logo
Akıllı Ekonomi

Alan Stratejisi

Yeni emtia olan “veri” her ekonomik faaliyet için kullanılabilir hâle gelirken, güçlü şekilde desteklenen girişimcilik ruhu, iş birliği, yatırım çekme fırsatları ve dijitalleşen iş süreçlerinin sağladığı üretkenlik, İstanbul için yeni bir kalkınma senaryosu çizmektedir.

Ekonomik çeşitliliğin olması, İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük şehir ekonomisine sahip olması, küresel şirketlerin Türkiye ofislerinin, bölgesel BİT Ar-Ge merkezlerinin, teknoparkların İstanbul'da yer alması, belediye bütçesinin yüksek olması, girişimciliğe önem verilmesi, dinamik iş gücünün ve genç nüfusun hakim olması, Finans Merkezi projesinin İstanbul'a konumlanması ve kariyer çeşitliliğinin İstanbul'da yer alması İstanbul’un ekonomi alanındaki güçlü yönleridir.

Ancak açık veri eksikliği, yatırımcıların giderek daha fazla konuda şeffaflık talepleri, mevcut düzenlemelerdeki gri alanların yeni girişimlerin aleyhine yorumlanması, kişi başı gelirin rekabet edilen şehirlere göre nispeten az olması, riskin abartılı şekilde algılanması, eko-politik öngörülebilirlik İstanbul’un ekonomi alanında ilerleme kaydetmesi gereken konulardır.

Stratejiler uygulanırken genç, rakiplere oranla ucuz ve nitelikli iş gücünden, hedef pazarlara yakın konum ve lojistikten faydalanılmalı, beyin göçüne, rakip şehirlerin görece hızlı gelişme kaydetmelerine dikkat edilmelidir. Mevcut durum ve gerçekleştirilen analizler ışığında açık veri ve kamuözel sektör iş birliği ile öne çıkan, veri ve bilgiye dayalı olan akıllı ekonomi oluşturmak İstanbul için en önemli gelişim alanı olarak belirlenmiştir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

SA1. Kamu-Özel Sektör-Akademi Kümelenme Kültürünü Desteklemek
  • İnisiyatif 1- Kamu-Özel Sektör-Akademi İş Birliklerini Geliştirmek
  • İnisiyatif 2- Kamu Alımlarını Kolaylaştırmak
SA2.  Girişimciliği ve Çekiciliği Artırmak
  • İnisiyatif 1-  İş ve Yatırım Ortamını Geliştirmek
  • İnisiyatif 2- Girişimciliği, Üretkenliği ve İnovasyon Ekosistemini Geliştirmek
SA3.  İstihdamı ve Yetkinliği Artırmak
  • İnisiyatif 1-  Şehirdeki İnsan Kaynağını ve Yetkinliklerini Artırmak