logo
Organizasyon ve İnsan Kaynakları

Alan Stratejisi

Akıllı Şehir ekosistemindeki tüm paydaşlar; İstanbul’un ortak hedefleri doğrultusunda iş birliği yaparak, ilgili tüm kurumların kapasitelerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

İstanbul’da akıllı şehir yatırımları ile ilgili devlet desteğinin olması ve akıllı şehir projelerinin İBB üst yönetimi tarafından sahiplenilmiş olup Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'nün kurulmuş olması, yenilikçi projeler için yetkin insan kaynağının mevcut olması İstanbul’un organizasyon ve insan kaynakları alanında güçlü olduğu noktalardandır.

Ortaya konan stratejiler ile tüm kurumların veri paylaşımının benimsenmesi, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve kamu-özel sektör-akademi arasındaki etkileşimin artırılması önem arz etmektedir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Şehir Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Destek Mekanizmalarını Artırmak
  • İnsiyatif 1- Akıllı Şehir Projelerini Verimli Yönetmek
  • İnisiyatif 2- İstanbul Akıllı Şehir İnsan Kaynağını Yetiştirmek ve Yetkin İnsan Kaynağına Ulaşmak