logo
Akıllı İnsan

Alan Stratejisi

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatlarına erişim ve tüm İstanbulluların şehir hayatına katılımında her zamankinden daha fazla fırsat eşitliği sağlanacaktır.

Akıllı cihazların yaygın olarak kullanımı, 1,5 Milyon üye kayıtlı bir İBB Wi-Fi hizmetinin mevcudiyeti, zorunlu eğitim süresinin 12 yıl olması, sığınmacı göçmenlerin kabulü konusunda teşvikçi devlet politikaları, şehirde yetkin işgücünü teşvik eden bilgi yoğun sektörlere / hizmetlere yapılan yatırım İstanbul'un güçlü yönlerini oluşturmaktadır.

Bunlara karşılık eğitim ve iş hayatında daha fazla cinsiyet eşitliği, hizmet sektöründe yabancı dil yeteneklerinin artırılması, yabancı öğrenciler için tercih edilen bir şehir olabilmek, genç nüfusa koşut olarak üniversite mezun oranını artırmak İstanbul’un İnsan alanındaki potansiyel gelişme alanlarını oluşturmaktadır.

Stratejiler oluşturulurken genç nüfusun yeni teknolojiye açık olmasından ve akıllı cihazlardaki mobil ödeme gibi ek kullanım özelliklerinden faydalanılması önemlidir. Çok sayıda göçmen (sığınmacı) olması, COVID-19'un yarattığı ekonomik zorlukların ulusal ve uluslararası ölçekte sürmesi, toplum içerisinde dijital okuryazarlıkta seviye farklarının olması, üniversite mezunu oranının düşük seyretmesi, eğitim, eğitimci ve öğrenci niteliklerini iyileştirmede gerekli ve yeterli adımların atılamaması birer tehdit unsurudur.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Bireysel Yetkinlikleri Geliştirmek
  • İnisiyatif 1- Tüm Kesimlere İhtiyaçları ve İstekleri Doğrultusunda Eğitimler Sunmak
  • İnisiyatif 2- Akıllı Şehir Farkındalığını ve Dijitalleşme Konularına Yönelik Bilgi Seviyesini Artırmak
SA2.  Sosyal Kapsayıcılığı Artırmak
  • İnisiyatif 1- Katılımcı İnovasyonu Desteklemek
  • İnisiyatif 2- Vatandaşların Şehir Hayatına Katılımını Teşvik Etmek