logo
Akıllı Güvenlik

Alan Stratejisi

Akıllı çözümler ile olası güvenlik risklerinin hızlıca ölçülüp değerlendirilmesinin yanında iletişim ve koordinasyon da daha etkin hâle getirilecektir

Stratejiler oluşturulurken bağlantı, sensör, veri depolama, görüntü işleme teknolojileri ve IoT güvenlik standartlarındaki gelişmelerden daha çok faydalanılması fırsat olarak değerlendirilmiştir.

Farklı kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliği, İstanbul’un elektrik şebekesinin yüklü olması, veri analizi ve tahminleme İstanbul’un güvenlik alanında gelişmesi gereken noktalar olarak belirlenmiştir.

Kapsamlı izleme sistemlerinin bulunması, güvenlik alanında yeterli bilgi birikiminin ve insan odaklı yönetim yaklaşımının olması, deprem alanındaki çalışmaların artması İstanbul’un güvenlik alanında güçlü olduğu yönleridir.

Veri paylaşımının artırılması ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun ve entegrasyonun gelişmesi ve bu verilerin ileri analiz ve tahminleme sistemleri ile anlamlandırılarak kullanılması ile daha güvenli bir şehir hayatı yakalanacaktır.

İstanbul’un aktif bir fay hattı üzerinde bulunması, küresel ölçekte artan terör olayları ve siber saldırıların olması, nüfus artışı ve çevre ülkelerdeki siyasal dalgalanmalara karşı kendini savunabilmesi önem arz etmektedir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1.  Güvenlik Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak
  • İnisiyatif 1- Güvenlik Koordinasyonunu Artırmak
  • İnisiyatif 2- Güvenlik Vakalarının Hızlı Tespiti
  • İnisiyatif 3- Uyarıcı ve Caydırıcı Sistemleri Kurmak
SA2.  Emniyeti Artırmak
  • İnisiyatif 1- Can ve Mal Emniyetini Artırmak
SA3.  Siber Güvenliği Artırmak
  • İnisiyatif 1- Siber Güvenlik Koordinasyonunu Artırmak
SA4.   Acil Durumlarda Yaşam Kalitesi Devamlılığını Sağlama
  • İnisiyatif 1- Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

GU.SA1.I1.P1
GU.SA1.I1.P2
GU.SA1.I1.P3
GU.SA1.I2.P1
GU.SA1.I2.P2
GU.SA1.I2.P3
GU.SA1.I3.P1
GU.SA1.I3.P2
GU.SA2.I1.P1
GU.SA2.I1.P2
GU.SA2.I1.P3
GU.SA3.I1.P1
GU.SA3.I1.P2
GU.SA4.I1.P1
GU.SA4.I1.P10
GU.SA4.I1.P2
GU.SA4.I1.P3
GU.SA4.I1.P4
GU.SA4.I1.P5
GU.SA4.I1.P6
GU.SA4.I1.P7
GU.SA4.I1.P8
GU.SA4.I1.P9