logo
Akıllı Çevre

Alan Stratejisi

Çevresel kaynakları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine karşı dirençli, daha yeşil ve yaşam kalitesi daha da iyileştirilmiş bir İstanbul oluşturmak için; “Teknolojik çevresel yatırımların yeterli ölçüde ve zamanında hayata geçirilmesi sağlanacak ve eş zamanlı olarak bu yatırımların karşılığının tam olarak alınabilmesi için vatandaşlar dâhil şehrin tüm organlarının sürece dâhil olması sağlanacaktır.”

Kamu planlamalarındaki çevre yatırımlarının artması ve çevresel yatırımları destekleyen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilme potansiyeli İstanbul’u çevre alanında güçlü bir konuma koymaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki bilgi birikimlerinden, kendini her geçen gün geliştirmeye devam eden yerli araştırmacılardan, Paris Anlaşması ile birlikte bu alanda oluşan finansal desteklerden, çevre konusunda giderek artan bilinç ve yeni teknolojiye açık genç nüfustan yararlanılabilecektir.

Ancak tüm bu süreçte; nüfus artışı, küresel ekonomik daralma ve tüketim alışkanlıkları gibi olgulara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Çevresel Kaynakları Bilinçli Kullanmak
  • İnisiyatif 1- Su Yönetimi
  • İnisiyatif 2- Atık Su Yönetimi 
  • İnisiyatif 3- Akıllı Atık Yönetimi
  • İnisiyatif 4- Sıfır Atık Programı
SA2.  Tarımda Teknolojinin Kullanımını Artırmak
  • İnisiyatif 1- Sürdürülebilir Tarım
SA3.  Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliğini Yönetmek
  • İnisiyatif 1- Çevre Kirliliğiyle Mücadele
  • İnisiyatif 2- Kamuoyu Bilinci
  • İnisiyatif 3- İklim Dostu Yeşil Alan Yönetimi

 

CE.SA1.I1.P1
CE.SA1.I1.P1.1
CE.SA1.I1.P1.2
CE.SA1.I1.P2
CE.SA1.I1.P3
CE.SA1.I1.P4
CE.SA1.I1.P5
CE.SA1.I1.P6
CE.SA1.I1.P7
CE.SA1.I2.P1
CE.SA1.I2.P2
CE.SA1.I3.P1
CE.SA1.I4.P1
CE.SA2.I1.P1
CE.SA2.I1.P2
CE.SA3.I1.P1
CE.SA3.I1.P2
CE.SA3.I1.P3
CE.SA3.I1.P4
CE.SA3.I1.P5
CE.SA3.I1.P6
CE.SA3.I2.P1
CE.SA3.I2.P2
CE.SA3.I2.P3
CE.SA3.I2.P3.1
CE.SA3.I2.P3.2
CE.SA3.I3.P1
CE.SA3.I3.P2
CE.SA3.I3.P3
CE.SA3.I3.P4
CE.SA3.I3.P5
CE.SA3.I3.P6
CE.SA3.I3.P7