiyaç ve talepleri tespit edilecek, daha konforlu, güvenli ve çevreci ulaşım hizmetleri sağlamaya devam edilecektir.

Merkezi ve yerel yönetimlerin yatırımlarda ulaşıma önem vermesi ve yeniliklere açık olması, hâlihazırda birçok akıllı ulaşım sisteminin uygulanması ve çok çeşitli ulaşım türlerinin kullanılması İstanbul’un mobilite alanındaki güçlü yönleri olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra ulaşımda birçok ana plan çalışmaları ve yetkin insan kaynağı olması da İstanbul’u Mobilite alanında güçlü kılmaktadır.

Hızla artan nüfus ve göç nedeniyle ulaşım talebi son yıllarda hızla artmaktadır. Buna karşın ulaşım yatırımlarının 2000’li yıllardan sonra hız kazanması nedeniyle hâlen altyapı eksiklikleri bulunması ve şehir planlamada ulaşım altyapıları için zorlu kamulaştırma süreçlerinin olması İstanbul’un mobilite alanındaki zayıf olduğu yönler arasında yer almaktadır. Ulaşımda birçok tür olması, türlerin entegre planlanmasında ve işletilmesinde bize ilerleme alanı sağlamaktadır.

Stratejiler uygulanırken konforlu, güvenli, çevreci, insan odaklı ve entegre ulaşım amacıyla ulaşımda koordinasyonun ve toplu taşımanın iyileştirilmesi, sürdürülebilir ulaşım türlerinin desteklenmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması için akıllı mobilite alanında yeni gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması önemlidir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Ulaşımda Koordinasyonu ve Toplu Taşımayı İyileştirmek
 • İnisiyatif 1- Ulaşımda Koordinasyonu Artırmak
 • İnisiyatif 2- Toplu Taşıma Hizmet Kalitesini İyileştirmek 
SA2.  Sürdürülebilir Ulaşım Türlerini Desteklemek
 • İnisiyatif 1- Mikromobilite Ulaşım Türlerinin Ulaşımının Erişilebilir ve Güvenli Olması
 • İnisiyatif 2- Ulaşımda Yaya Güvenliğini Artırmak
 • İnisiyatif 3- Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliği Desteklemek
SA3.  Trafik Sıkışıklığını Azaltmak
 • İnisiyatif 1- Depo ve Lojistik Yönetimi
 • İnisiyatif 2- Akıllı Trafik ve Olay Yönetimi
 • İnisiyatif 3- Dinamik Trafik Planlaması
 • İnisiyatif 4- Akıllı Otopark Yönetimi
 • İnisiyatif 5- Araç Paylaşım Altyapısını Oluşturmak
 • İnisiyatif 6- Hızlı ve Konforlu Ulaşım

 

MO.SA1.I1.P1
MO.SA1.I1.P2
MO.SA1.I2.P1
MO.SA1.I2.P10
MO.SA1.I2.P2
MO.SA1.I2.P2.1
MO.SA1.I2.P2.2
MO.SA1.I2.P3
MO.SA1.I2.P4
MO.SA1.I2.P5
MO.SA1.I2.P6
MO.SA1.I2.P7
MO.SA1.I2.P8
MO.SA1.I2.P9
MO.SA2.I1.P1
MO.SA2.I1.P2
MO.SA2.I2.P1
MO.SA2.I3.P1
MO.SA2.I3.P2
MO.SA2.I3.P3
MO.SA3.I1.P1
MO.SA3.I1.P2
MO.SA3.I1.P3
MO.SA3.I2.P1
MO.SA3.I2.P2
MO.SA3.I2.P3
MO.SA3.I2.P4
MO.SA3.I3.P1
MO.SA3.I3.P2
MO.SA3.I3.P3
MO.SA3.I4.P1
MO.SA3.I4.P2
MO.SA3.I4.P3
MO.SA3.I5.P1
MO.SA3.I6.P1